söndag 24 oktober 2021

Uppdatering min Premiepension 2021

Ibland sker det saker i världen som tyvärr är svåra att se innan de sker och när de väl sker så verkar alla tecken vara så tydliga. Detta gör att jag nu redan skriver ett nytt inlägg avseende min PPM-Portfölj. En uppdatering av mina innehav och varför jag har gjort mina förändringar.

Ytterligare 9% upp
Ni som läste mitt senaste inlägg vet att jag låg kring 20,3% upp för året och totalt 12,7% genomsnittlig avkastning och att mitt övergripande mål är 15%/år.

Sedan dess har främst Länsförsäkringar Fastighetsfond A och inte minst Swedbank Robur Technology A fortsatt sin klättring uppåt vilket har gjort att den totala avkastningen för året är 29,8% och med en total genomsnittlig avkastning om 13,6%.

Detta i kombination med lite ändringar på den globala scenen har gjort att jag just nu utvärderar portföljens allokeringen för resten av 2021.

Att komma ihåg är att då jag ännu är relativt ung kommer enskilda bra år få en större effekt procentuellt än någon som har sparat under 20 år.

Mina förändringar och varför
Nedan kommer jag att deklarera mina förändringar och förklara varför jag har gjort dem. Dels för att dela mina tankar men även för att rationalisera mina egna val i skriftlig form.

1. Länsförsäkringar Fastighetsfond A ( Såld )
Delen i denna text kommer att vara till stor del baserad på vad jag kände och upplevde under september innan korrektionen som skedde under slutet av september och början av oktober.

Denna gång tackar jag och bugar för lunchen. Nästan 50% upp får mig att fundera kring risken för en eventuell korrigering nedåt då de flesta fastighetsbolagen på börsen handlas kring eller till All Time High.

Jag anser att möjligheten för 10% upp och risken för 10% ned är snart runt 50/50 och när det gäller odds som dessa väljer jag att sälja .

Jag har dock valt att inte lämna fastighetsbolagen helt då värderingen för enskilda fastighetsbolag jämfört med andra aktiebolag inte kan ses som övervärderade, vilket säger en del om marknaden. Detta även om diskussionen kring substansvärdet har tagit fart under sensommaren. Substansvärdet är det aktuella värdet på fastigheterna i relation till bolagsvärdet, normalt vill man köpa fastighetsbolag med en stor substansrabatt då detta innebär att det finns mer värde i bolaget än vad marknaden värderar det till.

Sedan jag började skriva detta inlägg har fonden gått från nästan upp 49% i år till att nå botten 29% för att sedan svänga tillbaka precis strax under 46%. En korrektion som jag önskade skulle inträffa men som jag tyvärr inte tog chansen att köpa tillbaka fonden i. Nu när fonden börjar närma sig all-time high igen ser jag ingen anledning att rusa in i fonden och helst inte innan rapportperioden är över.

Min tes kring svenska fastigheter står dock kvar även om jag inte nödvändigtvis tycker att du bör köpa en fastighetsfond idag.

2. AP7 försiktig ( Köpt )
Då jag inte vet ännu vad jag ska ersätta fastighetsfonden med eller om marknaden hinner att genomgå en korrektion (text som nu är ganska gammal) innan jag trycker på köpknappen av en annan fond har jag för tillfället valt en fond som jag aldrig trodde skulle dyka upp i min portfölj. AP7 försiktig. I detta fall får det anses som en kontant placering varav risken för en större rörelse upp eller ned får anses vara mycket låg.

Tanken är dock att denna fond ska vara utbytt innan årsskiftet och beroende på hur fastighetsmarknaden utvecklas under senare halvan av 2021 kanske det blir ett återköp av fastighetsfonden. Detta låter jag dock vara osagt medan jag utvärderar alternativ.
Med facit i hand kom mitt köpläge i början av oktober och då jag inväntade ännu lägre nivåer vilka aldrig infriades sitter jag kvar i detta innehav tills det att jag har kunnat gå igenom rapporterna från den aktuella rapportperioden.

3. Handelsbanken Global Tema A1 ( Såld )
Försäljningen av denna fond har inte något med själva fonden eller dess fondförvaltares kapacitet att göra bra placeringar.

Utan jag säljer den för att minska exponeringen mot Kina. Då Kina nyligen började att slå ned på utbildningsbolag, spelbolag, nyhetsbolag och bolag som är noterade utomlands så känner jag att det inte längre är säkert att investera i Kina. Att inte glömma är fastighetssektorns härdsmälta vilket utspelar sig just nu.

Visserligen finns risken att jag går miste om en hel del avkastning via detta val men så länge diktaturen agerar irrationellt och kväver sin egen ekonomi och sina egna bolag genom inskränkningar som bara tjänar till att få mer makt över folket och placera partimedlemmar i positioner där de själva kan berika sig på vad Alibaba, Tencent, WeChat, Didi och andra kinesiska bolag har skapat går det inte att investera i Kina.

Min uppfattning har länge varit att Kina kommer tillslut tvingas att överge sin diktatur då kapitalism kräver en viss form av statsskick för att kunna utvecklas och växa. Tyvärr ser det ut som att Kina hellre väljer att riskera offra hela sin ekonomi och framtid för att öka sin kontroll över kinesiska bolag och landets invånare. Och när partiet plötsligt kan bestämma sig för att en VD, bolag eller bransch är en fienden för staten och allmänt välstånd, ja då är det svårt att göra kloka investeringar.

4. Skandia Time Global ( Köpt )
Istället för Handelsbanken Global Tema A1 blev det Skandia Time Global en fond som har som huvudfokus teknik och kommunikation. Den är definitivt inte lika bred som Handelsbankens fond men den innehåller de bolag och delar som jag tror kommer att tjäna på digitaliseringen och tillverkningen av komponenter för mobiltelefoner, datorer, bilar, kylskåp m.m.

Under perioden jag har ägt fonden har den dock gått ned från att passera toppen om 28,5% i augusti till idag 21,7% i oktober. En stor del av detta är till följd av en stor exponering mot Facebook, ett bolag som tycks alltid hamna i någon form av skandal eller under utredning av någon amerikansk myndighet. Jag kommer dock sitta kvar även om vi nu kanske ser en sektorrotation bort från teknikfonder.

5. Swedbank Robur Technology A (Behåll)
Jag fortsätter att behålla trotjänaren i portföljen. Då fonden har gått bra historiskt och även i år får den stanna även om den har vissa kinesiska innehav. I detta fall rationaliserar jag mitt val att behålla denna fond med att jag har ägt denna sedan 2018 och detta har gjort att den är min grund i portföljen. 2018 är visserligen bara 3 år men för mig som är aktiv och genomför byten var 6-12 månad och ibland under kortare intervaller är 3 år en lång tid.

Det finns ingen anledning att sälja även om fonden skulle under en period underprestera. Innehaven tror jag kommer övertid gå bättre än övriga marknaden och om vi tittar tillbaka om 5-6 år är jag säker på att fonden kommer att kunna slå 15% om året.

Med detta sagt är mina innehav idag://RJE

Disclaimer
Jag får ingen kompensation för de produkter redovisade i detta inlägg. Detta är inte i någon form finansiell rådgivning utan inlägget är skrivet i utbildningssyfte där jag redovisar mina innehav, hur jag har valt dem och varför jag har valt dem. Det är enbart mina personliga åsikter som delas i detta inlägg och dessa kan ändras över tid. Ni bör inte basera era investeringsbeslut enbart på denna text utan gör alltid er egen analys innan ni utför en köp- eller säljorder.

söndag 19 september 2021

Är Evergrande starten på en ny finanskris ?
Så vad händer egentligen i Kina, vad är Evergrande och varför håller ett okänt bolag på att just nu utlösa en fastighetskrasch i Kina ?


Kort om fastighetsmarknaden i Kina
Under det kommunistiska styret i Kina kom marken att under 1900-talet att tas över av det kommunistiska partiet vilket vi vet fick ganska hemska resultat i form av svält och död.

Men när Kina började se över reformer 1990-talet för att utveckla och växa den kinesiska ekonomin drev många förmögna och inflytelserika människor linjen att om vi ska locka investeringar, accelera övergången från en relativt enkel bondeekonomi till en modern ``marknadsekonomi´´ måste vi bygga städer eller utrymmen där ekonomisk tillväxt är möjlig.

Ett svar på detta vilket kan ses som en kompromiss är det licenssystem där staten egentligen inte släpper kontroll över marken utan säljer licenser där fastighetsbolag köper rätten att utveckla den statligt ägda marken. Vid denna punkt var fastighetssektorn runt 5% av GDP, idag står fastighetssektorn för runt 29% av Kinas årliga produktion.

Tanken med detta system var att om vi driver ut bönderna, bygger städer på deras mark och sedan tvingar in dem till städer med fokus på antingen turism, industri eller tillverkning så kommer staden eller regionen att utvecklas till ett modernt samhälle med en modern ekonomi. En modernisering och urbanisering under tvång utförd med express hastighet.

Denna explosion av byggande har bidragit till att vissa städer har fått det inte så smickrande namnet ``Ghost cities´´ då dessa nybyggda städer kan stå tomma i flera år eller till och med 10-15 år innan de slutligen börjar se lite aktivitet. Några av dem har i vissa fall rivits eller byggts om i ett led att driva på det ekonomiska hjulet eller för att matcha det behov Kina har haft för tillfället.

Resultatet från detta är en grupp stora fastighetsbolag vilka äger en stor del av den kinesiska fastighetsmarknaden varav Evergrande är sedan något år tillbaka en av de största fastighetsutvecklarna på den kinesiska marknaden.

Något som även har drivit på denna utveckling är det faktum att det har blivit kutym att unga kinesiska män bör köpa en egen bostad och ``skapa´´ ett hem innan de börjar att fundera på giftermål och allra helst om de önskar att övertyga kvinnans familj om att han är värdig.

Evergrande ett typiskt kinesisk bolag
Likt ett typiskt kinesiskt bolag är Evergrande grundat 1996 inte bara ett fastighetsbolag. Det är ett bolag som sysslar med allt möjligt och lite till. Vissa av nedanstående branscher och bolag är redan sålda eller lämnade när jag skriver denna text.

1. Fotboll: Bolaget äger ett kinesiskt fotbollslag.
2. Elektriska bilar: Evergrande äger ``svenska´´ NEVS (SAAB)
3.Turism: Bolaget äger bland annat två nöjesparker.
4.Medicin/sjukvård: Bolaget har investerat i sjukvård och byggandet av ett sjukhus.
5. Media: Bolaget köpte 2015 ett mediebolag
6. Finans: Bolaget har köpt andelar i ett försäkringsbolag och i en bank. Driver även förmögenhetsförvaltning.
7. Livsmedel/råvaror: Bolaget har sysslat med buteljerat vatten, olja och säd för att nämna några produkter de har sålt eller tillverkat.
8. Musik: Bolaget har investerat och grundat ett musikbolag.

Detta kombinerat med en riskvillig grundare som har drivit bolaget från ett litet lokalt bolag till ett Fortune 500 bolag med hjälp av hög skuldsättning och risktagande så har vi en kombination som är upplagd för katastrof. Ett tyvärr vanligt sätt att driva bolag på i Kina.

Varför nu och varför Evergrande?
Jag skulle vilja påstå att en möjlig kollaps av ett kinesiskt fastighetsbolag är inte en överraskning, utan nästan tvärtom. Överraskningen är att det inte har skett tidigare i något annat gigantiskt bolag. Till viss del har detta undvikits tidigare med hjälp av den kinesiska staten där de har klivit in och tvingat bolag att sälja tillgångar oavsett pris i utbyte mot hjälp.

Evergrande sägs driva 700 aktiva projekt i T2-T3 städer varav T1 utgör till exempel Beijing, Shanghai och eller Shenzhen och har avslutat runt 1300 projekt av samma typ i 230-280 kinesiska städer till en yta av 231 miljoner kvm runt om i Kina. Men det finns även siffror som uppger att antalet totala projekt under någon form av förvaltning av Evergrande är så mycket som 2800 och till en beräknad storlek om 680 miljoner kvm varav det är svårt för mig att i min efterforskning urskilja vad som är vad.

Affärsmodellen är att husköpare betalar först och sedan bygger Evergrande bostäderna och idag beräknas Evergrande ha cirka 1,5 miljoner inbetalda handpenningar för oavslutade projekt. Utöver det har Evergrande en gigantisk förmögenhetsförvaltning varav investerarnas pengar har gått till att finansiera nya projekt.

Nedan kommer jag försöka sammanfatta Evergrandes sakta kollaps:

2018: Redan 2018 namngav Kinas centralbank att Evergrande var ett av de bolag som skulle vid en kris kunna anses vara systemviktig.Varav deras skuld redan då var en anledning för viss oro.

2020: Via ett påstått förfalskat dokument bad bolaget regeringen om ekonomiskt stöd och hjälp då de redan 2020 medgav att det fanns en risk att bolaget i framtiden inte skulle kunna klara av att betala tillbaka på sina åtaganden. I detta dokument pekade bolaget ut 128 banker och ytterligare 121 långivare som i riskzonen vid en potentiell inställd betalning. Detta gjorde att investerare redan då började att rikta viss misstro till bolaget oavsett om dokumentet var äkta eller inte.

Under Augusti 2020 infördes även det som kan kallas de 3 linjerna vilka ska beroende på fastighetsbolagens ekonomiska ställning godkänna dem för att delta i köp av nya licenser. Redan då utlöste detta en storm av försäljningar för Evergrande då bolaget inte kunde leva upp till de krav som hade ställts och fastigheter kunde säljas med så mycket som 25% rabatt.

2021: Under året har bolagets aktie gått ned med runt 75-80% och bolagets utestående skuldebrev med förfall de kommande 2-3 åren handlas idag till runt 26-30 cent på en dollar. Detta har orsakats av en misstro i marknaden om att bolaget kommer att kunna betala sina kommande betalningar till dem som äger skuldebreven men även till följd av att kreditbolag har i omgångar sänkt bolagets kreditvärdighet.

Bolaget som har varit hårdast är nog Moody's som har satt Ca till C på värdepapper som tidigare redan hade låga Caa1 och Caa2 vilket är bolagets sämsta rating. Eller kort översatt de tror att bolaget inte kommer att kunna betala utan är konkursfärdig.

Även kinesiska motsvarigheten har fått medge att en rating om AA är lite väl högt och har sänkt bolaget till A (vilket skämt).

Men utöver att bolaget har förlorat en stor del av sitt aktievärde har även fastighetsmarknaden i Kina saktat in och de senaste siffrorna jag har sett är att försäljningen har minskat med upp till 20% under augusti månad vilket är en av de viktigaste månaderna för Evergrande.

Bolaget har även nekats att ta ut nya lån av lokala banker varav ett av dem var på 20 miljoner dollar under sensommaren 2021 med motiveringar att banken inte såg någon möjlighet att få tillbaka lånet.

Om vi då sammanställer ekvationen. Hög skuldsättning, minskad försäljning, kollapsad aktiekurs, problem med likviditeten, investerare som flockas för att ta ut pengarna och en balansräkning som troligtvis inte stämmer. Är kollapsen redan ett faktum?.

En uppskattning som har gjorts är att kommande betalningar som under september ska regleras uppgår till runt 129 miljoner dollar och runt 850 miljoner dollar ska innan slutet av 2021 betalas ut enbart i ränta. Redan nu imorgon måndag ska en betalning av ett banklån vara betald och denna har enbart en dags tidsfrist varav bolaget även på torsdag denna vecka har två betalningar om 83.5 och 36 miljoner dollar och dessa med 30 dagars tidsfrist innan de kan anses ha förfallit.

Kinesiska myndigheter har även under föregående vecka meddelat att en betalning kommande vecka är osannolik.

Kinesiska bolag går inte att lita på
Något få kanske vet är att Evergrande har aldrig gått med förlust och att deras tillgångar har alltid varit i paritet eller större än deras skulder så frågan blir. Hur kan ett bolag av denna kvalite stå inför en möjlig kollaps ?.

I kort kan vi konstatera följande. Evergrande har idag skulder om 310 miljarder dollar vilket motsvarar 2% av Kinas GDP. Varav vi kan inte avgöra om bolagets tillgångar vilka bolaget utger är likvärdiga faktiskt existerar eller för den delen har något reellt värde.

Ett stort problem med kinesiska bolag är att de aldrig skriver ned förluster eller dåliga investeringar. Istället flyttas dessa över i balansräkningen till tillgångar såsom lager eller inventarier av ofärdiga projekt. Vilket innebär att när nu bolaget måste sälja av dessa tillgångar för att minska skulden finns det inget eller väldigt lite av värde att sälja av. Varav en uppskattning idag är att runt 220 miljarder dollar av tillgångar i balansräkningen är egentligen gömda förluster.

Detta kan i teorin betyda att Evergrande har i verkligheten inte alls varit lönsamt under en längre period och de vinster som de har producerat är därför luft eller kreativ bokföring vilket tycks vara ett väldigt förekommande tema för kinesiska bolag.

Att lägga till är liksom innan finanskrisen 2008 har Evergrande tills nyligen haft det näst högsta kreditbetyget AA från den kinesiska kreditvärderingsinstitutet. Sänkningen gjordes nyligen till A vilket ironisk nog är samma betyg som Lehman Brothers hade dagarna fram till kollapsen 2008.

Vad blir konsekvenserna vid en kollaps
Redan under föregående vecka anlitade Evergrande kända konsulter med kunskap och expertis när det kommer till omstrukturering och bolaget fick på fredag en viss tidsfrist då The Peoples´s Bank of China tryckte in runt 14 miljarder dollar in i systemet. Ett belopp som egentligen bara kan anses täcka behovet till kommande vecka och i värsta fall imorgon måndag.

Risken med Evergrande är kanske inte att bolaget ställer in en enskild betalning detta är mer eller mindre ett faktum utan risken finns i marknaden som helhet. En inställd betalning skulle kunna lede till en dominoeffekt där fler bolag och låntagare måste ställa in sina betalningar. Därför kan en kollaps av Evergrande likt Lehman Brothers orsaka en större korrigering eller kris än vad som vi idag kan se framför våra ögon när vi enbart fokuserar på ett enskilt bolag och dess balansräkning.

Vid en kollaps är det fullt rimligt att cirka 1,5 miljoner handpenningar gå upp i rök, ungefär 200 000 anställda kommer att bli utan jobb och runt 3,8 miljoner arbetare/leverantörer skulle antingen förlora hela sin inkomst eller gå miste om betalning för utfört arbete.

Utöver det skulle även Evergrandes förmögenhetsförvaltning vilket troligtvis följer med i kollapsen utlösa ännu större vågor då många anställda och privatpersoner har investerat i bolagets produkter och där försöker just nu Evergrande minska denna växande huvudvärk genom att omförhandla dessa skulder genom att betala med fastigheter. Men vem vill få en andel av en fastighet eller projekt som kompensation då detta inte motsvarar det värde man har investerat och där värdet kanske kommer att minska ytterligare när marknaden vet att Evergrande måste sälja.
Det är helt enkelt köparens marknad just nu i Kina och ingen vill köpa av Evergrande.

En kollaps skulle även innebära att fler bolag med tvivelaktiga balansberäkningar med stora okända tillgångar kommer att granskas hårdare då det finns en överhängande risk att det finns fler fastighetsbolag med bokförda tillgångar som egentligen är skulder.

Varför kliver inte den kinesiska staten in
Den kinesiska staten vill inte kliva in och rädda Evergrande då detta skulle betyda att de medger en förlust vilket är väldigt viktigt för dem att inte göra. Att losing face offentligt är troligtvis det sista det kommunistiska partiet vill göra med hela världens blickar på dem.

Sedan är det inte självklart att den Kinesiska staten vill ta över den skuld om 310 miljarder som Evergrande besitter. Detta då Kina redan har ett skuldberg att tacklas med.

Att inte glömma är att Kina inte är väst, det är inte USA och det är inte Europa och detta har varit tydligt under 2020 och 2021 där Xi Jinping har med kraft attackerat bolag i en rad olika branscher som spel, socialmedia och utbildning. Kina bryr sig mer om kontroll och makt än om ett bolag är värt några miljarder kronor. Om staten drabbas finansiellt av denna kris kan de ju tekniskt sett omvandla denna skuld och flytta över den till någon av de helt eller semi-ägda statliga bankerna eller bolagen. Eller om det krävs tvärtom. Att utländska och kinesiska privatpersoner eller bolag drabbas är inte något som det kommunistiska partier kommer bry sig om så länge det inte hotar deras makt.

Min analys och effekter
Jag tror inte att detta är Kinas Lehman Brothers, dock kan det sätta humöret på den kinesiska fastighetsmarknaden och börsen under de kommande månaderna.

Spridningen eller effekterna kommer troligtvis att stanna i Kina då vad jag vet finns det väldigt få investmentbolag eller banker med stora lån eller exponering mot Evergrande.

Jag tror även att Kinesiska staten kommer att ta denna möjlighet som den har fått för att visa det kinesiska folket och fastighetsbolagen att deras fokus inte ligger på att rädda enskilda och giriga spekulanter utan att deras intresse är att stärka Kina. Detta tycker jag dom har visat i och med att de har varit likgiltiga inför hur bolag har påverkats av deras utsvävningar den senaste tiden.

Rent av kanske kinesiska staten vill skrämma bort investerare från fastighetsbranschen då den har drivits för mycket av vinstintressen. Vilket inte skulle vara så långsökt i och med att de nyligen sa att spel är digitalt opium när de begränsade den tillåtna speltiden.

Annars finns det även en möjlighet att detta är bara blir en nothingburger, veckan passerar och bolaget får ett generöst statligt lån i utbyte mot statlig kontroll och sedan är krisen över. Grundaren blir syndabocken och får inför statlig tv erkänna sitt misslyckande och därmed rädda ansiktet i alla fall till viss del på det kinesiska systemet denna gång.

Jag tror dock att för den som är riskvillig att det kommer att under slutet av 2021 uppstå konstiga rörelser på skuldmarkaden där nyheter oavsett om de är positiva eller inte kan driva värdepapper tiotals procent upp eller ned. Det kommer att finnas lägen där marknaden fel prissätter enskilda branscher eller värdepapper då information under perioder kan vara otydlig eller drivas av uttalanden från bolagsledare eller det kommunistiska partiet.

Därför skulle jag inte sitta med en position just nu mot Kina den kommande veckan även om det kan bli världens bästa köptillfälle att likt Warren Buffett säger avfyra elefantbössan.

Med det sagt ha en förhoppningsvis lugn börsvecka,

//RJE

Disclaimer
Jag har nyligen minskat en del av min exponering mot Kina i min PPM-portfölj och detta gjorde jag till följd av Kinas uttalande om spel- och utbildningsbolag. Detta gjordes innan Evergrande blev en nyhet och gjordes därför oberoende av den senaste utvecklingen. 
söndag 4 juli 2021

Min Premiepension 2021
Då jag försöker vara relativt öppen med mina tankar, mål och funderingar kring mitt sparande och mina investeringar tänkte jag idag gå igenom min premiepension och diskutera men även förklara lite hur jag tänker kring mål och strategier.


Kort statistik från Pensionsmyndigheten
Enligt statistik från Pensionsmyndigheten har idag 99% av samtliga portföljer i premiepensionssystemet en positiv utveckling. Det betyder att 1 av 100 har en negativ utveckling på sin portfölj och detta är faktiskt ganska otroligt. Jag misstänker att siffrorna för Avanza och Nordnet inte är lika muntra om man skulle granska kundernas portföljer.

Nu kan visserligen denna statistik vara skev då portföljer med kort historik har en orimligt stor påverkan om man har en dålig start varav det bör i teorin vara omöjligt att övertid prestera en negativ utveckling i premiepensionssystemet då börsen av regel går upp runt 8-10% per år.

Enligt samma statistik kan vi även utläsa att den genomsnittliga avkastningen för
svenskarna i premiepensionssystemet är 7,6% per år sedan starten vilket är bra med tanke på en låg inflation och en obefintlig ränta. Detta omräknat i kronor innebär att en nybliven pensionär kan förvänta sig runt 1 600 kronor i månaden enbart från premiepensionen.

Vad som dock förvånade mig är det faktum att även om genomsnittet är runt 1 600 kronor så finns det dem som får så mycket som 10-11 000 kronor per månad och där 3 500 får anses vara en bra premiepension. Detta trots att taket för den årliga avsättningen till Premiepensionen enbart är cirka 12 500 kronor. Det betyder att skillnaden mellan 1 600 kronor och 11 000 kronor kommer bero på främst 3 saker:

1. Hur länge du samlar in till din Premiepension.
2. När du börjar ta ut pengar från portföljen.
3. Din avkastning.

Det finns självklart fler aspekter att titta på men detta bör i de flesta fall förklara varför en person enbart har 1 000 kronor i månaden och varför någon annan har 10 000 kronor i månaden.

I kort kan vi även utläsa att fördelningen avkastningsmässigt är uppdelad enligt följande block. Cirka 60 000 personer har en utveckling under 2%, 2 miljoner har en årlig utveckling om 2-6%, 3,3 miljoner har över 8%, 2 miljoner har över 10%, 600 000 har en årlig avkastning om 12% och runt 20 000 har lyckats med 14%.

Mitt mål 15%
Om ni har läst mina inlägg förut vet att jag har som mål att ha en årlig avkastning om 15% när det kommer till mina egna investeringar och den enklaste anledningen till varför jag tycker om att rikta in mig på just denna magiska siffra är eftersom 15% om året i 5 år innebär att du har dubblat ditt kapital. Detta gör att du kommer att dubbla dina pengar var 5 år om du inte gör några ytterligare insättningar.

Att notera är dock att 15% årligen är något som väldigt få lyckas med. Enligt pensionsmyndigheten är det färre än 20 000 som lyckas med detta. Det är därför inte omöjligt även om det är väldigt svårt.

Jag har i skrivande stund tack vare en bra start på 2021 lyckats mäkta med 20,3% vilket är med tanke på min spridning över 3 fonder varav en av dem är en Globalfond helt okej.

Så varför just 15% ? Som jag angav tidigare, det tar 5 år att dubbla det ursprungliga kapitalet. Det är enligt min uppfattning även viktigt att sikta högt och 15% är högt, om du lyckas med detta tillhör du en väldigt liten elit av Premiepensionssparare. Jag gillar även 15% för det är inte ett orimligt mål, det är lätt att räkna på, det är lätt att visualisera och det är en fin ``rund´´ siffra. Något som inte bör underskattas.

Men hur ser 15% om året egentligen ut på en liten längre tidshorisont om vi börjar med 1 000 kronor?

ÅR 0: 1 000 kronor
ÅR 5: 2 000 kronor
ÅR 10: 4 000 kronor
ÅR 15: 8 000 kronor
ÅR 20: 16 000 kronor
ÅR 25: 32 000 kronor
ÅR 30: 64 000 kronor
ÅR 35: 128 000 kronor
ÅR 40: 256 000 kronor
ÅR 45: 612 000 kronor

Detta är alltså utan att några extra insättningar tillkommer under hela perioden och allt annat är samma lika under 45 år. I praktiken kommer dock kapitalet till en början att främst öka från din årliga avsättning om maximalt 12 525 kronor varav övertid kommer avkastningen som procentuell andel öka till att nästan helt utgöra den andel som utgör din årliga portföljutveckling.

Problematiken kring fokuset på låga avgifter
Något som har blivit ett fokusområde att diskutera de senaste åren är ämnet kring avgifter och det enligt mig det överdrivna fokuset på att sänka dessa till 0. Om du inte har något intresse för ditt sparande och i längden din pension så är jakten på låga eller inga avgifter det minsta du kan göra för att få en hyfsad avkastning.

Vad detta dock innebär är att du kommer nog inte få en årlig utveckling vilket överstiger 7,6% eller i kort genomsnittet. Detta då alternativen som normalt är billigast är de alternativ som ligger närmast genomsnittet eftersom dessa i de flesta fall är viktade genom ett eller flera nyckeltal eller index vilket troligtvis följer den bredda utvecklingen på börsen eller börserna.

Det är nämligen billigast att kopiera något som redan existerar och om man enbart följer ett index så kommer du även få samma utveckling som indexet. Vad du egentligen betalar för är genomsnittet vilket många nog är nöjda med men inte jag.

Jag tror och är övertygad om att det finns förvaltare och aktiva sparare som kan slå genomsnittet och deras jämförelseindex övertid bara man är medveten om att resultaten på kort sikt kan variera. Därför är jag beredd att svälja lite högre kostnader i utbyte mot potentialen om att kunna slå genomsnittet och då jag idag har en avgift om 0,29% vilket kan jämföras med den genomsnittliga avgiften på 0,23% men med en årlig avkastning om 12,7% så måste jag säga att det är värt det. Rent teoretiskt betalar jag 0,06% mer för cirka 5,1% överavkastning. Nu är det inte så det riktigt går till men då jag inte bryr mig om att leta efter varje liten krona som vissa andra gör utan fokuserar mer på att söka stabila case där avkastningen bör enligt min tes stiga mer än genomsnittet så tror jag att min strategi kommer visa sig vinnande i längden.

Min strategi
När jag väljer fonder till min Premiepension så bryr jag mig mindre om avgifter och mer om den långsiktiga potentialen i den bransch eller den inriktning som fonden har. Jag avskyr verkligen räntefonder, blandfonder och allt som inte är aktiefonder. Min strategi är enligt följande:

Läs av rummet: Förstå vart världen är påväg, vilka trender är heta och försök visualisera hur världen kommer att se ut om 1 år, om 10 år och om 50 år.
Begränsa för många byten: Om du tror på din tes och är övertygad om att du har rätt varför byta dina innehav i panik bara för att du drabbas av en tillfällig motgång.
Avkastning kostar: Ibland kan det vara okej att betala lite mer.
Gör din egen analys: Vet vad du köper, varför du gör det och när du gör det.
Läs ekonominyheter: Om du vill veta varför din portfölj går upp eller ned så måste du tillägna lite tid till att förstå hur allt hänger ihop.
Investera i behov: Går börsen ned ? alla behöver mat och internet. Brinner världen? Alla behöver betaltjänster och ett tryggt boende.
Undvik försäljare: Om en fond har råd att anställa personer som enbart ska jaga nya kunder bör du undvika denna fond som pesten.

Om vi då tittar på dessa punkter och försöker applicera detta i verkligheten så finner vi enligt mig 4-5 trender eller områden som är av intresse att investera i nu 2021 och även de kommande åren.

1. Svenska fastigheter: Även om företag kommer se över vilka utrymmen de behöver i form av kontor och produktionsytor är trenden tydlig. Den bästa investeringen just nu i Sverige är fastigheter. Så länge pengar är gratis, räntan är låg och våra kära politiker jagar privatsparare kommer priserna på fastigheter att öka i brist på andra alternativ. Att det dessutom ser ut att saknas politisk enighet för att göra nödvändiga förändringar och en Riksbank som å ena sidan beklagar sig över hushållens skulder men å andra sidan bidrar till lånefesten via obligationsköp ser priserna inte ut att minska nämnvärt de kommande åren. Jag är även tveksam till att ett sänkt ränteavdrag kommer göra större skillnad.

2. Chip och halvledare: Om vi enbart ser till bilbranschen har utvecklingen kring digitalisering verkligen tagit fart och nu är bilarna proppfulla med datorer. Om vi följer upp detta spår så ska alla vitvaror och möbler idag vara uppkopplade och erbjuda de senaste lösningarna och detta kräver chip och halvledare. Behovet är så stort att vissa tillverkare räknar med att det kommer finnas en eftersläpning i produktion och tillverkning till andra halvan av 2022 eller början av 2023.

3. Digitalisering av tjänster: Digitalisering är egentligen en våg eller kanske ett antal vågor som just nu närmar sig stranden. Du kan försöka stoppa utvecklingen eller ignorera det faktum att du snart kommer att bli bortsköljd men digitaliseringen är på väg och den kommer att slå brett, den kommer slå hårt och den kommer att förändra allt. Nu kanske du tänker, men är inte digitaliseringen redan här ? Egentligen inte. Många av de produkter och tjänster som har diskuterats under de senaste 20-30 och kanske 50 åren är visserligen på väg men de har ännu inte anlänt med full kraft. Men detta kommer ske under 20 och 30-talet.

4. Ny energi och lösningar: Solkraft, Vindkraft, Fusion och andra energi och ellösningar är redan här men ännu är de långt ifrån tillräckligt effektiva för att ersätta eller tillgodose det behov vi kommer att ha om 50 år. Dels är kostnaden för hög, dels är effekten för låg men även problematiken kring sparandet av energi måste effektiviseras och utvecklas. Det få kanske vet är att lagring av energi i vatten i form av konstgjorda/naturliga sjöar på höjder är fortfarande en av de effektivaste sätten att lagra energi. Därav är jakten på ett batteri för långtidslagring av energi troligtvis 2000-talets egna guldjakt. Den som kan skapa eller bygga ett batteri som är mindre än en sjö men har kapaciteten att försörja en stad med el under en längre period från lagrad överskott utan att förlora 95-96% av effekten och kostar mindre än svensk BNP kommer att bli rik.

5. Nöjen och resor: Jag tror att nu när människor har suttit inlåsta med sina nära och kära de senaste 2 åren kommer de flesta vilja ut och resa. Att några spår att resor inte kommer att återhämta sig till samma nivå som innan pandemin de kommande åren tror jag personligen är fel. Människor kommer att börja röra på sig och det i en större utsträckning än vad många ``experter´´ tror. Människan har en otäck vana att förtränga saker som finanskriser, krig och allmänt elände så snart det ser ljusare ut på andra sidan tunneln. Och detta har gjort att många flygbolag, kryssningsbolag och andra bolag inom den lite bredare rese- och nöjesbranschen redan sett i sina aktiekurser stiga kraftigt under 2021.

Mina Innehav:


Mina innehav idag är följande:

1. Handelsbanken Global Tema A1
Detta är min breddare fond med inriktning mer mot tjänster och produkter som kanske inte är de flashigaste sakerna att investera i eller prata om men samtliga av dessa innehav är marknadsledare, gynnas av digitalisering, av en stark konsument och har enligt min uppfattning en stark framtid. Är den stabila delen i portföljen.

The Home Depot Inc - amerikansk detaljhandelskedja för inredning och bygg.
Microsoft Corp - Windows, Office, OneDrive, Serverlösningar, XBOX, m.m.
Nasdaq Inc - Ägarbolag av 7 olika börser.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H - Försäkringar, bank- och finanstjänster.
Graphic Packaging Holding Co - Design och utveckling av kommersiella förpackningar.
East West Bancorp Inc - Banktjänster
Prudential PLC - Försäkringar och investeringar
Mastercard Inc A - Betallösningar
SK Hynix Inc - Tillverkar datorminnen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - Tillverkar chip.

2. Swedbank Robur Technology A
Detta är en mer fokuserad fond med inriktning på digitalisering, utveckling och tillverkning av de produkter eller tjänster vilka kommer gynnas av en värld som rör sig framåt. Kommer alla dessa bolag existera om 20 år ? kommer de vara marknadsledare ? Troligtvis inte men det de bygger nu och vad de skapar kommer att forma din inte allt för avlägsna framtid. Både på gott och ont.

Att notera här är att minst två bolag ingår i båda fonderna som 10 största innehav och att denna överlappning sker ytterligare när du letar dig igenom underlagen.

PayPal Holdings Inc - e-handelsföretag som erbjuder tjänster för betalningar
Nvidia Corp - Grafik och elektronik.
Adobe Systems Inc - programvaruföretag
Servicenow - mjukvaruföretag som utvecklar en cloud computing-platform
VMware Inc - mjukvaruföretag inom app, cloud och digitala arbetsytor
Global Payments - tillhandahåller finansiella teknologi tjänster globalt.
Microsoft Corp - Windows, Office, OneDrive, Serverlösningar, XBOX, m.m.
TSMC - Tillverkar chip
Apple Inc - Förutom Iphone och iMac driver Apple en väldigt lönsam och växande försäljning av tjänster, spel och produkter via sina plattformar.
Samsung Electronics Co Ltd - Mobiler, elektronik, chip och mjukvaror.


3. Länsförsäkringar Fastighetsfond A
Då fastigheter tack vare olika anledningar har blivit den billigaste, lönsammaste och troligtvis högst subventionerade formen av sparande kan jag inte även om min uppfattning har varit att fastighetsmarknaden har varit i en bubbla under de senaste 10 åren exkludera fastigheter från min portfölj. Det är helt enkelt vansinnigt att lämna en gratis lunch på bordet och då fastighetsbolagen fick en smäll under 2020 bör det finnas utrymme för en fortsatt omvärdering.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB - Äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter.
Fastighets AB Balder - Fokus på förvaltning och vidareutveckling av kommersiella fastigheter i norden.
Sagax B - Kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri.
Nyfosa AB - Förvärvs drivet bolag av kommersiella fastigheter, huvudsakligen bestående av kontor och logistik/lager.
FastPartner - Kommersiella fastigheter, huvudsakligen bestående av kontor och logistik/lager.
Klövern AB - Kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt lokaler för vård, utbildning och detaljhandel.
Platzer Fastigheter Holding AB - Hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager.
Wihlborgs Fastigheter - Kommersiella fastigheter i Öresundsregionen.
JM AB - Nordisk projektutvecklare av bostäder och större bostadsområden
Stendörren Fastigheter AB - Förvärv, utveckling och vidare förvaltning av ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter.


Detta är mina innehav just nu och jag har för tillfället är inga byten aktuella.

AP7- Världens bästa fond?
Jag är av natur negativ mot passiva, index kramande och tråkiga fonder som enbart agerar som den lata mannens/kvinnans val. Men även jag måste erkänna att det finns något imponerande med den avkastning som Såfa fonden har mäktat med.

Under de senaste 10 åren har avkastningen varit 16,1% och om du investerade 100 kronor 2011 har du idag nästan 450 kronor. En väldigt bra avkastning för de individer som alltså inte har gjort ett aktivt val. Det betyder även att en stor grupp som har gjort egna aktiva val har underpresterar rejält mot dem som har gjort absolut ingenting.

Det finns dock något som jag inte tycker om med AP7 och det är den automatiska omviktningen från aktier till räntepapper som sker när portfölj innehavaren blir äldre. Denna omfördelning sker när individen har hunnit fylla 55 år och fortsätter sedan övertid. Jag förstår tanken med det och att man bör vara försiktigare när man börjar närma sig pensionen men det finns ett problem med detta.

Den största utvecklingen i kronor sker nämligen på slutet.

Detta i kombination med att även om du vid en ålder av 64 år skulle genomlida en börskrasch så har resultatet de senaste kriserna/krascherna visat att den som har suttit kvar i marknaden har gynnats mest när börserna sedan har återhämtat sig. Denna återhämtning har även varit snabb och rejäl varav de flesta börslistor har återhämtat sig inom 12-18 månader.

Men utöver det finner jag faktiskt AP7 som ett värdigt alternativ för dem som inte är intresserad av börsen, sitt sparande eller framtida pension. Resultatet och avkastningen talar ju sitt tydliga språk. AP7 är kanske den ultimata fonden.

Slutord och tankar
Ett långt inlägg denna gång där vi har gått igenom en hel del saker. Om det är något jag tycker att ni borde ta med er från idag så är det att ni borde i alla fall årligen när ni får det Orange kuvertet att ni öppnar det och granskar det.

Sedan tycker jag att om ni blir uppringd av en försäljare för någon obskyr fond avslutar samtalet direkt. Om de har råd att anställa försäljare så är fonden troligtvis dyr, dålig på avkastning och sämre än AP7.

Om ni dessutom har en fond som de senaste 5-10 åren har underpresterat eller till och med lyckats med en negativ avkastning, kanske borde ni ta en titt på vad AP7 har att erbjuda.

Med det sagt

Ni får ha en go söndag

//RJE

Disclaimer
Jag får ingen kompensation för de produkter redovisade i detta inlägg. Detta är inte i någon form finansiell rådgivning utan inlägget är skrivet i utbildningssyfte där jag redovisar mina innehav, hur jag har valt dem och varför jag har valt dem. Det är enbart mina personliga åsikter som delas i detta inlägg och dessa kan ändras över tid.

söndag 25 april 2021

Min Hernö Gin Samling
Jag tror personligen att om du ska investera i något så bör du investera i det du finner är av intresse och det som du tror på. Detta oavsett om det bryter mot det vi annars brukar anse är traditionella investeringar.

Om vi bara ser till alternativa investeringar så finns det människor som har blivit rik på allt från Pokemonkort till Bitcoin. Det som i slutändan bestämmer om din investering eller hoby kommer att ge avkastning i framtiden är din uthållighet, kunskap och så klart vad andra är beredda att betala för ditt föremål eller samling.

Därav om du handlar eller investerar i gamla bilar eller Magic the Gathering-kort så kommer du troligtvis oavsett vad som sker tjäna pengar bara så länge du har ett visst intresse. Om du har ett intresse så kommer du följa nyheterna, du kommer förstå vad ``marknaden´´ värderar högre och du kommer troligtvis ta hand om din investering så att samtliga föremål håller en hög standard. Kanske inte främst på grund av en potentiell avkastning utan på grund av att du har ett intresse och behandlar din samling med en viss försiktighet för att inte riskera eventuella skador eller onödigt slitage.

Det är därför jag har som aktieägare i Hernö Gin lyckats bygga upp en liten mindre samling av limiterade släpp.
Min Hernö Gin samling
Min samling består idag av 17 flaskor, en Ambassador collection och en samlingslåda från Spirits of Passion som innehåller en blandning av svenskt hantverk.

Samlingen består idag av följande flaskor:

Ambassador collection (1)
Hernö Sipping Gin (1)
Hernö Sipping Gin 1.1 (2)
Hernö Sipping Gin 1.2 (2)
Hernö Sipping Gin 1.3 (2)
Hernö Sipping Gin 1.4 (2)
Hernö High Coast Terrior Gin 2018 (2)
Hernö High Coast Terrior Gin 2019 (1)
Hernö High Coast Terrior Gin 2020 (2)
Interperations #02 (1)
Interperations #03 (1)
Interperations #04 (1)

Detta betyder att samlingen inte är komplett men förhoppningsvis kanske jag kan göra ett byte i framtiden med någon av mina dubbletter mot någon av de flaskor som jag har missat. Anledningen varför jag har missat några av flaskorna är att de tyvärr brukar ta slut inom några timmar och det är inte alltid man är på tå när ett släpp sker. Ibland har man även tänkt för sig själv att jag kan förhoppningsvis plocka upp en flaska framöver då plånboken tillåter det och sedan har tillfället passerat.

Flaskor jag skulle vilja införskaffa
Då jag inte riktigt anser att det är rimligt att kunna jaga varje enskild flaska som tas fram i samarbete med en restaurang eller företag så har jag valt att begränsa samlingen till officiella släpp eller samarbeten som har funnits till salu för konsumenter.

Detta gör att flaskor som jag idag skulle vilja införskaffa är:

Hernö Gin 4500 ml (En flaska Hernö Gin men på 4,5 liter)
Swedish Rose Gin (Ett samarbete med That Boutique-Y Gin Company)
Four Pillars x Hernö Dry Island Gin (Ett samarbete med Four Pillars)

Hernö Gin Export Strength (Exklusive för export och har en annan design)
Hernö Swedish Tot Gin (Skulle ursprungligen säljas på en av kryssningarna till Höga Kusten men såldes slutligen på Eckerö Linjen)
Hernö Gin Artisan (Första flaskorna)
Jolie Rouge (Första flaskan i Interperations serien)

Så om du har någon av dessa och skulle kunna tänka dig ett rakt byte eller i närheten av detta är jag troligtvis intresserad att släppa en av mina dubbletter.

Flaskor ni inte kommer att finna i min samling
Ni som har köpt några flaskor Hernö Gin, är aktieägare eller har följt bolaget på distans vet att bolaget har ytterligare två produkter i sin portfölj och det är Hernö Sloe Gin och Hernö Blackcurrant.

Anledningen varför ni troligtvis inte kommer att finna någon av dessa flaskor i mitt skåp är att jag har en viss orimlig? misstro mot flaskor som innehåller en större andel ``färska´´ ingredienser som bär eller frukt och har en lägre alkoholhalt. Av regel vill jag enbart samla på sprit som har en alkoholhal över 40%.

Jag har visserligen ett antal flaskor öl i mitt skåp men detta är främst för att jag vill lagra lite kraftigare öl som faktiskt är avsedd för att lagring tills att de har fått en rundare och fylligare smak. Det finns nämligen öl som blir bättre med lite lagring då tillverkarna medvetet fyller dem med aktiva bakterier som över tid kommer att äta upp vissa sockerarter och därav ändra ölets karaktär.

När det dock kommer till flaskor som jag vill spara kanske 30-40 år så vill jag undvika flaskor med låg alkoholhalt och hög sockernivå även om detta kanske drivs av min totala okunskap om kemiska processer och inget mer. Detta gör att jag kommer undvika att införskaffa både tidigare och kommande släpp med lägre alkoholhalt än 40%.

Med det sagt så tänkte jag avrunda dagens inlägg,

Lite kortare men lika roligt för det.

//RJE

söndag 11 april 2021

Min onoterade portföljNär det kommer till personliga investeringar har jag medvetet valt att vikta min portfölj mot onoterade bolag och då jag har ett visst intresse för alkohol- och alkoholfria produkter har det även uteslutande blivit bolag med kopplingar till denna bransch.

Så med lite skrivkramp låt oss gå igenom några av mina onoterade innehav.

Betydande innehav:

Hernö Gin
High Coast Distillery
Brewdog
Ekobryggeriet
Sav Winery
Skånska Spritfabriken
Uppsala Destilleri

Detta är några av mina större innehav och de innehav som jag följer mer aktivt även om det finns några fler enstaka innehav som inte är med på denna lista. Ett av dem kommer jag att skriva om i ett kommande inlägg.

Hernö Gin
Detta är ett bolag som jag har skrivit om i några omgångar och det är även det bolag som fram till nyligen har varit mitt största enskilda innehav. Vid tillfället för denna text är jag dock i slutfasen av en transaktion som kommer sänka mitt ägande drastiskt allt för att göra nya investeringar möjliga.

Bolaget i sig kräver nog ingen större presentation, Europas mest prisbelönta destilleri, grundaren Jon Hillgren invald i Gin Hall of Fame och troligtvis en av Sveriges främsta spritproducenter just nu.

Trots ett tufft 2020 med inslag av Corona och till följd av detta minskad export och försäljning via HoReCa lyckades bolaget behålla sin försäljning och resultatet var i nivå med 2019. Ett godkänt resultat.

Det senaste nytt från bolaget är en satsning på ett hotell i Härnösand och en bar i Stockholm två projekt som jag i tidigare inlägg har gett min syn på varav ni gärna får läsa detta inlägg gällande mina tankebanor. 

Hernö Gin bygger hotell

Bolaget i sig är intressant och deras produkter av yttersta toppklass. Värderingen och den potentiella avkastningen är dock inte det som bör driva ett beslut om att eventuellt investera i bolaget just nu. Om du dock har ett personligt intresse för Gin eller enbart är intresserad av resan framöver kan bolaget fortfarande vara intressant.

High Coast Distillery
High Coast eller BOX är Sveriges andra aktiva Whiskydestilleri både avseende försäljning och produktionskapacitet bakom Mackmyra.

High Coast är en av två destillerier från``Höga Kusten´´med stora internationella framgångar varav Hernö Gin är det andra. Till skillnad mot dess storebror och förebild Mackmyra har High Coast anammat en mer lokal strategi med fokus på destilleri, lager och buteljering allt samlat på plats i Marieberg eller Box (platsen där tillverkningen av material för trälådor avsedd för export till England skedde).

Även för High Coast var 2020 ett tufft år där bland annat den årliga festivalen fick ställas in varav även evenemang på besökscentret fick ställas in under andra halvan och början av 2021. Dock kunde bolaget redovisa ett positivt resultat vilket till viss del berodde på effektiviseringar och rationaliseringar men även uppskjutna investeringar och ombyggnationer.

High Coast är ett bolag som troligtvis under de kommande åren kommer att kämpa med lönsamheten i takt med att bolaget försöker bygga upp ett lager av äldre destillat samtidigt som det investerar i en mer hållbar produktion, större kapacitet och export. Dock bör bolaget kunna göra det utan att skuldsätta sig till den grad Mackmyra gjorde under tidigt 2000-2010-tal vilket har visat sig vara en kostsam strategi då Mackmyra trots en omsättning om 120 miljoner fortfarande går med förlust till skillnad mot High Coast 45 miljoner och vinst.

Bolaget kommer att ha en lång resa framför sig och under perioder kommer lönsamheten troligtvis variera beroende på investeringar i nya lager och utbyggnad av eventuell kapacitetshöjning. Att inte glömma en Whisky som är 20 år kräver minst 20 år av lagring. Därav är High Coast en aktie som man köper idag för att stoppa i skrivbordslådan för att sedan ta fram på äldre dar.

Brewdog
Detta är en investering som jag gjorde mindre för investeringens och avkastningens skull och mer för det roliga i att vara delaktig i något större. Brewdog är för er som kanske bara känner igen namnet från hyllorna på Systembolaget världens snabbaste och största ? craft brewery och ett av storbritanniens snabbast växande varumärke.

Bolaget har genomfört denna bedrift genom att via 10-isch crowdfunding kampanjer ta in kapital för utveckling, utbyggnad och expansion och är troligtvis världens främsta bolag när det kommer till crowdfunding.

Jag personligen deltog i Equity for Punks USA och är en av många som har deltagit i ``revolutionen´´ av finansiering och investering i bolag som önskar att ta sin affärsidé till en ny nivå.

Brewdog är inte ett bolag jag följer aktivt och när jag senast tittade upp värdet på mina aktier så såg jag att värdet till följd av flertalet kapitalanskaffningar var mer eller mindre samma. Jag kommer nog aldrig få någon vidare avkastning från detta bolag och då det aldrig riktigt var meningen kommer jag nog inte sälja aktierna när bolaget nu överväger en möjlig börsnotering.

Ekobryggeriet
Ekobryggeriet är min första investering i något som inte avser en producent av alkoholhaltiga produkter men som fortfarande följer samma mönster. Ekobryggeriet är kanske känd främst för sina Tonics med samma namn men har även ett systerbolag som producerar ekologisk läsk under varumärket Dirtwater Fox Brewery.

Just Ekobryggeriet är en av Sveriges främsta Tonics inom premium segmentet och har under dess korta tid på marknaden (2017-2021) tagit en stor del av den totala marknaden för Tonic Water och har fortsatta expansionsplaner.

Bolaget i sig har ännu inte redovisat någon vinst och så länge bolaget fortsätter att växa på sin marknad och visar positiva tillväxtsiffror ser jag ingen anledning till att begära detta. Hellre att de gör ytterligare kapitalanskaffningar för fortsatt expansion.

Ekobryggeriet har ett uttalat mål att antingen bli uppköpt eller att notera sig i framtiden. Även om detta visserligen var målet 2017 och att tidsplanen var 3-5 år utgår jag från att planen är densamma även om den kanske har skjutits upp en aning.

Jag personligen ser Ekobryggeriet som en av mina främsta investeringar just nu. Under 2020 värderades bolaget till 60 miljoner kronor och räkenskaperna för The Nordic Soda Company 2020 var 34 miljoner kronor i omsättning och 4,4 miljoner kronor i förlust. Varför jag använder mig av siffrorna från ett annat bolag är eftersom det bolaget är moderbolaget och jag kunde inte finna några siffror enbart för Ekobryggeriet då de ännu inte har publicerats enskilt. Men i teorin bör dessa vara i linje med siffrorna för Ekobryggeriet med mindre avvikelser beroende på hur kostnader och intäkter är fördelade mellan Ekobryggeriet och Dirtwater Fox Brewery.

Enligt min uppfattning bör bolaget om tillväxten inte hindras av pandemin och de efterföljande effekterna inom de kommande åren växa kraftigt internationellt och detta bör innebära en högre värdering och i längden högre aktiekurs. Jag kommer att investera ytterligare i bolaget om de söker mer kapital och exit planen fortfarande är försäljning eller notering.

Sav Winery
Vem behöver vin gjord på vindruvor när du kan tillverka vin på björksav. Vad jag vet finns det i alla fall 4 destillerier i Sverige som har satsat på denna lite udda, unika och väldigt svenska produkt.

Personligen har jag testat björkvin från både Savhuset Åre och Sav Winery varav jag kan sammanfatta upplevelsen som ett litet sötare vin utan den där syran som vit eller mousserat vin brukar kunna erbjuda. Det är ingen smaksensation på långa vägar men det är en flaska som man gärna ställer fram till en liten finare måltid som vid midsommar eller när vänner från södra Sverige är på besök . Det är en konversationsstartare eller pricken över i:et om man säger så.

När det kommer till min investering i Sav Winery var det nog produktionsprocessen i sig som lockade mig. Ett svenskt, hållbart, ekologiskt och veganskt alternativ med anor från 1785. en process som egentligen inte kräver så mycket mer än ett antal bra björkar för utvinning av sav. Sav som redan har blivit populärt som en svensk hälsokur.

Möjligheten i detta bolag är enligt mig begränsad men intressant då bolaget bör rikta in sig på en liten produktion och med premiumkänsla för export till Europa och Asien. Där tror jag bolaget kan finna sin nisch.

Skånska Spritfabriken
Spritfabriken är minst sagt ett hett samtalsämne inom grupper som är inriktade på ämnet Whisky och frågan kring när är en svensk Whisky en svensk Whisky. En kritik som till viss del enligt min uppfattning är berättigad men som blir orimlig när man jämför vilka regler andra större destillerier tummar på. Ett ämne jag har gett min syn på i ett tidigare inlägg.

Kritik kring usprung

Så vad gör Skånska Spritfabriken ? lite av allt möjligt. Allt från Tonics och Whisky till äppeldestillat gjord på skånska äpplen. Det som drog mig till detta destilleri var det faktum att bolaget tillverkar inte bara sin egen Gin utan även tillhörande Tonic. Av regel tillverkar man antingen enbart Gin eller enbart Tonic. Jag tyckte deras säljpitch kring att bolaget som tillverkar Ginen även är bäst lämpad att ta fram Tonicen som lyfter fram de önskade nyanserna.

När det kommer till investeringen i sig har inte så mycket hänt under året som gått från crowdfundingen 2020 och en stor del av det beror ju så klart på den situation vi befinner oss i. Jag ser dock att bolaget just nu tar in ytterligare kapital och som det ser ut kommer jag troligtvis fylla på med lite mer aktier.

Uppsala Destilleri
Detta är kanske det bolag jag har lärt mig mest av när det kommer till investeringar i onoterade bolag. De flesta av er har nog aldrig hört talas om detta bolag och i ett möjligt scenario hade bolaget redan varit historia och jag hade nog förväntat mig att det hade varit det nu men uppenbarligen verkar bolaget fortfarande tillverka sprit och du kan finna produkterna till försäljning via Systembolaget eller dess hemsida.

Bolaget i sig är mer eller mindre en dröm som har blivit en verklighet och bolaget har från start varit en enmansshow vilket kanske är det största problemet.

Tanken var nog ursprungligen att bolaget skulle satsa på små men unika/exklusiva batcher av Whisky, Gin, Rom och andra destillat. Problemet är (min uppfattning) dock att detta har drivits mer av ren passion och projekt som dessa kräver mer än bara passion och kunskap. Det kräver tyvärr även tid och kapital. Jag tvivlar varken på passion eller kunskap då bolagets grundare Magnus besitter dem båda, vad som dock saknades och som fortfarande saknas är tid och kapital.

Visserligen tror jag att bolaget kan leva kvar även i framtiden fast i en begränsad skala men för min del är förlusten vid en eventuell avveckling försumbar. Det enda jag hoppas på nu är att jag får hämta ut mina "shareholder" buteljeringar. Dessa flaskor var nämligen en del av erbjudandet vid investeringen, köp aktier och för det får du möjligheten att köpa några limiterade flaskor.

Vad jag vet har bolaget idag ett nära samarbete med Länna Bruk och så länge Magnus har passionen och drivkraften för att fortsätta med verksamheten så kommer bolaget fortsätta att existera fastän det troligtvis aldrig kommer att bli något mer än vad det är idag.

I detta fall anser jag att investeringen i sig redan är avskriven men med en option på några flaskor av svensk Whiskyhistoria om dessa någonsin blir levererade.

Onoterat och framtiden
Överlag tycker jag det är roligt och intressant att investera i onoterade bolag och då jag har ett intresse för bland annat Whisky så har det blivit naturligt att investera i bolag med liknande inriktning.

Det är även en bransch jag tror kommer att fortsätta erbjuda möjligheter även framöver och en del av det kommer från att antalet producenter har gått från låga 10-talet till runt 900 på bara några få år. Ännu är den svenska Whisky/Gin/Öl scenen ung och det kommer att finnas bolag som kommer och går innan vi börjar se en riktig kondolidisering eller eventuella uppköp. Det senaste svenska bolaget jag kommer att tänka på när det kommer till historiska försäljningar är Absolut Vodka som såldes 2008.

Redan nu sitter jag i slutfasen av en transaktion gällande Hellström Gin men jag håller dock ögonen öppna kring nyheter vilka rör mina portföljbolag och eventuellt nya prospekt.

Jag ser även ingen anledning till att ändra fokus utan det ser detta som lite av min framtid. Investera i små och unga destillerier för att sedan inom 5-10 år göra en exit eller i alla fall försäljning av aktierna.

Att påpeka är dock att alla bolag kommer inte lyckas och det är även därför jag försöker kasta nätet relativt brett. Om 1 bolag lyckas, 5 överlever medan 3 går i konkurs och 1 köps upp så har man troligtvis fortfarande fått en avkastning från den ursprungliga investeringen om man hade möjligheten att komma in tidigt.

Med det sagt

Ni får ha en fortsatt trevlig söndag

//RJE

Disclaimer:
Jag är aktieägare i samtliga bolag som idag har behandlats och har därför ett intresse av deras utveckling. Jag samlar även på flaskor från några av bolagen som Hernö Gin och High Coast Distillery med mera. Jag är dock inte betald eller kompenserad för min text av någon av de bolag som har behandlats. Jag har även ingen nära relation eller kontakt med någon som är aktiv på bolagen i fråga.
söndag 10 januari 2021

Jag köpte Bitcoin på toppen vad händer nu


Detta är inte första gången jag skriver om digitala valutor som Bitcoin och det kommer troligtvis inte vara sista gången jag gör det. Detta eftersom jag nyligen bestämde mig för att ta en liten summa, en summa jag kände mig bekväm med att förlora och köpte lite Bitcoin.

Jag tänkte därför skriva lite om mina tankar och idéer kring detta nu när vi kliver in i ett nytt år.

Bitcoin ATH (All Time High)
När jag först hörde om Bitcoin så var valutan värd några få dollar och när jag första gången skrev om Bitcoin var valutan värd några få hundra dollar och när jag nu slutligen valde att investera i Bitcoin så gör jag det efter det att den har nått den högsta nivån någonsin. Precis innan Bitcoin passerade nivån om 30 000 tusen dollar.

Är inte detta toppen av idioti ? Kanske. Detta är kanske mitt sämsta investeringsbeslut men liksom många andra som inte har blivit frälst av digitala valutor har jag stått vid sidan och tittat in från sidlinjen för att se om Bitcoin och andra valutor som Etherum, Litecoin m.m. är något mer än bara en idé. Finns det ett faktiskt värde i digitala valutor och vart kommer detta värde från?.

Bitcoin the new gold and Etherum the new oil
Det som under de senaste åren har gjort att just Bitcoin har stått ut lite extra jämfört med många andra digitala valutor och för den delen traditionella valutor är det faktum att människor som har haft ett behov att sälja sina tillgångar, flytta dem eller helt enkelt omvandla olika tillgångar till antingen Bitcoin direkt eller i längden Dollar, Euro eller andra valutor har kunnat göra det otroligt snabbt och utan att någon stat eller myndighet har kunnat stoppa dem.

Detta är på både gott och ont.

Men detta har gjort det möjligt för människor i mindre demokratiska samhällen och länder med stora ekonomiska problem att kunna säkra sina tillgångar mot eskalerande inflation (Venezuela), reformering av valutasystem (Indien), övertramp av mänskliga rättigheter (Hong Kong/Kina/Taiwan) och ett evigt skapade av nya pengar (USA/EU).

Det faktum att Bitcoin har fungerat som det var tänkt även om värdet har under perioder varit relativt volatil bevisar att valutan har ett värde eller en funktion för dem som vill placera sina tillgångar i något som bevarar värde. Likt guld.

Varför nu?
Jag är relativt ung så jag var inte aktiv under Fastighetskrisen, IT-bubblan eller för den delen Finanskrisen 2008 och sedan Greklandskrisen 2010 även om jag under denna period började få ett större intresse för investeringar på börsen. Därav har jag i skolan eller via dokumentärer, filmer, youtube, böcker, artiklar och blogginlägg läst om varför och hur dessa bubblor föddes, växte och sedan hur de slutligen sprack.

Varav min personliga uppfattning idag 2021 är att vi har inte lärt oss något under åren som har passerat. Mycket av det som ledde till finanskrisen 2008, det vill säga de giftiga tillgångarna finns fortfarande kvar. Tydligaste exemplet på detta måste vara Italien. Trots att finanskrisen snart är ett avlägset minne för dem flesta av oss finns en stor del av de giftiga tillgångarna från denna period kvar i det italienska systemet där dem med jämna mellanrum dyker upp som en risk för inte bara den italienska ekonomin men även hela Eurosamarbetet.

Att tillägga är saker som:

1. Överdrivet fokus på utdelningar vilket gör att många bolag blir överbelånade eller väldigt tunna på likvida tillgångar vilket gör dem sårbara för tillfälliga nedgångar.
2. Stora och tvivelaktiga stimulanspaket i USA, Kina och EU bara för att nämna några.
3. Sänkta skatter för dem rika eller stora bolag som Apple, Amazon och Google. Personer och bolag som sedan länge redan har sina tillgångar i skatteparadis och inte betalar någon skatt.
4. Riksbanken och övriga Centralbanker som ökar ekonomiska klyftor, göder bubblor och skapar allmän finansiell oreda. Allt för att nå målet om 2%.
5. Bolag som Über, WeWork, Tesla, Snap med mera kan vara värderade miljarder utan att deras kärnverksamhet är lönsam eller att deras affärsplan har bevisat ekonomisk bäring.
6. Privatpersoner har under lång tid haft tillgång till billigt kapital och tack vare en låg ränta har många utnyttjat detta till att köpa saker som dem egentligen inte har råd med. I Sverige är det främst fastigheter och i USA är det bland annat billån.

Min uppfattning är därför. Det finns idag delar av ekonomin som är i sämre skick än vad den var 2008 trots låga eller negativa räntor och olika stödköp från centralbanker inom olika tillgångar som företagsobligationer. Att man inte har tagit tag i dessa problem utan förlitat sig på att fortsätta att trycka ut mer billigt kapital till marknaden visar att problemet är mycket större än vad centralbankerna vill erkänna. Kanske måste vi överge Fiat om vi vill starta om.

USA ett land finansierat av nya pengar
Jag tänkte visa er en graf:Detta är en graf över den offentliga amerikanska skulden angiven i tusen miljarder dollar och vad den visar är att sedan 02/03 så har den accelererat kraftigt och vi kan tydligt se att kurvan ännu inte har börjat att börja plana ut och om de kommande förslagen om större stimulanser går igenom kommer detta skuldberg att öka ytterligare.

Det betyder även att USA för första gången sedan andra världskriget kommer att ha en skuldkvot om runt 120% av GDP.

Vad grafen inte säger är dessutom att USA sedan 2001 har haft ett budgetunderskott varav finanskrisen och de följande åren efter 2008 ökade detta budgetunderskott kraftigt varav 2020 och troligtvis 2021 kommer upprepa detta mönster igen. USA om det hade varit ett bolag hade troligtvis behövt ansöka om konkursskydd.

Den andra grafen jag tänkte visa är kurvan över Bitcoin
Nu är det inte exakt tydligt men rörelsen som Bitcoin har haft under 2020 påminner väldigt mycket om hur den amerikanska statsskulden har ökat under 2020. Varav det även har funnits tecken på att olika plattformar för handel med digitala valutor har haft en stor ökning av insättningar om 1200 dollar vilket var beloppet som många amerikanska medborgare fick från det första stimulanspaketet.

Jag tolkar detta på två sätt:

1. Människor köper hellre Bitcoin än att spendera dem på konsumtion vilket gör stimulanspaketen mindre effektiva varav tillväxt och inflation kommer att hamna under de utstakade målen.
2. Människor har lågt förtroende för den amerikanska dollarn och placerar därför sina stimulanspengar i ``säkrare´´ tillgångar och en av dem är Bitcoin.

Nu när nästa paket är på ingång tror jag att vi kommer att se ett liknande resultat där en del även om det bara är en bråkdel av pengarna kommer att omvandlas till Bitcoin.

Den tredje och sista grafen jag tänkte visa i detta stycke är den som har fått mycket uppmärksamhet nämligen M2 från Federal Reserve Bank of St. Louis. Vilket är den totala mängden av likvida medel (pengar) som finns i systemet. Som ni kan se har den ökat med runt 16% under andra halvan av 2020.Varför just Bitcoin?
Det finns idag hundratals digitala valutor och det finns säkert tusentals tokens (smarta kontrakt). Jag kommer inte att gå in på vad är vad eller hur dessa fungerar och vad som skiljer dem emellan men om jag ska säga något om varför jag väljer Bitcoin så stavas det storlek. Bitcoin är i särklass den största valutan av dem alla med ett marknadsvärde om cirka 550-600 miljarder dollar.

Ethereum som ligger ligger på plats 2 har ett marknadsvärde om 90 miljarder dollar och sedan är det XRP som ligger på 3 plats med ett marknadsvärde om 10 miljarder dollar. Storleken på Bitcoin gör att handeln, tillgängligheten och acceptansen är mycket större och bredare och detta gör Bitcoin till en grad omöjlig att reglera. För Bitcoin likt många andra digitala valutor har ingen central punkt att angripa, det finns inget bolag, ingen stat eller individ att fängsla eller sanktionera. Även om Sverige eller USA skulle göra Bitcoin olaglig kan du fortfarande handla den via att använda en VPN.

Men det som kanske gör Bitcoin intressantast är det faktum att USA via SEC (United States Securities and Exchange Commission) tidigare har slagit fast att Bitcoin är en valuta avsedd för att utbyte av tjänster och varor. Många andra digitala valutor som till exempel Ripple (XRP) utreds just nu av SEC om dem inte ska klassificeras som ett värdepapper vilket betyder att dem ska regleras på ett annat sätt. Vilket gör att dem mer eller mindre blir värdelösa som ett alternativ till Bitcoin. För dem som vill veta mer om detta kan helt enkelt Googla Ripple Lawsuit.

Ett värdigt alternativ enligt min mening är Ethereum. Ethereum jämfört med Bitcoin kan jämföras med en plattform vilket gör det möjligt att använda Ethereums Blockchain för att skapa nya smarta kontrakt eller Tokens. Detta gör att om Bitcoin är digitalt guld att Ethereum är den digitala oljan som smörjer hela den digitala motorn.

Det som dock får avsluta mitt sista argument angående varför jag tycker Bitcoin är bättre än övriga digitala valutor är det faktum att Bitcoin har en cap om 21 miljoner Bitcoin. När dessa är skapade vilket enligt olika analytiker kan dröja ända fram till 2100-2140 är det den totala mängden som kommer att existera.

Idag har man lyckats skapa runt 18,5 miljoner av dessa 21 och enligt olika beräkningar som har gjorts baserat på hur olika Bitcoins har rörts sig i systemet tror många att det faktiska antalet tillgängliga mynt är cirka 15 -16 miljoner. Vad som har hänt med de övriga 2,5-3-5 miljonerna är att dem troligtvis har glömts bort eller att man har förlorat åtkomsten till sin personliga Bitcoin Wallets. Det gör att om centralbanker runt om i världen fortsätter att skapa nya pengar för att få igång tillväxten och driva upp inflationen så kommer Bitcoin troligtvis fortsätta att stiga i värde detta då valutan har ett förutbestämt cap.

Varför ska man ha digitala valutor?
Detta är på ett sätt en fortsättning på en av rubrikerna ovanför - Varför nu?

Riksbanken och många andra centralbanker har normalt två uppgifter:

1. Prisstabilitet.
2. Hålla inflationen kring 2%.

För att kunna utföra sina uppgifter kan dem via olika verktyg eller mandat påverka tillgången av kapital men även kostnaden.

Problemet är och detta har debatterats friskt dem senaste åren är vilken del av ekonomin och hur Riksbanken men även övriga centralbanker mäter inflation vilket ofta ligger till grund för hur dem långsiktigt agerar.

Min personliga uppfattning är att Riksbanken har fel och att inflationen dem ser är felaktig och det är inte på grund av att Ingves och dem andra på Riksbanken gör ett dåligt jobb utan för att de inte har tillgång eller har svårt att mäta värdeutvecklingen på samtliga marknader.

Saker som inte tas med i statistiken är ofta tillgångar som aktier, fastigheter, konst, samlarföremål, Whisky/Vin och digitala valutor. Föremål eller varor som under de senaste åren har ökat betydligt mycket mer än priset på råvaror och andra tillgångar vilka ligger till grund för beräkningen av inflation.

Jag tror att fokuset på vad ett kilo ris kostar är ett ytterst dåligt mätinstrument för hur ekonomin som helhet utvecklas och om vi skulle reformera hur vi mäter inflationen med digitala tillgångar och sådant som fastigheter misstänker jag att inflationen kommer skjuta upp direkt. Det verkar nämligen som att Riksbanken har glömt att råvaror som till exempel ris inte ökar lika mycket i värde som många andra varor eftersom nya rissorter tas fram vilka har en större avkastning, teknologi minskar kostnader och fler alternativa supplement drar ned priset.

Därför ser det ut som att Bitcoin har blivit ett inflationsskydd mot det traditionella Fiat systemet.

Hot och möjligheter 2021
Jag tänkte avsluta dagens inlägg med att dra några vilda gissningar inför 2021 avseende Bitcoin och övriga digitala valutor och här har ni två scenarion.

1. Antalet fonder och investerare kommer att fortsätta att öka sina investering i Bitcoin och andra projekt inom Blockchain vilket bör minska tillgången och därav öka efterfrågan. Coinbase vilket är en plattform som bland annat jag använder kommer att under början av 2021 noteras på den amerikanska börsen och på detta sätt öka legitimiteten för digitala valutor. USA, EU och Kina men även andra viktiga ekonomier som Brasilien och Storbritannien kommer fortsätta att utöka eller skapa nya stimulanspaket vilket kommer öka misstron mot den allmänna ekonomin och driva mer människor mot digitala valutor vilka inte styrs av någon central makt.

Vissa alternativ som Ripple (XRP) kommer att utredas av SEC och det är sannolikt att några av dem större konkurrenterna till Bitcoin och Ethereum kommer att klassificeras som värdepapper vilket främjar de två senare.

Allt detta betyder att det inte är omöjligt att valutor som Bitcoin kommer att under 2021 fortsätta rusa uppåt och just Bitcoin kan innan året är slut nå över 100 000 tusen dollar.

2. Bitcoin men även den övriga marknaden av digitala valutor som har rusat på under slutet av 2020 kommer att få en korrigering. Att Bitcoin kommer tillbaka under 10 000 skulle inte vara en omöjlighet. Det finns även risker för eventuella attacker mot digitala handelsplattformar eller händelser vilka kan påverka hur människor ser på Bitcoin och andra digitala valutor från ett säkerhetsperspektiv. Många av dem handlas nämligen via relativt små och okända handelsplattformar och om till exempel Coinbase skulle krascha eller bli hackad så skulle det kunna leda till panik. Se MT. Gox.

Det finns även en möjlighet att projekt som Libra (Nu Diem) eller centralbank styrda alternativ börjar formas på allvar och om USA eller EU skulle gå ut med att en digital Dollar eller Euro är på väg kan det leda till att många av anledningarna till att använda decentraliserade valutor försvinner.

Sedan finns alltid risken för att myndigheter som SEC eller den svenska Finansinspektionen skulle slå ned och kanske till och med förbjuda användandet av digitala valutor vilka inte är centralt styrda av någon fysisk part.

Disclaimer
Denna text har sedan jag började att skriva den till viss del blivit inaktuell då Bitcoin nyligen krossade nivån om 40 000 dollar. Coinbase kraschade även i förgår när Bitcoin fick en dipp ned mot 36 000 dollar.

Jag äger idag fler digitala valutor än Bitcoin och har sedan rusningen viktat över mer mot Etherum för att se om den kan få en positiv prisutveckling i relation till Bitcoin.

Digitala valutor är riskfyllda tillgångar och om ni av någon anledning skulle förlora åtkomsten eller bli utsatt för någon form av brott vilket gör att ni förlorar era valutor är chansen att ni kan får tillbaka dem väldigt små. Detta då dem inte skyddas av något kapitalskydd eller backas av en central enhet. Därför är ansvaret enbart på den privata individen att skydda sig mot eventuella förluster.

Vinster från handel eller eventuell prisökningar i digitala valutor eller Tokens ska beskattas och information om detta finns på skatteverket. Att notera är att återkommande handel i vinstsyfte kan innebär att detta bedöms som näringsverksamhet.

Med det sagt,

Ni får ha en fortsatt go söndag men även god fortsättning.

//RJE