söndag 10 januari 2021

Jag köpte Bitcoin på toppen vad händer nu


Detta är inte första gången jag skriver om digitala valutor som Bitcoin och det kommer troligtvis inte vara sista gången jag gör det. Detta eftersom jag nyligen bestämde mig för att ta en liten summa, en summa jag kände mig bekväm med att förlora och köpte lite Bitcoin.

Jag tänkte därför skriva lite om mina tankar och idéer kring detta nu när vi kliver in i ett nytt år.

Bitcoin ATH (All Time High)
När jag först hörde om Bitcoin så var valutan värd några få dollar och när jag första gången skrev om Bitcoin var valutan värd några få hundra dollar och när jag nu slutligen valde att investera i Bitcoin så gör jag det efter det att den har nått den högsta nivån någonsin. Precis innan Bitcoin passerade nivån om 30 000 tusen dollar.

Är inte detta toppen av idioti ? Kanske. Detta är kanske mitt sämsta investeringsbeslut men liksom många andra som inte har blivit frälst av digitala valutor har jag stått vid sidan och tittat in från sidlinjen för att se om Bitcoin och andra valutor som Etherum, Litecoin m.m. är något mer än bara en idé. Finns det ett faktiskt värde i digitala valutor och vart kommer detta värde från?.

Bitcoin the new gold and Etherum the new oil
Det som under de senaste åren har gjort att just Bitcoin har stått ut lite extra jämfört med många andra digitala valutor och för den delen traditionella valutor är det faktum att människor som har haft ett behov att sälja sina tillgångar, flytta dem eller helt enkelt omvandla olika tillgångar till antingen Bitcoin direkt eller i längden Dollar, Euro eller andra valutor har kunnat göra det otroligt snabbt och utan att någon stat eller myndighet har kunnat stoppa dem.

Detta är på både gott och ont.

Men detta har gjort det möjligt för människor i mindre demokratiska samhällen och länder med stora ekonomiska problem att kunna säkra sina tillgångar mot eskalerande inflation (Venezuela), reformering av valutasystem (Indien), övertramp av mänskliga rättigheter (Hong Kong/Kina/Taiwan) och ett evigt skapade av nya pengar (USA/EU).

Det faktum att Bitcoin har fungerat som det var tänkt även om värdet har under perioder varit relativt volatil bevisar att valutan har ett värde eller en funktion för dem som vill placera sina tillgångar i något som bevarar värde. Likt guld.

Varför nu?
Jag är relativt ung så jag var inte aktiv under Fastighetskrisen, IT-bubblan eller för den delen Finanskrisen 2008 och sedan Greklandskrisen 2010 även om jag under denna period började få ett större intresse för investeringar på börsen. Därav har jag i skolan eller via dokumentärer, filmer, youtube, böcker, artiklar och blogginlägg läst om varför och hur dessa bubblor föddes, växte och sedan hur de slutligen sprack.

Varav min personliga uppfattning idag 2021 är att vi har inte lärt oss något under åren som har passerat. Mycket av det som ledde till finanskrisen 2008, det vill säga de giftiga tillgångarna finns fortfarande kvar. Tydligaste exemplet på detta måste vara Italien. Trots att finanskrisen snart är ett avlägset minne för dem flesta av oss finns en stor del av de giftiga tillgångarna från denna period kvar i det italienska systemet där dem med jämna mellanrum dyker upp som en risk för inte bara den italienska ekonomin men även hela Eurosamarbetet.

Att tillägga är saker som:

1. Överdrivet fokus på utdelningar vilket gör att många bolag blir överbelånade eller väldigt tunna på likvida tillgångar vilket gör dem sårbara för tillfälliga nedgångar.
2. Stora och tvivelaktiga stimulanspaket i USA, Kina och EU bara för att nämna några.
3. Sänkta skatter för dem rika eller stora bolag som Apple, Amazon och Google. Personer och bolag som sedan länge redan har sina tillgångar i skatteparadis och inte betalar någon skatt.
4. Riksbanken och övriga Centralbanker som ökar ekonomiska klyftor, göder bubblor och skapar allmän finansiell oreda. Allt för att nå målet om 2%.
5. Bolag som Über, WeWork, Tesla, Snap med mera kan vara värderade miljarder utan att deras kärnverksamhet är lönsam eller att deras affärsplan har bevisat ekonomisk bäring.
6. Privatpersoner har under lång tid haft tillgång till billigt kapital och tack vare en låg ränta har många utnyttjat detta till att köpa saker som dem egentligen inte har råd med. I Sverige är det främst fastigheter och i USA är det bland annat billån.

Min uppfattning är därför. Det finns idag delar av ekonomin som är i sämre skick än vad den var 2008 trots låga eller negativa räntor och olika stödköp från centralbanker inom olika tillgångar som företagsobligationer. Att man inte har tagit tag i dessa problem utan förlitat sig på att fortsätta att trycka ut mer billigt kapital till marknaden visar att problemet är mycket större än vad centralbankerna vill erkänna. Kanske måste vi överge Fiat om vi vill starta om.

USA ett land finansierat av nya pengar
Jag tänkte visa er en graf:Detta är en graf över den offentliga amerikanska skulden angiven i tusen miljarder dollar och vad den visar är att sedan 02/03 så har den accelererat kraftigt och vi kan tydligt se att kurvan ännu inte har börjat att börja plana ut och om de kommande förslagen om större stimulanser går igenom kommer detta skuldberg att öka ytterligare.

Det betyder även att USA för första gången sedan andra världskriget kommer att ha en skuldkvot om runt 120% av GDP.

Vad grafen inte säger är dessutom att USA sedan 2001 har haft ett budgetunderskott varav finanskrisen och de följande åren efter 2008 ökade detta budgetunderskott kraftigt varav 2020 och troligtvis 2021 kommer upprepa detta mönster igen. USA om det hade varit ett bolag hade troligtvis behövt ansöka om konkursskydd.

Den andra grafen jag tänkte visa är kurvan över Bitcoin
Nu är det inte exakt tydligt men rörelsen som Bitcoin har haft under 2020 påminner väldigt mycket om hur den amerikanska statsskulden har ökat under 2020. Varav det även har funnits tecken på att olika plattformar för handel med digitala valutor har haft en stor ökning av insättningar om 1200 dollar vilket var beloppet som många amerikanska medborgare fick från det första stimulanspaketet.

Jag tolkar detta på två sätt:

1. Människor köper hellre Bitcoin än att spendera dem på konsumtion vilket gör stimulanspaketen mindre effektiva varav tillväxt och inflation kommer att hamna under de utstakade målen.
2. Människor har lågt förtroende för den amerikanska dollarn och placerar därför sina stimulanspengar i ``säkrare´´ tillgångar och en av dem är Bitcoin.

Nu när nästa paket är på ingång tror jag att vi kommer att se ett liknande resultat där en del även om det bara är en bråkdel av pengarna kommer att omvandlas till Bitcoin.

Den tredje och sista grafen jag tänkte visa i detta stycke är den som har fått mycket uppmärksamhet nämligen M2 från Federal Reserve Bank of St. Louis. Vilket är den totala mängden av likvida medel (pengar) som finns i systemet. Som ni kan se har den ökat med runt 16% under andra halvan av 2020.Varför just Bitcoin?
Det finns idag hundratals digitala valutor och det finns säkert tusentals tokens (smarta kontrakt). Jag kommer inte att gå in på vad är vad eller hur dessa fungerar och vad som skiljer dem emellan men om jag ska säga något om varför jag väljer Bitcoin så stavas det storlek. Bitcoin är i särklass den största valutan av dem alla med ett marknadsvärde om cirka 550-600 miljarder dollar.

Ethereum som ligger ligger på plats 2 har ett marknadsvärde om 90 miljarder dollar och sedan är det XRP som ligger på 3 plats med ett marknadsvärde om 10 miljarder dollar. Storleken på Bitcoin gör att handeln, tillgängligheten och acceptansen är mycket större och bredare och detta gör Bitcoin till en grad omöjlig att reglera. För Bitcoin likt många andra digitala valutor har ingen central punkt att angripa, det finns inget bolag, ingen stat eller individ att fängsla eller sanktionera. Även om Sverige eller USA skulle göra Bitcoin olaglig kan du fortfarande handla den via att använda en VPN.

Men det som kanske gör Bitcoin intressantast är det faktum att USA via SEC (United States Securities and Exchange Commission) tidigare har slagit fast att Bitcoin är en valuta avsedd för att utbyte av tjänster och varor. Många andra digitala valutor som till exempel Ripple (XRP) utreds just nu av SEC om dem inte ska klassificeras som ett värdepapper vilket betyder att dem ska regleras på ett annat sätt. Vilket gör att dem mer eller mindre blir värdelösa som ett alternativ till Bitcoin. För dem som vill veta mer om detta kan helt enkelt Googla Ripple Lawsuit.

Ett värdigt alternativ enligt min mening är Ethereum. Ethereum jämfört med Bitcoin kan jämföras med en plattform vilket gör det möjligt att använda Ethereums Blockchain för att skapa nya smarta kontrakt eller Tokens. Detta gör att om Bitcoin är digitalt guld att Ethereum är den digitala oljan som smörjer hela den digitala motorn.

Det som dock får avsluta mitt sista argument angående varför jag tycker Bitcoin är bättre än övriga digitala valutor är det faktum att Bitcoin har en cap om 21 miljoner Bitcoin. När dessa är skapade vilket enligt olika analytiker kan dröja ända fram till 2100-2140 är det den totala mängden som kommer att existera.

Idag har man lyckats skapa runt 18,5 miljoner av dessa 21 och enligt olika beräkningar som har gjorts baserat på hur olika Bitcoins har rörts sig i systemet tror många att det faktiska antalet tillgängliga mynt är cirka 15 -16 miljoner. Vad som har hänt med de övriga 2,5-3-5 miljonerna är att dem troligtvis har glömts bort eller att man har förlorat åtkomsten till sin personliga Bitcoin Wallets. Det gör att om centralbanker runt om i världen fortsätter att skapa nya pengar för att få igång tillväxten och driva upp inflationen så kommer Bitcoin troligtvis fortsätta att stiga i värde detta då valutan har ett förutbestämt cap.

Varför ska man ha digitala valutor?
Detta är på ett sätt en fortsättning på en av rubrikerna ovanför - Varför nu?

Riksbanken och många andra centralbanker har normalt två uppgifter:

1. Prisstabilitet.
2. Hålla inflationen kring 2%.

För att kunna utföra sina uppgifter kan dem via olika verktyg eller mandat påverka tillgången av kapital men även kostnaden.

Problemet är och detta har debatterats friskt dem senaste åren är vilken del av ekonomin och hur Riksbanken men även övriga centralbanker mäter inflation vilket ofta ligger till grund för hur dem långsiktigt agerar.

Min personliga uppfattning är att Riksbanken har fel och att inflationen dem ser är felaktig och det är inte på grund av att Ingves och dem andra på Riksbanken gör ett dåligt jobb utan för att de inte har tillgång eller har svårt att mäta värdeutvecklingen på samtliga marknader.

Saker som inte tas med i statistiken är ofta tillgångar som aktier, fastigheter, konst, samlarföremål, Whisky/Vin och digitala valutor. Föremål eller varor som under de senaste åren har ökat betydligt mycket mer än priset på råvaror och andra tillgångar vilka ligger till grund för beräkningen av inflation.

Jag tror att fokuset på vad ett kilo ris kostar är ett ytterst dåligt mätinstrument för hur ekonomin som helhet utvecklas och om vi skulle reformera hur vi mäter inflationen med digitala tillgångar och sådant som fastigheter misstänker jag att inflationen kommer skjuta upp direkt. Det verkar nämligen som att Riksbanken har glömt att råvaror som till exempel ris inte ökar lika mycket i värde som många andra varor eftersom nya rissorter tas fram vilka har en större avkastning, teknologi minskar kostnader och fler alternativa supplement drar ned priset.

Därför ser det ut som att Bitcoin har blivit ett inflationsskydd mot det traditionella Fiat systemet.

Hot och möjligheter 2021
Jag tänkte avsluta dagens inlägg med att dra några vilda gissningar inför 2021 avseende Bitcoin och övriga digitala valutor och här har ni två scenarion.

1. Antalet fonder och investerare kommer att fortsätta att öka sina investering i Bitcoin och andra projekt inom Blockchain vilket bör minska tillgången och därav öka efterfrågan. Coinbase vilket är en plattform som bland annat jag använder kommer att under början av 2021 noteras på den amerikanska börsen och på detta sätt öka legitimiteten för digitala valutor. USA, EU och Kina men även andra viktiga ekonomier som Brasilien och Storbritannien kommer fortsätta att utöka eller skapa nya stimulanspaket vilket kommer öka misstron mot den allmänna ekonomin och driva mer människor mot digitala valutor vilka inte styrs av någon central makt.

Vissa alternativ som Ripple (XRP) kommer att utredas av SEC och det är sannolikt att några av dem större konkurrenterna till Bitcoin och Ethereum kommer att klassificeras som värdepapper vilket främjar de två senare.

Allt detta betyder att det inte är omöjligt att valutor som Bitcoin kommer att under 2021 fortsätta rusa uppåt och just Bitcoin kan innan året är slut nå över 100 000 tusen dollar.

2. Bitcoin men även den övriga marknaden av digitala valutor som har rusat på under slutet av 2020 kommer att få en korrigering. Att Bitcoin kommer tillbaka under 10 000 skulle inte vara en omöjlighet. Det finns även risker för eventuella attacker mot digitala handelsplattformar eller händelser vilka kan påverka hur människor ser på Bitcoin och andra digitala valutor från ett säkerhetsperspektiv. Många av dem handlas nämligen via relativt små och okända handelsplattformar och om till exempel Coinbase skulle krascha eller bli hackad så skulle det kunna leda till panik. Se MT. Gox.

Det finns även en möjlighet att projekt som Libra (Nu Diem) eller centralbank styrda alternativ börjar formas på allvar och om USA eller EU skulle gå ut med att en digital Dollar eller Euro är på väg kan det leda till att många av anledningarna till att använda decentraliserade valutor försvinner.

Sedan finns alltid risken för att myndigheter som SEC eller den svenska Finansinspektionen skulle slå ned och kanske till och med förbjuda användandet av digitala valutor vilka inte är centralt styrda av någon fysisk part.

Disclaimer
Denna text har sedan jag började att skriva den till viss del blivit inaktuell då Bitcoin nyligen krossade nivån om 40 000 dollar. Coinbase kraschade även i förgår när Bitcoin fick en dipp ned mot 36 000 dollar.

Jag äger idag fler digitala valutor än Bitcoin och har sedan rusningen viktat över mer mot Etherum för att se om den kan få en positiv prisutveckling i relation till Bitcoin.

Digitala valutor är riskfyllda tillgångar och om ni av någon anledning skulle förlora åtkomsten eller bli utsatt för någon form av brott vilket gör att ni förlorar era valutor är chansen att ni kan får tillbaka dem väldigt små. Detta då dem inte skyddas av något kapitalskydd eller backas av en central enhet. Därför är ansvaret enbart på den privata individen att skydda sig mot eventuella förluster.

Vinster från handel eller eventuell prisökningar i digitala valutor eller Tokens ska beskattas och information om detta finns på skatteverket. Att notera är att återkommande handel i vinstsyfte kan innebär att detta bedöms som näringsverksamhet.

Med det sagt,

Ni får ha en fortsatt go söndag men även god fortsättning.

//RJE