söndag 4 juli 2021

Min Premiepension 2021
Då jag försöker vara relativt öppen med mina tankar, mål och funderingar kring mitt sparande och mina investeringar tänkte jag idag gå igenom min premiepension och diskutera men även förklara lite hur jag tänker kring mål och strategier.


Kort statistik från Pensionsmyndigheten
Enligt statistik från Pensionsmyndigheten har idag 99% av samtliga portföljer i premiepensionssystemet en positiv utveckling. Det betyder att 1 av 100 har en negativ utveckling på sin portfölj och detta är faktiskt ganska otroligt. Jag misstänker att siffrorna för Avanza och Nordnet inte är lika muntra om man skulle granska kundernas portföljer.

Nu kan visserligen denna statistik vara skev då portföljer med kort historik har en orimligt stor påverkan om man har en dålig start varav det bör i teorin vara omöjligt att övertid prestera en negativ utveckling i premiepensionssystemet då börsen av regel går upp runt 8-10% per år.

Enligt samma statistik kan vi även utläsa att den genomsnittliga avkastningen för
svenskarna i premiepensionssystemet är 7,6% per år sedan starten vilket är bra med tanke på en låg inflation och en obefintlig ränta. Detta omräknat i kronor innebär att en nybliven pensionär kan förvänta sig runt 1 600 kronor i månaden enbart från premiepensionen.

Vad som dock förvånade mig är det faktum att även om genomsnittet är runt 1 600 kronor så finns det dem som får så mycket som 10-11 000 kronor per månad och där 3 500 får anses vara en bra premiepension. Detta trots att taket för den årliga avsättningen till Premiepensionen enbart är cirka 12 500 kronor. Det betyder att skillnaden mellan 1 600 kronor och 11 000 kronor kommer bero på främst 3 saker:

1. Hur länge du samlar in till din Premiepension.
2. När du börjar ta ut pengar från portföljen.
3. Din avkastning.

Det finns självklart fler aspekter att titta på men detta bör i de flesta fall förklara varför en person enbart har 1 000 kronor i månaden och varför någon annan har 10 000 kronor i månaden.

I kort kan vi även utläsa att fördelningen avkastningsmässigt är uppdelad enligt följande block. Cirka 60 000 personer har en utveckling under 2%, 2 miljoner har en årlig utveckling om 2-6%, 3,3 miljoner har över 8%, 2 miljoner har över 10%, 600 000 har en årlig avkastning om 12% och runt 20 000 har lyckats med 14%.

Mitt mål 15%
Om ni har läst mina inlägg förut vet att jag har som mål att ha en årlig avkastning om 15% när det kommer till mina egna investeringar och den enklaste anledningen till varför jag tycker om att rikta in mig på just denna magiska siffra är eftersom 15% om året i 5 år innebär att du har dubblat ditt kapital. Detta gör att du kommer att dubbla dina pengar var 5 år om du inte gör några ytterligare insättningar.

Att notera är dock att 15% årligen är något som väldigt få lyckas med. Enligt pensionsmyndigheten är det färre än 20 000 som lyckas med detta. Det är därför inte omöjligt även om det är väldigt svårt.

Jag har i skrivande stund tack vare en bra start på 2021 lyckats mäkta med 20,3% vilket är med tanke på min spridning över 3 fonder varav en av dem är en Globalfond helt okej.

Så varför just 15% ? Som jag angav tidigare, det tar 5 år att dubbla det ursprungliga kapitalet. Det är enligt min uppfattning även viktigt att sikta högt och 15% är högt, om du lyckas med detta tillhör du en väldigt liten elit av Premiepensionssparare. Jag gillar även 15% för det är inte ett orimligt mål, det är lätt att räkna på, det är lätt att visualisera och det är en fin ``rund´´ siffra. Något som inte bör underskattas.

Men hur ser 15% om året egentligen ut på en liten längre tidshorisont om vi börjar med 1 000 kronor?

ÅR 0: 1 000 kronor
ÅR 5: 2 000 kronor
ÅR 10: 4 000 kronor
ÅR 15: 8 000 kronor
ÅR 20: 16 000 kronor
ÅR 25: 32 000 kronor
ÅR 30: 64 000 kronor
ÅR 35: 128 000 kronor
ÅR 40: 256 000 kronor
ÅR 45: 612 000 kronor

Detta är alltså utan att några extra insättningar tillkommer under hela perioden och allt annat är samma lika under 45 år. I praktiken kommer dock kapitalet till en början att främst öka från din årliga avsättning om maximalt 12 525 kronor varav övertid kommer avkastningen som procentuell andel öka till att nästan helt utgöra den andel som utgör din årliga portföljutveckling.

Problematiken kring fokuset på låga avgifter
Något som har blivit ett fokusområde att diskutera de senaste åren är ämnet kring avgifter och det enligt mig det överdrivna fokuset på att sänka dessa till 0. Om du inte har något intresse för ditt sparande och i längden din pension så är jakten på låga eller inga avgifter det minsta du kan göra för att få en hyfsad avkastning.

Vad detta dock innebär är att du kommer nog inte få en årlig utveckling vilket överstiger 7,6% eller i kort genomsnittet. Detta då alternativen som normalt är billigast är de alternativ som ligger närmast genomsnittet eftersom dessa i de flesta fall är viktade genom ett eller flera nyckeltal eller index vilket troligtvis följer den bredda utvecklingen på börsen eller börserna.

Det är nämligen billigast att kopiera något som redan existerar och om man enbart följer ett index så kommer du även få samma utveckling som indexet. Vad du egentligen betalar för är genomsnittet vilket många nog är nöjda med men inte jag.

Jag tror och är övertygad om att det finns förvaltare och aktiva sparare som kan slå genomsnittet och deras jämförelseindex övertid bara man är medveten om att resultaten på kort sikt kan variera. Därför är jag beredd att svälja lite högre kostnader i utbyte mot potentialen om att kunna slå genomsnittet och då jag idag har en avgift om 0,29% vilket kan jämföras med den genomsnittliga avgiften på 0,23% men med en årlig avkastning om 12,7% så måste jag säga att det är värt det. Rent teoretiskt betalar jag 0,06% mer för cirka 5,1% överavkastning. Nu är det inte så det riktigt går till men då jag inte bryr mig om att leta efter varje liten krona som vissa andra gör utan fokuserar mer på att söka stabila case där avkastningen bör enligt min tes stiga mer än genomsnittet så tror jag att min strategi kommer visa sig vinnande i längden.

Min strategi
När jag väljer fonder till min Premiepension så bryr jag mig mindre om avgifter och mer om den långsiktiga potentialen i den bransch eller den inriktning som fonden har. Jag avskyr verkligen räntefonder, blandfonder och allt som inte är aktiefonder. Min strategi är enligt följande:

Läs av rummet: Förstå vart världen är påväg, vilka trender är heta och försök visualisera hur världen kommer att se ut om 1 år, om 10 år och om 50 år.
Begränsa för många byten: Om du tror på din tes och är övertygad om att du har rätt varför byta dina innehav i panik bara för att du drabbas av en tillfällig motgång.
Avkastning kostar: Ibland kan det vara okej att betala lite mer.
Gör din egen analys: Vet vad du köper, varför du gör det och när du gör det.
Läs ekonominyheter: Om du vill veta varför din portfölj går upp eller ned så måste du tillägna lite tid till att förstå hur allt hänger ihop.
Investera i behov: Går börsen ned ? alla behöver mat och internet. Brinner världen? Alla behöver betaltjänster och ett tryggt boende.
Undvik försäljare: Om en fond har råd att anställa personer som enbart ska jaga nya kunder bör du undvika denna fond som pesten.

Om vi då tittar på dessa punkter och försöker applicera detta i verkligheten så finner vi enligt mig 4-5 trender eller områden som är av intresse att investera i nu 2021 och även de kommande åren.

1. Svenska fastigheter: Även om företag kommer se över vilka utrymmen de behöver i form av kontor och produktionsytor är trenden tydlig. Den bästa investeringen just nu i Sverige är fastigheter. Så länge pengar är gratis, räntan är låg och våra kära politiker jagar privatsparare kommer priserna på fastigheter att öka i brist på andra alternativ. Att det dessutom ser ut att saknas politisk enighet för att göra nödvändiga förändringar och en Riksbank som å ena sidan beklagar sig över hushållens skulder men å andra sidan bidrar till lånefesten via obligationsköp ser priserna inte ut att minska nämnvärt de kommande åren. Jag är även tveksam till att ett sänkt ränteavdrag kommer göra större skillnad.

2. Chip och halvledare: Om vi enbart ser till bilbranschen har utvecklingen kring digitalisering verkligen tagit fart och nu är bilarna proppfulla med datorer. Om vi följer upp detta spår så ska alla vitvaror och möbler idag vara uppkopplade och erbjuda de senaste lösningarna och detta kräver chip och halvledare. Behovet är så stort att vissa tillverkare räknar med att det kommer finnas en eftersläpning i produktion och tillverkning till andra halvan av 2022 eller början av 2023.

3. Digitalisering av tjänster: Digitalisering är egentligen en våg eller kanske ett antal vågor som just nu närmar sig stranden. Du kan försöka stoppa utvecklingen eller ignorera det faktum att du snart kommer att bli bortsköljd men digitaliseringen är på väg och den kommer att slå brett, den kommer slå hårt och den kommer att förändra allt. Nu kanske du tänker, men är inte digitaliseringen redan här ? Egentligen inte. Många av de produkter och tjänster som har diskuterats under de senaste 20-30 och kanske 50 åren är visserligen på väg men de har ännu inte anlänt med full kraft. Men detta kommer ske under 20 och 30-talet.

4. Ny energi och lösningar: Solkraft, Vindkraft, Fusion och andra energi och ellösningar är redan här men ännu är de långt ifrån tillräckligt effektiva för att ersätta eller tillgodose det behov vi kommer att ha om 50 år. Dels är kostnaden för hög, dels är effekten för låg men även problematiken kring sparandet av energi måste effektiviseras och utvecklas. Det få kanske vet är att lagring av energi i vatten i form av konstgjorda/naturliga sjöar på höjder är fortfarande en av de effektivaste sätten att lagra energi. Därav är jakten på ett batteri för långtidslagring av energi troligtvis 2000-talets egna guldjakt. Den som kan skapa eller bygga ett batteri som är mindre än en sjö men har kapaciteten att försörja en stad med el under en längre period från lagrad överskott utan att förlora 95-96% av effekten och kostar mindre än svensk BNP kommer att bli rik.

5. Nöjen och resor: Jag tror att nu när människor har suttit inlåsta med sina nära och kära de senaste 2 åren kommer de flesta vilja ut och resa. Att några spår att resor inte kommer att återhämta sig till samma nivå som innan pandemin de kommande åren tror jag personligen är fel. Människor kommer att börja röra på sig och det i en större utsträckning än vad många ``experter´´ tror. Människan har en otäck vana att förtränga saker som finanskriser, krig och allmänt elände så snart det ser ljusare ut på andra sidan tunneln. Och detta har gjort att många flygbolag, kryssningsbolag och andra bolag inom den lite bredare rese- och nöjesbranschen redan sett i sina aktiekurser stiga kraftigt under 2021.

Mina Innehav:


Mina innehav idag är följande:

1. Handelsbanken Global Tema A1
Detta är min breddare fond med inriktning mer mot tjänster och produkter som kanske inte är de flashigaste sakerna att investera i eller prata om men samtliga av dessa innehav är marknadsledare, gynnas av digitalisering, av en stark konsument och har enligt min uppfattning en stark framtid. Är den stabila delen i portföljen.

The Home Depot Inc - amerikansk detaljhandelskedja för inredning och bygg.
Microsoft Corp - Windows, Office, OneDrive, Serverlösningar, XBOX, m.m.
Nasdaq Inc - Ägarbolag av 7 olika börser.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H - Försäkringar, bank- och finanstjänster.
Graphic Packaging Holding Co - Design och utveckling av kommersiella förpackningar.
East West Bancorp Inc - Banktjänster
Prudential PLC - Försäkringar och investeringar
Mastercard Inc A - Betallösningar
SK Hynix Inc - Tillverkar datorminnen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR - Tillverkar chip.

2. Swedbank Robur Technology A
Detta är en mer fokuserad fond med inriktning på digitalisering, utveckling och tillverkning av de produkter eller tjänster vilka kommer gynnas av en värld som rör sig framåt. Kommer alla dessa bolag existera om 20 år ? kommer de vara marknadsledare ? Troligtvis inte men det de bygger nu och vad de skapar kommer att forma din inte allt för avlägsna framtid. Både på gott och ont.

Att notera här är att minst två bolag ingår i båda fonderna som 10 största innehav och att denna överlappning sker ytterligare när du letar dig igenom underlagen.

PayPal Holdings Inc - e-handelsföretag som erbjuder tjänster för betalningar
Nvidia Corp - Grafik och elektronik.
Adobe Systems Inc - programvaruföretag
Servicenow - mjukvaruföretag som utvecklar en cloud computing-platform
VMware Inc - mjukvaruföretag inom app, cloud och digitala arbetsytor
Global Payments - tillhandahåller finansiella teknologi tjänster globalt.
Microsoft Corp - Windows, Office, OneDrive, Serverlösningar, XBOX, m.m.
TSMC - Tillverkar chip
Apple Inc - Förutom Iphone och iMac driver Apple en väldigt lönsam och växande försäljning av tjänster, spel och produkter via sina plattformar.
Samsung Electronics Co Ltd - Mobiler, elektronik, chip och mjukvaror.


3. Länsförsäkringar Fastighetsfond A
Då fastigheter tack vare olika anledningar har blivit den billigaste, lönsammaste och troligtvis högst subventionerade formen av sparande kan jag inte även om min uppfattning har varit att fastighetsmarknaden har varit i en bubbla under de senaste 10 åren exkludera fastigheter från min portfölj. Det är helt enkelt vansinnigt att lämna en gratis lunch på bordet och då fastighetsbolagen fick en smäll under 2020 bör det finnas utrymme för en fortsatt omvärdering.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB - Äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter.
Fastighets AB Balder - Fokus på förvaltning och vidareutveckling av kommersiella fastigheter i norden.
Sagax B - Kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri.
Nyfosa AB - Förvärvs drivet bolag av kommersiella fastigheter, huvudsakligen bestående av kontor och logistik/lager.
FastPartner - Kommersiella fastigheter, huvudsakligen bestående av kontor och logistik/lager.
Klövern AB - Kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt lokaler för vård, utbildning och detaljhandel.
Platzer Fastigheter Holding AB - Hyr primärt ut lokaler för kontor, industri och lager.
Wihlborgs Fastigheter - Kommersiella fastigheter i Öresundsregionen.
JM AB - Nordisk projektutvecklare av bostäder och större bostadsområden
Stendörren Fastigheter AB - Förvärv, utveckling och vidare förvaltning av ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter.


Detta är mina innehav just nu och jag har för tillfället är inga byten aktuella.

AP7- Världens bästa fond?
Jag är av natur negativ mot passiva, index kramande och tråkiga fonder som enbart agerar som den lata mannens/kvinnans val. Men även jag måste erkänna att det finns något imponerande med den avkastning som Såfa fonden har mäktat med.

Under de senaste 10 åren har avkastningen varit 16,1% och om du investerade 100 kronor 2011 har du idag nästan 450 kronor. En väldigt bra avkastning för de individer som alltså inte har gjort ett aktivt val. Det betyder även att en stor grupp som har gjort egna aktiva val har underpresterar rejält mot dem som har gjort absolut ingenting.

Det finns dock något som jag inte tycker om med AP7 och det är den automatiska omviktningen från aktier till räntepapper som sker när portfölj innehavaren blir äldre. Denna omfördelning sker när individen har hunnit fylla 55 år och fortsätter sedan övertid. Jag förstår tanken med det och att man bör vara försiktigare när man börjar närma sig pensionen men det finns ett problem med detta.

Den största utvecklingen i kronor sker nämligen på slutet.

Detta i kombination med att även om du vid en ålder av 64 år skulle genomlida en börskrasch så har resultatet de senaste kriserna/krascherna visat att den som har suttit kvar i marknaden har gynnats mest när börserna sedan har återhämtat sig. Denna återhämtning har även varit snabb och rejäl varav de flesta börslistor har återhämtat sig inom 12-18 månader.

Men utöver det finner jag faktiskt AP7 som ett värdigt alternativ för dem som inte är intresserad av börsen, sitt sparande eller framtida pension. Resultatet och avkastningen talar ju sitt tydliga språk. AP7 är kanske den ultimata fonden.

Slutord och tankar
Ett långt inlägg denna gång där vi har gått igenom en hel del saker. Om det är något jag tycker att ni borde ta med er från idag så är det att ni borde i alla fall årligen när ni får det Orange kuvertet att ni öppnar det och granskar det.

Sedan tycker jag att om ni blir uppringd av en försäljare för någon obskyr fond avslutar samtalet direkt. Om de har råd att anställa försäljare så är fonden troligtvis dyr, dålig på avkastning och sämre än AP7.

Om ni dessutom har en fond som de senaste 5-10 åren har underpresterat eller till och med lyckats med en negativ avkastning, kanske borde ni ta en titt på vad AP7 har att erbjuda.

Med det sagt

Ni får ha en go söndag

//RJE

Disclaimer
Jag får ingen kompensation för de produkter redovisade i detta inlägg. Detta är inte i någon form finansiell rådgivning utan inlägget är skrivet i utbildningssyfte där jag redovisar mina innehav, hur jag har valt dem och varför jag har valt dem. Det är enbart mina personliga åsikter som delas i detta inlägg och dessa kan ändras över tid.