torsdag 24 maj 2018

Hernö Gin tar in mer kapitalDå var det dags igen Hernö Gin tar in mer pengar och då detta är tredje gången bolaget gör det under den tid som jag har följt dem så kommer frågan. Kommer jag att även denna gång investera i bolaget?


Emissionen 2017
För att ge en liten bakgrund till den senaste emissionen som gjorde under 2017 så gjordes den till 50 kronor eller en värdering om 114 400 000 kronor. Omsättningen för 2017 var 16 046 104 kronor och vinsten var 3 191 669 kronor. Detta var en stark tillväxt från 2016 som hade en omsättning om 8 152 850 och ett resultat om 911 207.

Jag valde i ett inlägg som jag gjorde i samband om Hernö Gins årsrapport beräkna ett värde som jag tyckte skulle vara acceptabelt om bolaget hade handlats via en börs och kom fram till följande: Ett P/E på 50 skulle värdera Hernö Gin till (3 191 669)50 = 159 583 450 kronor. Eller 70 kr/per aktie. Detta med 2017 års vinst som utgångsvärde.

Detta jämförde jag sedan med några bolag som jag ansåg var likvärdiga:
Diego: Tillverkare av Smirnoff, Johnnie Walker och Captain Morgan. Värderas till ett P/E om 19.
Molson Coors Brewing Co: Tillverkar öl, främsta marknad Nordamerika. P/E 12.
Rémy Cointreau: Tillverkar premium Cognac, Cointreau och Metaxa. P/E 29.

Kommande emissionen 2018
Inte långt efter mitt inlägg publicerades kommer sedan nyheten om att Hernö Gin kommer att genomföra en emission under våren 2018 och eftersom jag har ett intresse i Hernö Gin som aktieägare så var jag intresserad av vad bolaget värderade sina aktier till.

Det första jag noterade var att bolaget från den senaste emissionen till denna har gjort en split där 1 gammal aktie har blivit fyra nya. Det vill säga 50/4 = 12,5 kronor. Detta kan jämföras med det pris som nu erbjuds som är satt till 37,5 kronor per aktie vilket är 200% mer än fjolårets emissionskostnad om 50 kronor. Detta gör dessutom att vi får en värdering på knappa 349 miljoner kronor. Ett ganska stort hopp från de 114 400 000 miljoner från senaste emissionen eller de 159 583 450 miljoner kronor som jag lite snabbt räknade fram och tyckte var en hyfsad värdering. Utöver detta ger denna värdering om 349 miljoner kronor bolaget ett PE på 109 enligt 2017 års resultat.

Detta är en hög värdering även om Hernö Gin har en stark tillväxt och därför bör ha lite svängrum i sin värdering.

Kommer jag investera denna gång?

Då jag har investerat i bolaget vid de publika emissionerna 2014 och 2017 och resan fram till nu har varit väldigt positiv och eftersom jag nu vid skrivande stund har en väldigt stor position i Hernö Gin sett till min egen ekonomi så kommer jag troligtvis inte att investera i denna emission. Jag har idag köpt aktier till ett snittpris om 6,73 kronor vilket då kan jämföras med det efterfrågade priset om 37,5 kronor för denna emission. Jag är väldigt nöjd med denna utveckling och då bolaget nu framöver kommer att ha en värdering på 349 miljoner kronor så har jag väldigt svårt att se att bolaget kommer att kunna lyckas med en liknande utveckling de kommande 4 åren om vi ska jämföra 2014–2018 och 2018–2022. Om bolaget skulle lyckas med detta så propps till dem fast jag är inte beredd att investera mer än vad jag redan har i bolaget för att ta reda på detta. Att lyfta fram är att värdet på bolaget 2014 var satt till 28 100 000 miljoner kronor.

Utöver detta så måste man ställa sig frågan om var Hernö Gin är på väg, vad är grundaren och Vd:n Jon Hillgrens vision framåt. Vad är det han vill uppnå med Hernö Gin. Är det ett nytt Kopparbergs vi ser växa fram i Dala?

Att jaga en värdering
Det jag funderar kanske mest kring angående Hernö Gin och den pågående emissionen är när kommer värderingen att komma ned. Att ett tillväxtbolag som Hernö Gin har en hög värdering är inte konstigt utan måste anses mer av en regel än ett undantag. Men frågan är ändå när kommer värderingen om vi ser till nyckeltal att närma sig mer ``normala´´ 15–25 P/E som ett exempel. Är det när bolaget inom 2–3 år tjänar 20–25 miljoner och har denna värdering satt till 350 miljoner eller är det när bolaget tjänar 150–200 miljoner och värderas till 4 miljarder. För det Hernö Gin gör just nu är att man sätter höga mål vilka som förhoppningsvis kan nås i framtiden. Än så länge har bolaget lyckats med detta men frågan är fortfarande när kan vi tänka oss att se avtagande tillväxttal och därför lägre multiplar.

När jag värderar bolag så ser jag vanligtvis 2–3 år framåt och även då ger jag bolagen en relativt låg värdering. Normalt ett P/E om 15–20, allt över detta får anses som högt. För ingen vet vart ett bolag är efter denna tidshorisont. Vi kan bara gissa och att syssla med sådant,,, låt oss säga att någon annan kan syssla med det. Detta gör att jag förväntar mig att Hernö Gin enligt denna värdering inom de kommande 2–3 åren bör vissa en vinst som överstiger 18 miljoner kronor. Är detta omöjligt med tanke på de tillväxttal som bolaget just nu uppvisar? Absolut inte. Men detta betyder ändå att när bolaget når upp till en vinst om 18 miljoner så har bolaget ett P/E om 20 vilket kan ses som acceptabelt. Frågan man då bör ställa sig är det lika säkert att Hernö Gin kan fortsätta att ge en hög tillväxt även i framtiden. För det man inte ska glömma är att de som investerar för 37,5 kronor aktie i denna emission kommer inte att ligga ``plus´´ teoretiskt innan bolaget gör en vinst på över 18 miljoner kronor om vi ska enbart gå efter en P/E värdering satt till 20.

Bolaget kommer som sagt inte alltid värderas till 109 gånger vinsten.

Framtida investeringar och funderingar
Om vi fortsätter lite på samma spår som ovanför och diskuterar värderingen och hur Hernö Gin historiskt sett har tagit in pengar och värderat sitt bolag så kommer det lite naturliga funderingar. Under 2017 producerade Hernö cirka 55 000 liter Gin eller runt 110 000 stycken flaskor Gin och detta till en vinst om 3 191 669 kronor. Om vi då leker med tanken att inget ändras i förhållande mellan marginal, produktion och bolagets vinst så kan vi relativt snabbt räkna ut att om bolaget når den maximala kapaciteten om 195 000 liter Gin eller cirka 400 000 flaskor så bör vinsten ligga på minimum (3 191 669) x 4 = 12 766 676 kronor.

Sedan kan man visserligen leka runt lite med marginalen och säga att den stiger från nuvarande 27% till över 40% eftersom kostnaden att producera flaska 399 999 är klart lägre än att producera flaska nummer 399. När kommer Hernö Gin då nå nivån där bolagets värdering och vinst går hand i hand. För om vi enbart utgår från detta lite orättvisa exempel så finns det en risk att bolaget kommer innan de når en vinst som överstiger 18 miljoner nå produktionstaket som är satt till 400 000 flaskor vilket kommer att tvinga bolaget att gör ytterligare en emission för att kunna finansiera en ökning av fortsatt produktionstillväxt.

Om vi då ska se till historien och hur bolaget har värderat sig än så länge så kommer bolaget ta in kapital till en värdering som ligger över miljarden. Detta då för ett bolag som gör en vinst på runt 18 miljoner kronor och har en omsättning på cirka 64 miljoner kronor (16 046 104 x 4). Anledningen varför jag tar 18 miljoner kronor är eftersom detta är den vinst som jag anser krävs för att värderingen på 349 miljoner kronor ska vara lönsam för dem som investerar nu enligt P/E 20. Så detta betyder alltså lite kort att oavsett när eller hur och eller om bolaget måste finansiera fortsatt tillväxt så bör bolaget göra en vinst på minst 18 miljoner kronor.

Detta gör att om bolaget måste bygga ut sin produktion innan de kan redovisa en vinst på över 18 miljoner kronor att de som deltar i denna emission betalar ett pris som värderingsmässigt är för högt även om bolaget har en stark tillväxt. Detta är i alla fall varför jag är tveksam till att om man idag inte äger aktier i Hernö Gin ska investera i bolaget denna runda.

Då kanske någon kommer med invändningen att Hernö Gin kommer att använda merparten av kapitalet från denna emission till att göra ombyggnad och utbyggnad för att säkra utrymme för en expandering av produktion. Detta är helt korrekt men då ska man även komma ihåg att en panna kan kosta allt från någon tusenlapp för en som bränner lite sprit hemma för egenbruk till 500 000–2 500 000 kronor för kommersiella pannor. Då är inte kostnad för installation eller kringutrustning inräknad. Det är även oklart om Hernö Gin i framtiden kommer att behöva ett effektivare system vid hantering av flaskor och påfyllning i form av ett helautomatiserat system.

Ska bolaget finansiera detta ur egen ficka eller ska det finansieras via nytt kapital?

BULLDOG Gin och Kopparberg
Om vi ska titta på lite andra bolag så tycker jag att BULLDOG London Dry Gin och det svenska bolaget Kopparberg är ganska bra exempel på hur en värdering kan se ut på ett bolag som Hernö Gin. Dessa exempel är även lite av anledningen till varför jag kliar mig i huvudet angående den pågående emissionen.

När det gäller BULLDOG så köptes detta bolag upp av Gruppo Campari 2016 till ett pris om 55 miljoner dollar plus 3,4 miljoner dollar i sysselsatt kapital m.m. Utöver detta övergick det fria kapitalet och andra tillgångar till BULLGODs aktieägare vilket gjorde att det slutliga priset landade på 70 miljoner dollar. Detta är en multipel om cirka 5,7 gånger nettoförsäljningen om 12 miljoner dollar. Detta är dessutom till en samlad försäljning av 150 000 tusen 9L lådor Gin eller 1 350 000 flaskor. Dessa flaskor såldes vi det tillfället sedan till cirka 95 olika länder och de största marknaderna var Spanien, Belgien, Tyskland, England, den globala resemarknaden och USA. Att addera är att BULLDOG under 2016 ökade sin försäljning av flaskor med mer än 24% och nettoförsäljning med 22%.

Detta innebär att Hernö Gin vid en liknande försäljning skulle värderas enligt (16 046 104) x 5,7 = 91 462 793 kronor. Ett klart mycket lägre värde än de cirka 350 miljoner som idag Hernö Gin värderar sina aktier till.

Vad det gäller Kopparberg så är detta en svensk framgångssaga och bolaget har bland annat gått från ett aktiepris om 16,2 kronor 2 januari 2012 till idag 221,5 22 maj 2018 en värdeökning med cirka 13,7 gånger pengarna. Att tillägas är att aktiekursen låg över 300 kronor under augusti 2016.

Under 2012 omsatte Kopparbergs 2 217 748 miljoner inkl alkoholskatt och 1 514 199 miljoner exkl och gjorde en vinst om 96 338 miljoner och värderas till ett P/E under 10 och hade vid detta tillfälle ännu inte erövrat England. Under 2017 omsatte bolaget 2 900 858 miljoner, inkl alkoholskatt och 1 916 748 miljoner exkl och gjorde en vinst om 247 118 miljoner och har idag en situation där USA är den nya marknaden som England var 2012, en marknad som Kopparberg vill erövra. Så varför har Kopparbergs aktiekurs stuckit iväg så mycket om varken omsättningen eller vinsten har ökat med lika mycket. Ordet som förklarar denna resa är hävstång. Under 2012 var Kopparberg hårt skuldsatt. Soliditeten låg på 23% och skulder i relation till eget kapital var över 3. Detta var alltså ett bolag som var skuldsatt 300% eget kapital. Under 2017 låg soliditeten på 43,9% och har ständigt ökat sedan 2012. Vad det gäller relationen mellan eget kapital och skulder så är denna nästan 1:1 idag.

Varför jag tar Kopparberg som exempel är eftersom Kopparbergs är Sveriges största eller näst största bryggeri. Kopparberg har gjort en liknande resa som Hernö Gin har gjort men då via en aktiv aktiehandel som har prisat bolaget efter dess resultat. Det är även intressant att jämföra Hernö mot Kopparberg då enligt denna värdering så är Kopparberg enbart värderat 13 (12,7) gånger Hernö Gin. Om vi då sätter in eller rättare sagt delar de tal från ovan av Kopparberg så finner vi att (2 900 858) /13 = 223 142 miljoner kronor och (247 118) /13 = 19 009 kronor.

Så enligt denna lilla beräkning så kan man ju säga att värdering på Hernö Gin inte skulle vara så tokig om vinsten kommer upp i cirka 19 miljoner kronor under en värdering om 350 miljoner kronor. Dock kan det vara viktigt att då komma ihåg att Kopparberg främst säljer öl och cider och att dessa har en klart lägre marginal på varje såld flaska eller burk jämfört med Hernö Gin. Kopparberg skulle till exempel bara kunna drömma om att ha en marginal om 27–30% som Hernö Gin kan ta ut på sina produkter. Därför är och kommer alltid Kopparbergs omsättning att vara högre än vad den är för Hernö Gin.

Sammanfattning
Nu har inlägget idag varit av en negativ känsla och det är inte så att jag gör det medvetet men jag tycker att de som i denna emission investerar i Hernö Gin ska veta att det inte är samma bolag som det var när jag köpte mina första aktier 2014. Jag är ju trots allt aktieägare i Hernö Gin och kommer att fortsätta vara det, men det finns fortfarande frågor angående bolagets värdering som behöver besvaras. Hur kommer bolaget finansiera ökad produktion i framtiden, kommer det ske via nya emissioner eller via självfinansiering och till vilka multiplar kommer detta i så fall ske. Om och när kommer vi kunna handla med Hernö Gins aktier via en handelsplats. Detta inte främst för att kunna sälja mina aktier utan för att låta marknaden ge bolaget ett rättvist värde.

Annars tycker jag att Hernö Gin är ett underbart företag och deras produkter är lysande. Jag önskar bolaget ett fortsatt god tillväxt även i framtiden. Men även jag som är aktieägare och som har en stark tilltro till vad bolaget gör måste få vara kritisk och ställa de frågor som kanske inte någon annan gör. Jag har trots allt investerat egna medel i bolaget och vill således att jag får så bra avkastning som möjligt.

Om ni vill läsa någon annans syn på Hernö Gin och den pågående emissionen så har ni en analys av bolaget här:

http://www.tradingportalen.com/90319-2/
Annars så får ni ha det gott

//RJE

lördag 19 maj 2018

BOX Whisky årsrapport 2017

Box Destilleris foto.
Installation av de två nya pannorna


Lite sent som vanligt men tänkte ändå skriva ett inlägg om BOX Whisky och dess årsredovisning för 2017. Fokus kommer idag även hamna på det kommande namnbytet och hur jag ser på detta. Men låt oss börja med några intressanta siffror och information för 2017 och våren 2018.

Aktiekursen har stigit från cirka 26 kronor till 42 kronor från 16-01-2017 till idag 18-05-2018.
BOX andel på den svenska marknaden har ökat till 15% från 10,8% året innan.
Försäljningen ökade med 58%.
10 000 tusen människor besökte BOX visitor center från länder som USA, Japan, Kina, Skottland, Frankrike och m.m.
BOX byter namn till High Coast.


Kort om BOX
BOX Whisky är ett whiskydestilleri som är beläget vid Ångermanlandsälven i Höga Kusten. BOX är Sveriges nordligaste destilleri med en placering på den 69 breddgraden. BOX anger själva att placeringen av destilleriet är en av de fördelar som gör att de kan destillera den perfekta Whiskyn. Under början av 2017 vann de även första pris i tävlingen (Whiskey World Whisky Awards) och blev med detta även Sveriges bästa Whisky.


Årsrapporten
Om det är något BOX som bolag är bra på så är det information. Om du inte har besökt deras hemsida så skulle jag starkt rekommendera detta och främst leta upp en av deras tidigare buteljeringar. Där är allt från fat, styrka, temperatur och blandning angivet. Du kan mer eller mindre följa hela historien om hur den Whisky som du häller upp i glaset har gått från vatten i Bålsjön till en färdig produkt. Detta rika arv av tydlig information återfinns även i deras årsrapport för 2017. När jag senast skrev om deras delårsrapport så gnällde jag lite på att jag gärna hade uppskattat lite tydligare uppdelning mellan vad de olika inkomstkällorna och jag kanske var lite orättvis mot dem. Jag gick sedan tillbaka för att undersöka deras rapport för 2016 och jämförde den sedan mot 2017 årsrapport och BOX anger faktiskt denna information men då bara i den samlade årsrapporten.

Välkommet är att destillerichefen Roger Melander i år fick en egen del i rapporten. I många bolag är det viktigt att veta vad Vd:n säger men i bolag som framställer produkter som till exempel Whisky så är det även viktigt att veta vad näsan, hjärnan och hjärtat av tillverkningen tycker.

Men om vi ska gräva oss ned i rapporten så kan vi konstatera att 2017 var ett positivt år. Omsättningen ökade från 35 366 tkr till 46 828 och resultatet ökade från 387 tkr till 2 424 tkr. Jag hade dock högre förväntningar på helåret och jag skrev senast att jag förväntade mig en omsättning om 63 276 tkr men vi kan diskutera detta lite längre ned i texten.

Tillväxten för BOX på marknaden är dock positiv och över presterar den bredare marknaden vilket är ett måste enligt mitt tycke. Under 2017 växte den svenska singelmalt marknaden med 2,8% vilket kunde jämföras med 2016 då marknaden förvånande nog gick ned med 1,7%. Av detta steg den svenska andelen till 12,3% från de tidigare 11%. Därför får BOX framgång att växa mer än den svenska marknaden ses som något positivt. Detta med faktorer som att den ordinarie buteljeringen Dalvé äntligen finns på hyllorna och att ett mindre antal släpp av tillfälliga upplagor gjordes under året i åtanke. Totalt såldes 61 763 flaskor under 2017 vilket kan jämföras med 39 070 stycken under 2016. Exporten ökade även till 12 947 flaskor vilket kan jämföras med 7 831 stycken 2016. Dock ökade exporten enbart som andel med 1% till 21% från tidigare 20%. En viktig faktor för denna låga tillväxt anger BOX är att bolaget under 2017 och även nu under 2018 dras av en tillfällig broms vad det gäller tillväxt till följd av ett pågående namnbyte.

Fat och kundbuteljeringar
Under året fylldes 2500 fat hos BOX vilket kan jämföras med 2084 för 2016 eller 2231 för 2015 vilket var BOX tidigare toppnotering. Av dessa 2500 fat var 942 kundägda fat varav 274 av dem var fat som återfylldes. Sammanlagt buteljerades 677 kund fat och 53 delbuteljerades. Av de som buteljerades så fylldes 40% av dem upp igen av sina ägare. Sammanlagt resulterade detta i 42 494 flaskor vilket är en ökning från 20 525 stycken flaskor 2016.

Visitor center och festivalen
Under 2017 beslutade BOX om att bygga ut sitt besökscenter med 200 kvadratmeter och denna del stod klar under hösten. Detta var en investering på 3 miljoner kronor och har till syfte att fortsätta utveckla BOX som ett naturligt besöksmål i södra Norrland. Under 2017 besökte 10 000 personer BOX och enbart under festivalen så besökta över 2 000 personer destilleriet. Detta är en ökning med runt 20% från 2016. Sammanlagt bidrog besöksnäringen med 14% av omsättningen vilket dessutom var en ökning om 24% jämfört med tidigare år trots ombyggnation. Utöver fika och mat för dem som besöker BOX så anger BOX att den speciella Visitor Center Cask Whiskyn som enbart går att köpa på plats som en betydande intäkt för besökscentrets dagliga drift. Utöver detta stod BOX även som värd för World Whisky Forum 2017 och bilträffen Old Iron Creation. Under december hade även BOX fem sittningar där cirka 828 personer serverades. Att inte glömma är att BOX är ett populärt besöksmål för dem som åker med Birka Cruise turer till Höga Kusten.

Ombyggnad och satsningar
Kanske årets viktigaste punkt, den planerade ombyggnaden av BOX destilleri. Men låt oss börja med vad BOX har sysslat med utöver denna satsning. Som nämnt ovan byggdes besökscentret ut under 2017, men detta är inte den enda investeringen som gjordes under året. Under året kunde bland annat den nya buteljeringsanläggningen tas i bruk. Denna helautomatiska linan kommer att kunna under maximal drift kunna ta hand om 2 000 flaskor i timmen. Denna investering bidrar förutom till ett högre volymtak även till en mer flexibel produktion och förbättrad arbetsmiljö.

När det kommer till utbyggnad av destilleriet så handlar detta om inköp av två nya Pot still-pannor från skotska Forsyths, vilka placeras i redan befintliga lokaler. Dessutom inköps sju nya jäskar. Denna investering i kombination med redan nämnda investeringar kommer tillåta BOX att öka sin produktion med så mycket som tre gånger så mycket jämfört med gällande volymer. Tanken är dock vad jag förstår att destilleriet enbart ska starta med en fördubblad produktion under andra halvan av 2018. Detta med start och invigning under årets festival. Denna produktionsökning ska dock förutom den gjorda investeringen inte påverka BOX med ytterligare kostnader som till exempel högre personalkostnader.

Dock kommer denna utbyggnad och produktionsökning leda till att BOX måste tidigarelägga bygget av ett fjärde lagerhus. Idag har BOX tre olika lagerlokaler på plats vid destilleriet.

Byte av namn
Om man inte följer BOX på Facebook eller har följt dem under det senaste halvåret så kanske ni har missat att bolaget till hösten kommer att byta namn från BOX till High Coast Distillery respektive High Coast Single Malt Whisky med avseende både destilleriet och själva namnet på flaskan. Detta är till följd av att det mycket större bolaget Compass Box som delvis ägs av Bacardi kände att det uppstod en förvirring på den internationella marknaden då båda hade box med i namnet.

När det gäller detta namnbyte så måste jag ändå säga att BOX eller High Coast Distillery som det kommer nu heta framöver kom relativt enkelt undan och detta har främst med att de själva har marknadsfört sig som ett destilleri från just The High Coast. De behöver inte helt stöpa om deras identitet utan detta handlar mer om att ändra på själva etiketten så är problemet löst. Visserligen är det tråkigt att bolaget måste lägga ned tid och pengar på att märka om sig och ta fram en ny logotyp men det hade kunnat vara värre. Nu är ändå BOX ett relativt litet bolag och på ett sätt kan det ändå vara positivt att ta denna kostnad nu och sedan lägga det bakom sig.

Det som ändå får ses som negativt är att BOX under denna period har på grund av det planerade namnbytet valt/tvingats till att vänta med sina expansionsplaner av bland annat introduktionen till USA vilket är en växande marknad. Om vi kommer ihåg så landade omsättningen på 46 828 tkr för 2017 och frågan man kan ställa sig är, hur hade den sett ut utan detta tillfälliga stopp? hade BOX klarat av att nå över 55 miljoner kronor i omsättning för 2017?.

Utveckling av kursen
Då aktien för Box handlas via Pepins (Alternativa) så innebär detta att aktien inte handlas i lika stor utsträckning som andra aktier som handlas via t.ex. OMX. Därför är det svårt att mäta exakt hur utvecklingen har varit då handeln är i Box begränsad till en gång i månaden.
Då jag senast skrev om BOX så handlades dock aktien till 31 kronor vilket kan jämföras med vad det aktuella priset är just nu på 42 kronor. Att addera är att handelsperioden just nu är öppen för BOX. Detta gör att priset på aktien verkligen har skjutit i höjden och nått en ny toppnotering. Detta gör även att bolaget idag värderas till 161 929 908 miljoner kronor en värdering som trots allt får ses relativt billig jämfört med Mackmyras 258 828 493 miljoner kronor. Mackmyra må ha en högre omsättning 99 117 tkr (2017) jämfört med BOX 46 828 tkr men då ska man inte glömma att Mackmyra fortfarande går med förlust -11 411 tkr (2017).


Sammanfattning och lite tankar
Då de flesta kostnader kommer att vara tagna och avklarade efter 2018 så skulle jag faktiskt vilja påstå att 2018 är ett litet mellanår. Eller det kanske är fel beskrivning, 2018 är det år som BOX för första gången blir ett bolag som kan konkurrera med Mackmyra på en mer jämställd spelplan. Detta eftersom BOX nu efter andra halvan av 2018 kommer att ha samma kapacitet som Mackmyra att producera Whisky.

Det som jag dock kommer att följa noga är hur omsättningen ökar och hur det förhåller sig till bolagets vinstutveckling. Det kommer även att för första gången även bli aktuellt att jämföra Mackmyra och BOX som två likvärdiga bolag. Om Mackmyra ökar sin omsättning med 10% så vill man gärna se BOX öka sin med 15%. Om Mackmyra ökar sin marginal så vill man gärna se att BOX gör det med fast ännu effektivare. För om man ska jämföra Mackmyras omsättningstillväxt under 2016–2017 så steg den från 88 169 till 99 117 tkr eller 10 948 tkr. För Box var samma siffra 35 366 till 46 828 tkr eller 11 462 tkr. Visserligen är detta i procentuella termer väldigt starkt av BOX men det visar även att Mackmyra trots sin storlek även de kan prestera väldigt bra. Helst vill man nu under 2018 och kanske främst 2019 se att BOX accelerera och visar siffror som är starkare än vad de Mackmyra uppvisar i form av tillväxt. Detta ska sedan helst inte ske på bekostnad av kvalité eller kärnvärden men om BOX ska bli det bolag som de flesta av oss hoppas att det kan bli så kommer det vara avgörande att kunna konkurrera med Mackmyra.

Jag vill dock även framföra att det kommande året är av vikt för BOX att lyckas med uppskalningen av sin produktion men att det är de kommande åren (3–5) som kommer att vara av yttersta vikt för BOX då det är då de nya volymerna kommer att nå marknaden. För vi vill inte att BOX hamnar i den ökenvandring som Mackmyra har upplevt under mer eller mindre hela sin noterade börsresa där bolaget ständigt har gått med förlust. Att notera är att Mackmyra idag destillerar och säljer Whisky i volymer som är historiska för dem men att de fortfarande inte har lyckats vända bolagets förlust till en vinst. Under årets första kvartal för 2018 så låg Mackmyras omsättning på 19,1 miljoner och förlusten var på -3,6 miljoner.


Så kortfattat. BOX har nu en avgörande period framför sig där om det slutar illa så kan man bli det nya Mackmyra men om man sköter sina kort rätt så kan man bli något mer.


Med det sagt, ha en fortsatt go helg

//RJE

torsdag 10 maj 2018

Gårdsförsäljning av alkohol
Låt oss börja med min syn på frågan, är gårdsförsäljning något positivt?
Ja, jag är relativt övertygad om att gårdsförsäljning av alkohol är något positivt. Vad det gäller frågan är detta något som vi bör välkomna med öppna armar? Jag är inte lika säker.


Frågan om monopol
Jag är generellt mot monopol men å andra sidan kan jag erkänna att jag i vissa tillfällen är för monopol. Det som är avgörande enligt mig är följande:

Tjänar samhället på att ha ett monopol, detta med hälsa, rättigheter och trygghet i baktanke. Om ett monopol verkar för eller säkrar att någon av dessa områden håller en viss nivå så är monopol något bra.

Vi har även tack vare den senaste vågen av privatisering ganska bra uppfattning av vad detta betyder för ett land som Sverige. Låt oss prata om sjukvård, skola och bilbesiktningen.

1. Sjukvård. Jag tycker faktiskt privatiseringen av den svenska sjukvården har bidragit till många positiva saker. Fler alternativ, bättre sjukvård och även bättre löner för dem som jobbar inom detta område. I alla fall om du har en bra arbetsgivare. Jag personligen är skriven hos en privat vårdcentral. Det negativa med denna förändring är dock att många mindre och lokala apotek har försvunnit från mindre samhällen då dessa inte har samma ansvar som ett statligt monopol. Resultatet är ändå övervägande bra.

2. Skola. Enligt en undersökning som har gjorts av kommunalt drivna skolor och privata skolor så får elever på privata skolor högre betyg än dem som går på en vanlig traditionell skola. Detta gäller då elever som går på gymnasiet. Vilket kan låta bra men problemet är att dessa betyg inte reflekterar vad dessa individer sedan presterar på svenska högskolor och universitet. Där är rollerna ombytta. Personer som har studerat på en privatiserad skola får sämre betyg än dem som har valt att studera vid en kommunalt driven skola. Sedan har vi debatten om det är etiskt att göra vinst på elever men det kan vi lämna till någon annan gång. Resultatet är i alla fall att elever från privata skolor presterar sämre i sina fortsatta studier och resultaten för svenska elever överlag har inte förbättrats i någon nämnvärd utsträckning sedan privatiseringen infördes.

3. Bilbesiktningen. Löftet var konkurrens, lägre priser och bättre kvalité. Det är väldigt osäkert om kvalité eller lägre priser har infriats. Det kostar idag mer att besikta en bil än vad det gjorde innan även om utbudet och konkurrensen är högre. Vad det gäller kvalité så är det svårt att svara på denna fråga. Antalet bilar som får underkänt efter besiktning och kontrollbesiktning har visserligen sjunkit sedan avskaffandet av monopolet fast det är osäkert om detta beror på att besiktningen har blivit bättre eller om bilarna har blivit säkrare. Det är även svårt att få en tydlig bild av hur många bilar som får godkänt för att sedan underkännas vid en ``random´´ kontroll då det idag inte finns en samlad databank angående detta som det gjorde innan.

Så vad är resultatet av avskaffandet av de svenska monopolen? Inte så bra som det lät när de avskaffades och frågan är om det verkligen har gett den effekt som människor trodde. Vissa områden har förbättrats men det är långt ifrån de löften som gavs när de monterades ned.

Min syn på Systembolaget
Mitt korta svar, jag tycker om att Systembolaget har monopol på alkoholförsäljningen i Sverige och jag tycker inte att detta är något som bör ändras. Jag förstår inte varför något som fungerar bra och inte bara det utan utmärkt ska avregleras. Finns det saker som man kan störa sig på? absolut. Öppettider, placeringar och avsaknaden av en fungerande andrahandsmarknad.

Men å andra sidan kan jag tycka att alkohol som är en drog även om den är mer allmänt accepterad än till exempel cannabis inte ska vara något som ska finnas på ICA eller på en kiosk. Det ska vara svårt och krångligt till en viss grad att få tag på det och ett sätt är att låta en aktör styra över tillgången. För den delen så har Systembolaget faktiskt ökat antalet butiker i Sverige så egentligen är det konstigt att klaga över detta idag. Det har nämligen aldrig varit enklare att köpa alkohol i det moderna Sverige.

Vad det gäller avsaknaden av en fungerande andrahandsmarknad så måste jag säga att detta är rent skitsnack. Jag är medlem i en rad olika grupper där öppen försäljning och auktionering sker och jag är inte medveten om att någon har fått lagens långa arm knackandes på dörren. Om du vill så kan du utan större förhinder köpa eller sälja en flaska whisky i Sverige utan att behöva använda dig av Bukowski/Systembolaget. Sedan vad det gäller köp av alkohol från Tyskland eller andra länder så är detta inte något problem. Då och då händer det att tullen stoppar ett paket och kräver in lite alkoholskatt eller moms men det är mer sällan än vad människor kan tro.

Om vi ska prata om utbud så är det inget fel på det utbud som finns på Systembolaget och om det skulle saknas något så kan du göra en beställning eller skapa en begäran om privatimport utan att behöva vara rädd att Systembolaget tar ut orimliga priser. Detta dessutom i butik eller via webben. De flesta lokala butiker har även som regel samtliga lokala producenter på sina hyllor och om en viss producent är väldigt omtyckt och lyckas öka sin försäljning så brukar dessa dyka upp på fler systembolag. Ett exempel är Hernö Gin som under 2017 äntligen fick en plats på samtliga Systembolag i Sverige. Som kund hos Systembolaget kan man beställa cirka 1 000 lokala och småskaliga produkter från hela Sverige till hela Sverige. Så att bråka om att det är svårt att som svensk producent slå sig in på Systembolagets hylla är konstig kritik. Hur skulle det se ut om du skulle behöva slåss på en fri marknad där ingen bryr sig om att du är lokal i en liten ort.

Människor verkar även tro att om Systembolaget förlorar sin roll som monopol så kommer detta innebära lägre priser på alkohol. Jag undrar varifrån de har fått denna konstiga idé, möjligtvis i botten av glaset eller slutet av burken. Bensin, godis och snus är några produkter som det idag råder relativ fri konkurrens på och det som egentligen styr priset på dessa produkter är inte antalet aktörer utan vilka avgifter och skatter som den svenska staten har placerat på dem. Detta gör att jag tror att oavsett om Systembolaget eller om ICA säljer en flaska öl eller en flaska whisky så kommer priserna ligga kvar på samma nivå. Möjligtvis kommer kanske en liten korrigering ske men jag har svårt att tänka mig att denna skulle vara större än 5-6%. Ändå verkar människor tro att om Systembolaget försvinner så kommer alkoholpriset i Sverige bli detsamma som det i Tyskland eller Danmark fast detta är inte självklart. Det som påverkar vad en flaska öl eller whisky kostar är vad som är reglerat via lag eller skatt och inte vem som säljer produkten.

Så vad finns det egentligen att inte tycka om vad det gäller Systembolaget förutom att det är ett monopol? Enligt min mening inte så mycket. Jag tycker att Systembolaget gör ett utmärkt arbete och jag skulle faktiskt vara mot en avreglering av det svenska alkoholmonopolet. Även om gårdsförsäljning skulle vara en välkommen reform.

Vad jag tycker om gårdsförsäljning
Som jag nämnde i början av detta inlägg så är jag positiv till detta. Jag tycker även att det är bra att detta röstades igenom även om det nog kommer dröja ett tag innan detta kommer att börja gälla i praktiken. Jag tycker även att utformningen för detta lagförslag/utredning är väldigt sunt och jag tycker det är bra att man inte angrepp Systembolagets roll i någon nämnvärd bemärkelse. Så överlag måste jag säga att förslaget var en trevlig överraskning. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning för att modernisera svensk alkoholpolitik.

Min reservation är dock att jag inte vill att denna avreglering eller förslag på detta ska gå längre. Om destillerier eller bryggerier vill sälja sina produkter på plats, fine. Vill jag att detta ska leda till försäljning av starksprit i alla butiker och affärer? nej.

Finns det grund för en viss oro att denna nya lag eller förslag på ny lag kommer att leda till att Sverige hamnar i konflikt med Europeisk lagstiftning angående anti-diskriminering, absolut. De Europeiska lagarna säger nämligen att Sverige inte får gynna inhemska producenter på bekostnad av utländska. Detta kommer bli svårt att komma runt när endast lokala producenter undantas från monopolet i detta förslag. Fast å andra sidan har inte EU varit svår att förhandla med för andra undantag i europeiska lagar som enbart gäller i Sverige och inte i övriga Europa. Jag är även inte säker på att EU skulle vilja driva denna fråga då den svenska modellen eller den politik som vi har drivit kring alkohol har varit väldigt framgångsrik.

Annars kan jag säga att jag som delägare i några destillerier, ett bryggeri, som besökare av mässor och event gärna ser en ökad lokal försäljning av alkohol. Det bidrar helt enkelt till att utveckla bolagen till att kunna bli populära besöksmål. Många svenska destillerier och bryggerier har redan idag väldigt ambitiösa projekt angående detta men att tillåta gårdsförsäljning skulle absolut bidra med mycket gott. Det skulle även ge dem en större sekundär inkomstkälla utöver vad de har idag.

Vad är risken med lokal försäljning av alkohol

- Det öppnar upp för oseriösa aktörer.
- Tillgången ökar
- Kontrollen av vem som kommer över alkohol minskar.
- Olaglig försäljning eller obeskattade vinster kommer att öka.
- Olyckor och brott till följd av konsumtion av alkohol kommer troligtvis öka.
- Möjligtvis sämre folkhälsa.

Vad är det positiva med lokal försäljning av alkohol

- Ökade inkomster för svenska destillerier och bryggerier.
- En ökad turism/utbud av gällande erbjudande på plats.
- Fler jobb inom turism, restaurang och tillverkning.
- En positivare alkoholkultur där alkohol kopplas närmare tillverkningen.
- Förhoppningsvis minskad ``import´´ av sprit över den tysk/danska gränsen.
- Minskning av dålig hembränning.

Så slutligen. Tycker jag att detta förslag om gårdsförsäljning är något positivt, ja. Tycker jag att vi ska avreglera Systembolaget, nej. Finns det problem med ett förslag som detta, absolut och då gäller det främst juridiska problem. Om vi kan garantera att Systembolaget behåller sitt monopol och att EU inte drar allt till domstol, tycker jag att vi ska genomföra detta? Ja, jag tycker att det är en väldigt bra idé där alla parter kommer att gynnas.

Men det var min syn på det, vad tycker du?

//RJE