lördag 25 juni 2016

Bonus Söderhavsbubblan

Jag har nu i de senaste inläggen skrivit om hur vanliga människor och hur hela länder har drabbats av ekonomiska svårigheter efter att en bubbla har spruckit. Men är det bara vanliga människor som har drabbats av dessa kollapser eller har även några av historiens största genier dragits med ner i djupet? Detta kommer jag idag svara på i vad jag kallar bonus inlägget om South Seabubblan

1720 Karusellen snurrar

Som nämnt i tidigare inlägg om South Seabubblan så rusade priset på företagets aktier under 1720 och priset rusade från 128 till över 1000 pund i juli. Denna rusning gjorde att bland annat en av historiens viktigaste person Isaac Newton hittade ett köpläge i aktien.

Isaac Newton var vid denna tidpunkt redan en respektabel investerare och hade redan handlat med värdepapper under ett par år. Han köpte bland annat sina första aktier i South Sea Company redan år 1713 och sålde sedan sina aktier i april 1720 till en rejäl vinst. När dock priset fortsatte uppåt på företagets aktier så gjorde han det stora misstaget och köpte tillbaka aktierna på dess absoluta topp. När sedan kraschen kom och aktien dök ner tillbaka mot den tidigare nivån 128 pund så hade Isaac Newton förlorat cirka 90% av sin förmögenhet, eller motsvarande 35 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Slutet gott
Även om Isaac Newton förlorade en större del av sin förmögenhet i och med kollapsen av South Sea Company så tog sig Newton sig själv i kragen. Han ändrade sin strategi och investerade i mer hållbara och säkra investeringar som lönade sig. Han avled sedan 1727 som en välbärgad man. Newton ska dock ha sagt följande mening om South Sea affären”Jag kan beräkna stjärnornas rörelser, men inte människans galenskap”, han ska dessutom även ha förbjudit orden South Sea i sin närvaro.

Georg Friedrich Händel
Det var dock inte bara Isasc Newton som intresserade sig för aktier och han var dessutom inte ensam om att köpa aktier i South Sea Company. Händel som ursprungligen var född i Tyskland flyttade till London 1712 och sysslade även han med värdepappershandel. Eftersom South Sea under denna tid var ett populärt företag att investera i och att urvalet dessutom var relativt begränsat så är det inte så konstigt att även han investerade i samma företag som Newton. Det som dock skiljer deras historia ifrån varandra är den lilla detaljen att Händel tog sig ut i tid. Händel köper sina första aktier i South Sea Company kring 1715 och säljer sedan dessa någon gång mellan 1717 och 1719.

1723
Händel liksom Newton nöjde sig dock inte med att handla i företaget en gång. Under 1723 väljer därför Händel att återigen att kliva in i företaget och denna gång handla i de ny utgivna obligationerna som ger en garanterad ränta på 5%. Han fortsatta handla flitigt i företagets obligationer och hade vid sin död 1759 förvandlat sin förmögenhet från 1 500 pund till 17 000 pund, vilket motsvarar 25 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Detta inlägg har hämtat inspiration från en artikel som går att läsa på Di.se. Deras artikel dök passande nog upp under det tillfälle som jag skrev om South Sea Company och pågrund av längden på det inlägget så valde jag att inte ta med detta i det. Därför blev det som en bonus som jag nu väljer att lägga upp enskilt.

fredag 24 juni 2016

Söderhavsbubblan 1720

Söderhavsbubblan
South Sea Company var ett engelskt företag som var verksamt under den relativt korta perioden mellan åren 1711 till 1720. Det som gör detta företag speciellt var att under nästan hela dess existens så levde det enbart på spekulation om framtida vinster. Då det gäller bubblan som har fått namnet från detta spektakulära företag så måste man backa tillbaka banden lite och prata om perioden mellan 1703 - 1713. Mellan 1703 - 1713 så låg ett redan hårt skuldsatt England i krig med Spanien och när kriget närmade sig sitt slut så hade denna skuld vuxit från 16,6 miljoner pund till 53,7 miljoner pund. Då ekonomin var ansträngd och möjligheten för att få in nytt utomstående kapital var begränsade, var England illa tvungen att ta hand om sin som skuld.

Fakta Bakgrund
The South Sea Company grundades 1711 av framförallt två män vid namn Robert Harley som var den brittiske finansministern och John Blunt. Tillkomsten och strukturen hos företaget påminner mycket om hur Banque Royale och the Mississippi Company uppkom, det är inte heller en slump att tidsperioden för de två bubblorna är snarlik även om The South Sea Com
pany existerade längre i praktiken.

Bubblan i sig skiljer sig inte speciellt mycket från en vanlig bubbla med det undantag att den var exceptionellt intensiv. Det som även skiljer denna bubbla från mer moderna bubblor är det faktum att både mutor och korruption kommer spela en viktig roll i denna bubbla.
Orsaken till att South Sea Company skapades var för att hantera den sviktande statsbudgeten som hade drabbats hårt av den brittiska inblandningen i det Spanska tronföljdskriget. Bolaget lovades att vid krigsslutet få monopol på handeln med de Spanska kolonierna i Västindien och Latinamerika.The South Sea Company var lösningen
Som nämnt ovan så pressades Storbritannien hårt av den gigantiska statsskuld som landet hade dragit på sig under kriget med Spanien och ett av sätten att lösa detta problem var att låta ett företag ta över en del eller hela av statsskulden. Detta kanske låter konstigt idag men på denna tid var det vanligt att företag tog över statsskulder mot speciella privilegier. Bank of England grundandes bland annat år 1694 genom ett lån på 1,2 miljoner pund till den engelska staten, mot en ränta på 8 %. South Sea Company tog över statsskulden mot 6 % i ränta på statsskulden, rätt att ge ut aktier men även från och med den 1 augusti 1711 ensamrätt på handel och trafikeringen av Nord och Sydamerika. Man hoppades att kompaniet genom denna uppgörelse skulle lyckas ge Storbritannien tillgång till México och Peru som hade åtråvärda ädelmetaller, man förbisåg dock den lilla detaljen att Spanien ansåg sig ha monopol över all handel med Sydamerika. Fastän om South Sea Company aldrig gick med vinst så ansåg dess potential och dess monopoliska ställning nästintill oemotståndlig.

Mutor och korruption
Företagets stora kapital på 10 miljoner pund öppnade upp för en rad mycket tvivelaktiga transaktioner där styrelsemedlemmarna lånade väldigt stora summor pengar med staten som säkerhet eller helt enkelt från företagets egna aktiekapital. Det var dessutom inte ovanligt att ledande personer inom företaget lånade pengar för att sedan finansiera egna projekt eller behov.

Under denna tidpunkt var det inte heller ovanligt att företag mutade nyckelpersoner ur det engelska parlamentet för att söka tjänster i frågor som var intressanta för personen eller företaget i frågan. Det kunde bland annat vara så att om inte parlamentsledamöterna fick sin andel så skulle dessa parlamentariker blockera alla förhandlingar. South Sea Company betalade sammanlagt 132 parlamentariker 1,1 miljoner pund och 64 adelsmän 686,000 pund för att utföra tjänster under den tid som företaget var aktivt.

Verkligheten slår in, eller
Enda sedan företaget grundades 1711 hade förhoppningen om framtida vinster från den mycket lukrativa handeln i Västindien och Latinamerika setts som företag främsta inkomst källa. Men när freden i Utrecht väl undertecknades 1713 så visade det sig att bolaget inte skulle få något monopol och det blev aldrig några lönsamma intäkter för South Sea. När dessutom ett nytt krig med Spanien bryter ut 1718 sinar de få intäkter som bolaget har haft.
Priset stiger
Då de första aktierna i South Sea Company emitterades så gjordes det till en kurs som med skulderna räknades till en underkurs vilket gjorde att 100 pund i företaget var i marknadstermer värda 68 pund även om de första noteringarna låg en bit över 70 pund. När den bistra verkligheten slog in att South Sea Company aldrig skulle få en del av den lukrativa handeln 1718 så borde detta ha varit slutet för företaget. Men bolagets direktörer var dock inte rådlösa och 1719 så startade de en spekulationskarusell där konvertibler byttes mot aktier och nya lån finansierades med nya aktier som i sin tur gick att belåna. Under 1719 steg sedan priset nästan oavbrutet på företagets aktier och i januari 1720 stod priset i 128 för att sedan i mars stiga till 550 pund, i juni till 890 pund och i juli till över 1000 pund. Detta bidrog till att fler människor än någonsin i historien fram till detta datum blev rika på aktier och detta på en oerhört kort tid.

Bubble Act 1720
Under början av 1700- talet så var det inte bara The South Sea Company som sysslade med en tvivelaktig verksamhet där möjligheten att få framtida intäkter var svåra att överblicka. Därför var många företag under denna tid med extravaganta och ibland till och med rent av bedrägliga affärsidéer företag som ständigt sökte nya pengar. Många av dessa företag som på papper lät som någorlunda sunda, egentligen företag som oftast inte alls sysslade med vad de sa att de gjorde. Två exempel på företag som fanns under denna tid var bland annat företag sade sig kunna transformera kvicksilver till smidbara metaller, eller ett annat företag som skulle förse London med vatten men som egentligen sysslade med försäkringar.


Dessa företag gick ofta under namnet ``Bubbles´´ eller bubblor och den 22 februari 1720 så lyfte John Hungerford frågan i ``the house of commons´´ om dessa företag inte skulle undersökas. Företag som han hade identifierat som ytterst intressanta var företag som mellan dem skulle behöva söka över 40 miljoner i pund i nytt kapital. Kommittén som sattes för att undersöka företagen ville bland annat etablera en princip som inte skulle tillåta företag att syssla med verksamhet som inte var inskrivna i deras stadgar. Detta hade varit ett stort problem för South Sea Company om Hollow Sword Company undersökts, detta eftersom Hollow Sword fungerade som South Sea´s bank även om detta var långt ifrån dess ursprungliga mening då det skapades. För att undvika detta så jobbade South Sea aktivt med att påverka resultatet i omröstning för en utredning av Hollow Sword som slutade med att förslaget blev nedröstat med 75 mot 25.


Resultatet av The Bubble act
Det som slutligen blev resultatet av The Bubble act var en ny lag som antogs av det brittiska parlamenten som förbjöd alla aktiebolag som inte var auktoriserade genom ett, Royal charter. Lagen är också känd som Royal Exchange and London Assurance Corporation Act. Denna lag var verksam ända fram till 1825 då den ersattes. Lagen gav också företag som South Sea ett lyft i aktiekursen eftersom detta nu ansågs som säkra investeringar uppbackade av staten genom ett Royal charter, priset passerade även 890 pund i slutet av juni.

Toppen var nådd
När nedgången väl började i South Sea Company så finns det inget tydligt mönster eller anledning till varför det skedde när det skedde. Troligtvis så startade nedgången med att privatpersoner började lösa in sina vinster och detta startade en nedgående trend. När aktien började falla så skedde detta snabbt och priset föll från 775 pund den 31 augusti till 290 pund den 1 oktober 1720.  Det som sedan blev företagets undergång var att i och med att när aktiekursen sjönk så sjönk företagets marknadsvärde. Marknadsvärdet den 31 augusti var 164 miljoner pund och efter nedgången som skedde till oktober så raderades 103 miljoner av detta värde, vilket var en summa som motsvarade det dubbla värde som var statens ursprungliga skuld.

Slutet

När South Sea Company snabbt närmade sig slutet så gjorde detta att företag som hade lånat pengar eller på något sätt var indragen i South Sea´s värld hade nu svårt att få tag på pengar och gjorde i sin tur att många personer blev utblottade vilket ledde till utbredd ilska. I december startades en utredning, vilket uppdagade den enorma korruptionen som pågick inom parlamentet. Flera parlamentariker blev utkastade, uthängda men även fängslade. De inblandade i företaget fick bland annat se sina ägor bli konfiskerade för att lätta på bördan för de som blivit offer för företaget. Trots allt detta, så fortsatte South Sea Company att existera för ett tag till. Men i fortsättningen så sysslade företaget nästan enbart bara med att ta hand om den statliga skulden fram till mitten av 1850-talet.

onsdag 15 juni 2016

Detta händer sommar 2016


Det är sommar och även om semestern snart börjar för er vanliga så innebär detta dock inte att börsen är stängd eller att världen stannar upp för det. Det vi lärde oss från föra sommaren, så är det att sommaren börjar bli lika aktiv som resten av året.  Så det innebär att det finns en chans till många finna lägen även under sommaren för den som är intresserade av investeringar.

Nu kommer förhoppningsvis inte 2016 bli lika intressant som 2015 utan mer lugn men jag tror att den teknologiska utveckling som låter oss att alltid vara uppkopplad kommer öka handeln på börsen i även denna sommar. Jag har därför tagit på mig jobbet att samla på mig några av de viktigaste datumen som gäller för denna sommar om du vill vara mer aktiv på börsen.

1. Brexit
Låt oss börja med kanske den största händelsen av alla nämligen den brittiska omröstningen om sitt fortsatta EU-medlemskap. Omröstningen sker den 23 juni och är knappt tio dagar bort. Det är dessutom under midsommar vilket betyder att den svenska börsen är stängd under dessa dagar och om du inte vill ta en risk så borde du inte ligga tungt i aktier. Vad omröstningen innebär är att Engelsmännen mer eller mindre väljer om England ska kliva ur EU, ett ja skulle innebära inget mer EU och ett nej betyder att England stannar kvar. Jag tänkte gå igenom några frågor angående detta nedanför.

– Varför vill England lämna EU?
En stor del av den engelska befolkningen har nog alltid varit mer eller mindre negativ mot EU och har aldrig känt en riktig anledning till att tillhöra den europeiska kontinenten. Detta har bland annat med den engelska historian av att mer eller mindre alltid varit en ö bredvid Europa men aldrig tillsammans med Europa. Engelsmännen har dessutom så länge jag kan minnas varit negativa mot den invandring som har skett från öst till väst och känner att de personer som har immigrerat till England har varit en börda och något negativt för det engelska samhället.

– Vad innebär ett utträde från EU?
Det finns egentligen inget riktigt svar på denna fråga men det finns många teorier. Varför jag kallar det teorier är eftersom det är just det, teorier. När och om England lämnar EU så betyder detta egentligen inte så mycket. Det är inte så att Cameron går in i ett rum och river sönder ett dokument och sedan är alla avtal och samarbeten avslutade. Oavsett om England lämnar EU eller stanna kvar så kommer avtal omförhandlas och skrivas om. Se på Schweiz och Norge de tillhör inte EU men har ändå många långt gående avtal med EU som alla andra utan de krav som ett medlemskap innebär.

– Resultatet av ett utträdde?
Som nämnt ovan så tror inte jag på någon undergång för England. Ja den Engelska ekonomin kan ta en kortsiktig smäll nedåt men frågan man måste ställa sig är, om England skulle lämna EU imorgon skulle företag då sluta exportera eller importera från England på måndag? Jag skulle inte tro det. Jag kan finna lika många anledningar för England att stanna i EU som för att lämna samarbetet då det gäller den ekonomiska aspekten. Vad det gäller den påstådda massflykten av banker från England så förstår jag inte det argumentet. Vad händer om England kan ge mer förmånliga erbjudanden som enskilt land och på så sätt konkurrera med övriga Europa? Jag ser det istället som att det är EU som ska frukta ett EU utan England än tvärtom. Om England lämnar EU så kommer den europeiska sammanhållningen skaka och det kommer finnas fler länder som anser sig bättre utan. De som idag om vi ska vara riktigt kras tjänar på att vara medlemmar i EU är de länder som har störst problem medan de som sköter sig bra får betala. England tillhör ingen av dessa läger och har därför en stor betydelse på hur andra medlemmar ska reagera.

– Troligheten att England lämnar EU?
I början av mättningarna så ledde de som ville stanna med bredd majoritet och nu under den senaste tiden har detta svängt. Idag leder den sida som vill att England ska lämna EU med 53 % och det börjat faktiskt bli svettigt för alla som är Pro-EU. Men vi ska komma ihåg att detta är bara mättningar och dessa brukar inte alltid stämma. Det som man måste väga in är den mänskliga rädslan för något nytt. Människan brukar välja det alternativ som den känner till och detta gör att det talar för ett England som stannar i EU. Det som också talar för att England stannar i EU är det faktum att de som är negativa mot en sak brukar inte alltid rösta. Det är enklare att klaga framför tv:n än att faktiskt kliva upp och göra något.

2. De amerikanska konventen
Om du av någon anledning har missat att det är primärval i USA och att Trump just nu är republikanernas troliga presidentkandidat så säger jag välkommen till den udda verklighet som vi lever i. Jag säger just nu eftersom det faktiskt kan ändras hur osannolikt det än låter under partikonventen. Partikonventen är ett sätt att göra ett sista val av presidentkandidat. För republikanerna så finns det visserligen bara Trump kvar som egentligen är av betydelse men du ska aldrig säga aldrig. Med Trump kan allt ske. Då det gäller demokraterna så kan det bli intressantare. Även om Hillary idag är den som troligtvis blir demokraternas representant så har vi den tjuriga sossen Sanders som har lovat politisk revolution, vad det betyder är att se. Han har iallafall sagt men även lovat att han ska strida ända in i mål och detta är upplagt för en hel del intressanta händelser. Vad skulle ske om hans väljare vänder sig mot Hillary som representant för demokraterna. Kommer hans väljare godta att Hillary blir vald av konventen.

3. Räntehöjning?

Fed sade i början av året att 4 räntehöjningar var att vänta under 2016 och nu när halva året har gått så har ingen höjning skett. Nu med tanke på den senaste tidens nedgång i statistik från de amerikanska jobbsiffrorna och den oro som världen delar runt t.ex. Brexit så känns det mindre troligt. Det har signalerats ut att det troligtvis bara bli två höjningar under 2016 men när kommer den första? Blir det nu i juni? tveksamt, blir det i juli? Inte heller troligt. Om vi ska vara ärlig så finns det ett antal anledningar till varför siffrorna var dåliga i USA nu senast. Det hade bland annat med ett uselt utjämningsystem för jobbsiffror, plus en rad strejker. Men oavsett hur du räknar så var siffrorna långt under förväntan och det känns som att USA och Sverige är just nu på toppen av cykeln, det kommer inte bli sämre imorgon men vi ska inte förvänta oss någon jättetillväxt.

4. EM
Om du har missat det så har EM precis startat. Vad det betyder förutom fotboll, öl och betting så betyder det intressanta lägen på börsen. Det har talats en hel del om din egen ``börs elva´´ vilket får representera de börsbolag som är intressanta just nu eller kan dra nytta av EM. Vad det innebär är att du försöker främst leta reda på de bolag som på något sätt får intäkter på mästerskapet, det kan vara säkerhetsbolag som ansvarar för arenornas säkerhet, bryggerierna som brygger ölen eller de spelföretag som sysslar med betting. Jag personligen har inte gjort någon elva utan jag försöker njuta av matcherna samtidigt som jag använder Unibet för att lägga mina bet. Men om jag ska vara tråkig så kan du alltid ta en titt på Carlsberg och Unibet. Jag äger ingen av dessa även om jag kommer stötta dem indirekt med en slant.


Annars tror jag på en blandad sommar. Det finns några punkter utöver de som jag har pratat om här ovanför som kan vara intressanta att hålla reda på men annars tror att de mesta kommer kretsa runt dessa händelser. Det kommer även vara intressant att se hur den globala ekonomin ser ut då vi börjar närma oss hösten. Är det så att vi just nu befinner oss på toppen av ekonomisk tillväxt eller finns det lite kraft kvar i maskineriet?

onsdag 8 juni 2016

Mississippibubblan 1720


Mississippibubblan 1720
Innan vi går in och pratar om Mississippibubblan så måste vi prata om mannen som har utpekats som bubblans arkitekt, John Law. John Law föddes i Edinburgh 1671, hans far var till yrket både guldsmed och bankman. Då hans far var bankman så fick Law tidigt i sitt liv en god insyn i det ekonomiska livet och han beskrivs av historiker som både en äventyrare och en klipsk finansman. Dessvärre för Law ändrades livet drastiskt då han dödade en man i en duell vilket ledde till att han var tvungen att fly till kontinenten för att undvika dödsstraff. På den europeiska kontinenten så vidgade Law sina vyer och influerades bland annat av den mycket framgångsrika banken, Bank of Amsterdam vilket födde en idé om en bank som kunde ta över land egendom och ge ut bank växlar där egendomen utgjorde säkerheten. Hur sedan innehavaren skulle återfå egendomen var dock oklart, men idén var viktig för Laws fortsatta verksamhet.

Laws teori Laws teori eller det ekonomiska system som han tog fram var enligt honom ett sätt att skapa den ideala banken. En bank som utnyttjar de depositioner (insättningar) som den mottar, för att då öka mängden pengar i omlopp och ``stimulera´´ den ekonomiska tillväxten. Laws nya banksystem växte fram under mycket lyckosamma omständigheter och detta tillät en drömmare som Law att introducera sitt nya system och använda det efter eget tycke.


1716 Med stöd från bland annat den franske regenten, hertigen av Orléans så kunde Law grunda en bank vid namn Banque Générale Privée ``General Private Bank" som sedan blev Banque Royal 1718.  Förutom rätten att grunda en ny bank så erhöll han dessutom ett startkapital av regenten men även rätten att ge ut skuldsedlar mot att den Franska statsskulden skrevs över på banken som istället fick en rad speciella privilegier. Rätten att få ge ut skuldsedlar blev snabbt en lyckad affär och dessa blev snart mer värda än dåtidens metallhandel. Detta berodde främst på att priset i metaller varierade stort på dagligbasis och därför ansågs Laws skuldsedlar som säkra eftersom de stod stilla i värde. En annan fördel som Law erhöll då banken blev Banque Royal var det faktum att banken backades upp av konungen, Louis XV av Frankrike. Det som spelade en avgörande roll i denna uppgörelse var att den nationella skulden skulle betalas av genom intäkter från öppnandet av Mississippi dalen.

1717 Redan ett år efter grundandet av banken så föreslog Law för regenten att grundandet av ett handelskompani skulle vara en lysande idé. Detta nya handelskompani skulle dock ha monopol på handeln i det väldiga nordamerikanska området kring Mississippifloden och handelskompaniet skulle i teorin lydda under Frankrike. Varför det blev Mississippi området var på grund av människor trodde att det fanns stora guldfyndigheter i landskapet. Orsaken till grundandet till The Mississippi Company berodde först och främst på den anledningen att den Franska staten hade dragit på sig stora skulder under kriget med Spanien. Företaget grundandes i augusti 1717 och delades sedan upp i 200,000 andelar värda 500 livré vardera. Eftersom Laws bank redan hade ett väldigt gott rykte om sig och på grund av det engelska Söderhavskompaniets framfart så steg priset på Laws aktier från 500 till 18 000 livrés på väldigt kort tid.


Makten växer
Nu hade Laws både ett stort inflytande i Frankrike, en bank, ett växande handelskompani men ändå var han inte nöjd. Detta gjorde att under en relativt kort tid så la Laws dessutom händerna på kontrollen över den franska handeln med tobak och slavar. Detta gjorde att år 1719 så hade hans handelskompani monopol på all fransk kolonihandel, detta främst efter att hans handelskompani hade absorberat både Compagnie des Indes Orientales(``handelskompaniet av öst Indien´´), The Compagnie de Chine(``Handelskompaniet av China´´) och alla andra rivaliserande handelsföretag och blivit Compagnie Parpetuelle des Indes den 23 maj 1719. Det var vid detta tillfälle som Laws valde att utöka sin makt ytterligare genom att ta kontrollen över insamlingen av franska skatter men även över landets myntprägling. Den skotske John Law som några år tidigare hade varit en död man hade då på en smått mirakulöst kort tid byggt upp och tagit kontroll över en av dåtidens största ekonomier.

Bubblan tar form Intäkterna från Laws kompani gick inte till att utforska de nya områdena runt Mississippi och det hägrande guldet, utan intäkterna gick istället till att betala den franska statsskulden. Den franska staten valde sedan att utnyttja den vilda spekulationen som pågick efter att aktierna hade rusat i värde till att masstrycka sedlar som sedan användes till att köpa fler aktier av Laws handelskompani som nu ansågs som en säker investering. Laws på sin sida av myntet gav självklart glatt ut nya aktier och skuldsedlar. Efterfrågan på Laws aktier fortsatte att stiga och värdet på både de nya och de gamla aktierna fortsatte uppåt och detta mycket på grund av att köparna antog att skuldebreven som getts ut var garanterade med mynt i Banque Royale vilket som nämnt styrdes av Laws.

Bubblan spricker
Under 1719 -1720 nådde tryckeriet av nya bank växlar sin topp och den sista delen av uppgången i handelskompaniets aktier berodde främst på den inflation som hade uppstått då det mellan maj 1716 och augusti 1720 trycktes upp tillräckligt med pengar för att dubbla de som ursprungligen fanns i det franska systemet. Under 1720 så gick handelskompaniet och banken ihop och bildade ett enda stort företag. Det var dock under denna period som den franska regeringen valde att gå ut med den chockerande nyheten att den mängd papper som banken hade gett ut inte längre täcktes av de mynt som banken hade i förvar. Då det även stod klart att de utlovade vinsterna i Mississippi inte heller var att vänta så sprack bubblan och många fransmän blev ruinerade.


Slutet och övertagandet

I juli 1720 dog bland annat 15 människor i sammandrabbningar utanför Banque Royale eftersom det inte längre gick att lösa in sina andelar.  John Law utsågs snabbt till kollapsens syndabock och blev återigen en jagad man. Skulderna och det som fanns kvar av kompaniet och banken togs sedan över av den franska staten som lät folket betala för kalaset. Frankrike drabbades som vid många andra bubblor av en depression och detta var bland annat en av de grundstenar som bidrog till den franska revolutionen.


// RJE

onsdag 1 juni 2016

Uppdatering 2.1 mobilvänlig?

Arbetet med hemsidan fortsätter och det är äntligen dags att lansera en mer mobilvänlig hemsida. Eftersom jag inte kan så mycket om design eller kodning så är min inlärningskurva lite sådär då det gäller att skapa en egen hemsida. Jag tycker dock att det i alla fall börjar se ut som en hemsida nu och jag lär mig faktiskt något nytt varje dag. Jag har bland annat börjat använda mig av Codecademy för att lära mig mer om hur du bygger och designar en egen hemsida

Jag har tyvärr inte jobbat så mycket med nytt material denna vecka utan jag hoppas att ni finner en viss förståelse för detta. Men detta har jag i alla fall hunnit med att göra.

Jag har uppdaterat hemsidan genom att göra en stor genomgång av hemsidans utseende. Jag hoppas att i och med denna uppdatering att de som använder mobilen för att besöka min hemsida nu kan få en bättre upplevelse. Jag har byt bakgrund, lyft bort onödigt material som funnits i bakgrunden, jag har anpassat en light-version av hemsidan och jag har ändrat på placering av innehåll för att inte ``krocka´´ med varandra.

1. Utseende- Stor genomgång på hemsidan med bland annat ny bakgrund.
2. Mobilvänlig?- Sidan ska nu vara mer mobilanpassad genom en light-version där innehållet är nedbantat för att mer passa mobilanvändare.
3. Text- Mindre ändringar på specifika ställen i storlek och font men även mindre ändringar i innehåll.
4. Mål- Uppdaterade mål och ``checkade´´ mål.

Därför kan jag nu stolt säga att den senaste tidens arbete med hemsidan är klart och därför har jag hoppas att ni som läser detta inlägg tar er tid och besöker hemsidan. Ni kan om inte annat lämna synpunkter och idéer på vad som kan ändras eller liknande.

http://ekonomiivartid.se/


Vi hörs

RJE