fredag 13 april 2018

Punkter eller procent

Om du någonsin har sett, läst eller hört om en börsuppgång eller nedgång så har du troligtvis hört två olika ord. Punkter eller procent. Men har du någonsin funderat kring vad skiljer dem åt eller har du bara dragit slutsatsen att det är samma sak? Detta är något som jag kommer titta lite närmare på i dagens inlägg.

Vad är ett index?
Lite kort så kan man säga att ett index är en korg av värdepapper, bolag eller verksamheter som samlas ihop för att undersöka deras gemensamma värdeutveckling. Denna handling gör att man kan få en samlad bild av hur samtliga bolag inom en bransch utvecklas, hur bra presterar de jämfört med andra branscher eller så kan man jämföra ett bolag i samma bransch med resterande bolag i nämnd bransch. Så tekniskt sett så kan man se ett index som ett jämförelsetal eller ett kvotvärde för ett urval av bolag, värdepappaer m.m. som kan användas för olika beräkningar och såklart jämförelser. KPI indexet används bland annat av vår riksbank för att undersöka och dra slutsatser om hur svensk ekonomi mår och vart den är på väg.

Dessa index delas sedan in i två olika grupper, prisviktat eller marknadsviktat. Jag kommer inte förklara vad som skiljer dem åt idag men om du skulle vilja veta mer om dem så har jag ett annat inlägg som handlar om just detta här: http://ekonomiivartid.blogspot.se/2017/08/vad-ar-ett-index.html
Tanken är dock att när ett index skapas eller sätts ihop att det har ett värde som är enkelt att räkna med. Detta gör att många index oavsett hur många  bolag som finns i dem eller vilket värde de har i verkligheten så räknas deras värde om så att de tillsammans blir 100, 1000 eller 10 000.

Detta gör att äldre index som idag står i 25 000 eller 1750 ursprungligen hade ett värde på till exempel 100. Men eftersom bolag växer, köps upp, försvinner från indexet eller adderas till indexet så kommer värdet som var bestämt till 100 att ändras.

Exempelvis:
Om det finns 10 bolag i ett index och samtliga bolag har ett värde om 1/10 i ett index som är bestämt till 100 så har alla bolag ett indexvärde om 10. Sedan vad bolaget egentligen är värderat till är totalt ointressant i detta exempel, det som är intressant är deras värde i indexet. Om samtliga bolag skulle öka med 10% i värde under de kommande 3 åren så skulle indexet öka till 110. Indexet har alltså ökat med 10% eller vilket är viktigt att komma ihåg framöver 10 punkter.

Skillnaden mellan punkter och procent

Nu kanske du tror efter mitt exempel att punkter och procent är detsamma men detta är inte korrekt och tyvärr använder medier ofta denna okunskap för att sälja rubriker. Du förstår, en punkt är alltid 1 i ett index oavsett hur stort det är. Om indexet är 100 så är en punkt +- 1 detta gäller även om indexet står i 25 000. Om ett index förlorar en punkt så blir det nya indexet 99 eller 24 999. Men om det skulle vara en procent så förlorar indexet en procent av hela värdet. Det betyder att om indexet förlorar en procent så blir det nya värdet 99 eller 24 750. Det finns alltså en stor skillnad mellan punkter och procent om indexet är väldigt stort/högt.

Punkter och ränta
Nu har jag mer eller mindre bara pratat om punkter och procent med hänsyn till börsen men punkter brukar även användas för att beskriva en förändring på lån. Där avser en punkt alltid en hundra del av en procent. Så om räntan är 3% men höjs med 25 punkter så blir det nya ränta 3,25%. Då kallas detta en räntepunkt vilket inte är detsamma som en punkt i indexet. Där är sällan eller aldrig en punkt en hundra del.

Börsen slår rekord faller 700 punkter!!!
Detta är en rubrik som kanske får många personer att hosta upp kaffet tidigt på morgonen om de läser de senaste ekonominyheterna och inte är så jätteintresserade av börsen. För personer som mig sker något annat, jag undrar vad detta betyder i procent. För att vara ärlig tycker jag att rubriker som dessa är farliga, det skapar onödig panik och leder ibland till reaktioner som ingen önskar.

För saken är följande, punkter eller Points är ofta ett ord som används i USA och procent är något som oftast används i Sverige. Enda anledningen varför svensk media skulle vilja använda punkter i sina nyheter är för att det ser mer spektakulärt ut. Detta var bland annat något som skedde i början av 2018 då många svenska medier skrev om det historiska raset på den amerikanska börsen. Problemet var bara det att även om raset var relativt stort i punkter så bidrog ett oerhört högt index till en skev bild. Om börsen faller med 700 punkter men står i 25 000 så är detta knappt 3%, vilket är långt ifrån något spektakulärt i börstermer.

Fall över historien i punkter och procent

Här nedanför ser ni några exempel på nedgångar i både punkter och procent. Notera att värdet på indexet har en otroligt stor påverkan hur relationen ser ut mellan värde, punkter och procent.

Friday, April 14, 2000
10 305,78
−617,77
−5,66
Monday, September 17, 2001
8 920,7
−684,81
−7,13
Monday, September 29, 2008
10 365,45
−777,68
−6,98
Thursday, October 09, 2008
8 579,19
−678,91
−7,33
Wednesday, October 15, 2008
8 577,91
−733,08
−7,87
Monday, December 01, 2008
8 149,09
−679,95
−7,7
Monday, August 08, 2011
10 809,85
−634,76
−5,55
Friday, June 24, 2016
17 400,75
−610,32
−3,39


Anledningen varför punkter är populärt i USA och inte i Sverige är därför att optionshandeln eller handel med värdepapper som följer indexet och dess punkter är så mycket större. Därför pratar ofta amerikanska nyheter om Points. I Sverige finns det återigen ingen anledning till att använda punkter i avseende till rapportering om den svenska börsen.

Avslutningsvis vill jag bara påminna er om att när media skriver om börsen och dess upp- och nedgångar försök förstå varför de använder vissa ord. Varför skriver de till exempel punkter men inte procent? Undvik att drabbas av panik eller överreagera innan du har kontrollerat informationen.

Med det sagt, så får ni ha en go fredag och en go helg

//RJE

Disclaimer
Det är relativt vanligt att använda ordet punkter i även Sverige om du handlar dagligen i OMX eller annan form av trading. Men mer generellt används procent då man rapporterar om upp- och nedgångar.

tisdag 10 april 2018

Svenska Whiskypriser


Uppdatering 2020: Svenska Whiskypriser2020

Dagens inlägg kommer att handla om Whisky och då främst hur priset har utvecklats för nämnd Whisky. Som ett litet sidoprojekt för att hålla mig själv sysselsatt har jag samlat in runt 2000 aktionsavslut från olika sidor som erbjuder försäljning av Whisky under auktions liknande förhållanden. Följande avgränsningar och nyttig information som kan vara bra att veta inför dagens inlägg är följande:

Sidor som har använts:
https://www.just-whisky.co.uk/ ,
https://www.scotchwhiskyauctions.com/ ,
https://whisky.auction/ ,
https://www.whisky-onlineauctions.com/ ,
https://www.whiskyauction.com/ ,
https://www.whiskyhammer.co.uk/ ,
https://www.bukowskis.com/sv ,
http://www.online.auktionsverket.se/

Valuta som Euro och Pund har omvandlats via:
http://www.valuta.se/

Auktioner där slaget pris inte har godkänts eller uppnått reservationspris är inte med.
Kostnader gällande frakt, försäkring och eller hur avgift tas från enskild flaska eller flaskor är inte med i dessa beräkningar.
Flaskor med märken eller defekter som betydande skador eller saknad av kartong är medräknade utan någon form av omräkning.
Priser från privata försäljningar eller från oorganiserad form finns inte med i dessa beräkningar.
Priset för utländska valutor har räknats fram via att använda Valuta.se och skriva in valuta och datum för den gällande auktionen och flaska.
Då enbart månad och år har funnits som auktionsdatum har jag tagit priset som gällde den sista dagen för den månaden. Det betyder att om auktionen var den 02-2007 så blir det 31-02-2007.


Små noteringar
När jag började med detta projekt så hade jag en ganska klar bild av vad jag trodde skulle påverka priset hos en flaska. Några av de punkter jag tänkte titta lite extra noga efter var följande:
1. Fyllning- Hur mycket Whisky är det i en flaska. Enligt vinskolan bör flaskor med mindre fyllning ha ett lägre pris.
2. Skick på flaska och kartong- Skador och defekter bör vad jag förstå ha en betydande påverkan för priset.
3. Nummer- Alla vill ju ha flaska 1 eller flaska 1337, 666 och eller 22222.
4. Ålder- Flaskor bör över tid bli värda mer då antalet av dem som finns tillgängliga minskar.

Om vi börjar med den första punkten, fyllning. Först och främst ingen auktion jag såg nämnde något om dålig fyllning eller avsaknad av den. Jag skulle dock avråda någon från att köpa en Whisky som har ringar i olika nivåer på halsen. Om vätska har lyckats ta sig ur flaskan så är detta ett dåligt tecken för det innehåll som är kvar. Angående punkt två, skick på flaska och kartong. Det finns underlag för att du som köpare av en flaska Whisky bör be om ett avdrag om det finns veck eller revor på förpackningen. Väldigt små veck på kartongen kunde i vissa fall påverka priset negativt om 50-150 kronor. Det fanns dock tillfällen då en flaska utan kartong kunde säljas för ett likvärdigt pris som en flaska med kartong ?. Gällande punkt tre, nummer. Det var väldigt svårt att se något specifikt mönster angående ``tur´´nummer eller nummer med speciell betydelse. Jag tror dock att flaska #1 kommer att kosta mer än 139403 på en auktion men utöver det. Flaska 1337 bör därför inte tvinga dig att hosta upp tusen kronor mer om du inte absolut måste ha den. Så punkt fyra, ålder. Flaskorna har visserligen ökat en hel del från att de införskaffades men det är kanske inte så mycket som man skulle kunna tro. Några av dem som jag tittade på har haft en ganska ointressant utveckling över en längre tid.

Flaskorna
Då mitt intresse för Whisky gäller främst svensk Whisky och eftersom jag var tvungen att göra någon form av avgränsning för att få fram något av värde så har jag riktat in mig på just svensk Whisky. Det gäller Mackmyra, BOX, Smögen, Hven och Grythyttan. Inte oväntat så hittade jag flest auktioner med Mackmyra och därför kommer jag att främst prata om Mackmyra framöver. Kommer även lyfta fram Box men utöver det så räckte inte materialet för att göra någon bra jämförelse. Hven hade bland annat 13 datapunkter för Urania vilket kan jämföras med Mackmyras Preludium 01, 152 punkter.


Preludium 01- Mackmyra
Detta är Mackmyras första utgåva i det som blev 6 flaskor i serien Preludium. Just denna flaska heter De första dropparna och här ingår både de första faten från deras pilotdestilleri som var i drift 1999-2002, samt de första faten från destilleriet på Mackmyra Bruk. Pris vid släpp: runt 500 kronor. Släpptes: 6 mars 2006, 4000 flaskor.


Högsta pris 29-02-2008: 5930 kronor.
Senaste pris 07-03-2018: 1650 kronor

Preludium 02- Mackmyra
Mackmyras andra släpp i serien Preludium med namn Den svenska eken.
Pris vid släpp: runt 500 kronor. Släpptes 7 augusti 2006, 4536 flaskor.


Högsta pris 2009-07-31: 5708 kronor.
Senaste pris 2017-10-31: 992 kronor.

Special:01- Mackmyra
Mackmyras första släpp i serien Special, en serie som var avséed för de speciella tillfällena och för de speciella personerna. Första flaskan heter Eminent sherry.
Pris vid släpp: 678. Släpptes: slutet av 2008, 8000 flaskor.Högsta pris 2013-09-30: 1015 kronor.
Senaste pris 2017-09-30: 497 kronor.

Whisky biblioteket- Mackmyra
Detta var ett väldigt unikt och udda släpp från ett destilleri och bestod av en bok och hela 12 flaskor Whisky. De flaskor som ingick var Privus 1-6 och Preludium 1-6 och hela serien hade ett specifikt nummer.
Pris vid släpp: 10 000 kronor. Presenterad 2006, 1000 bibliotek.


Högsta pris 2010-12-15: 20 000 kronor.
Senaste pris 2018-03-07: 8800 kronor.

The Challenger- BOX
Är de andra utgåvan från The Early Days Collection.
Pris vid släpp: runt 837 kronor. Släpptes: 27 november 2014, 5416 flaskor.

Högsta pris 2015-04-30: 1640 kronor.
Senaste pris 2018-03-31: 494 kronor.

The Pioneer- BOX
Den första officiella utgåvan från BOX och den första i Early Days Collection.
Pris vid släpp: runt 837 kronor. Släpptes: 5 juni 2014, 6508 flaskor.

Högsta pris 2014-09-30: 1855 kronor.
Senaste pris 2018-01-31: 1200 kronor.


Archipelago 2015- BOX
Detta är en serie som BOX har släppt årligen sedan 2015 i ett samarbete med Viking Line och Whisky Fair. Utgåvan går bara att införskaffa ombord på Cinderella.
Pris vid släpp: 899. Släpptes: januari 2015 , 700 flaskor.

Högsta pris 2015-09-30: 4254 kronor.
Senaste pris 2018-01-31: 1493 kronor.


Sammanfattning och lite allmänt
Så när ni nu ser dessa diagram kanske ni tänker, wow. Vilken tråkig avkastning och det kan ni visserligen ha helt rätt i att tänka men det finns fyra faktorer som jag inte har tittat närmare på i dessa beräkningar och det är:

1. Avgifter- Utöver de priser som jag har använt i mina beräkningar tillkommer det en rad olika avgifter och kostnader från att köpa en flaska på auktion. Detta gör att slutpriset för en flaska i verkligheten kan vara allt från 15% till 30% högre än de priser som anges.
2. Svarta marknaden- Det är en oerhört liten andel Whisky som hamnar på en organiserad auktion. I Sverige skulle jag tänka mig att runt 99-99,5% av alla transaktioner sker via privatpersoner. Det är väldigt sällan jag ser en svensk Whisky gå under 800-900 kronor nivån på denna marknad.
3. Region- En stor del av de priser jag har samlat på mig kommer från utländska auktioner. En tendens är att utländska köpare inte värderar svensk Whisky lika högt som vi gör på den egna marknaden. Ett exempel är BOX Pioneer vilket har legat stadigt på runt 1500 kronor på den svenska marknaden , men har varierat kraftigt på utländska auktioner med ett pris mellan 700-1500 kronor.
4. Ingen reservation- Inte alla auktioner har bestämda reservationspriser vilket innebär att om du är ensam om att lägga ett bud på 300 kronor så kan du vinna auktionen. Detta gjorde att en Pioneer gick för 375,46 kronor på auktion den 21-05-2017.

Personligen tror jag att om du kan komma över en flaska Preludium 01 för 1650 eller en Challenger för 500-800 kronor så bör du slå till. Ingen svensk Whisky har ännu fått en riktig vintage-stämpel och med tanke på att svensk Whisky just nu växer och blir mer populärt så bör vi om kanske 10-20 år börja se en uppsving i priset för de första utgåvorna. Att vissa flaskor såldes för 3000-5000 tusen kort efter att de släpptes får enbart ses som fantasisummor. Det var helt enkelt en hype som dog ut ganska kort efter att den hade startat. Nej, om du vill köpa en Mackmyra eller en BOX som en alternativ investering så bör du tänka på att du kanske bör sitta på den i 10 år innan det blir aktuellt att sälja den med vinst. De flaskor som brukar gå på auktion för 10 000 kronor + är ofta från tidigt eller mitten av 1900-talet.

Så avslutningsvis vill jag bara påminna om att alla investeringar innebär en risk. Du kan förlora delar av eller hela ditt kapital om en investering går dåligt. Det finns ingen garanti för att historisk avkastning kommer att även gälla i framtiden.


Med det sagt, ni får ha en go fortsättning på veckan

//RJE