söndag 28 maj 2017

Miljonbolagen i Höga Kusten del 4 (Xavitech)

Xavitech (Noterad NGM)
Xavitech är trots kanske sin lilla okända status det bolag som i denna miniserie är det som har funnits längst på en lista. Redan under 2012 så noterades denna aktie på den alternativa aktiemarknaden och den första kursen handlades till strax över 22 kronor. Under 2013 så var det mycket liv i aktien efter en order från en amerikansk kund som kunde resultera i fler ordrar och dessa upp till ett värde av 100 miljoner kronor. Då handlades aktien i som högst 27-28 kronor under en stor omsättning. Nu när bolaget nyligen bytte lista till NGM under början av 2017 så ligger kursen på knappa 11,50 kronor och bolaget har idag under 200 aktieägare.


Men vad gör då Xavitech? Företaget tillverkar och äger patent för sina mikropumpar som kan pumpa upp till 1500ml/min av vätska, luft eller gas. Idag används Xavitech produkter främst till medicintekniska produkter men har även används av NASA och då till den internationella rymdstationen (ISS). Bolaget säljer främst sina produkter direkt till företag som sedan implementerar dem i sina egna produkter. Det vill säga OEM försäljning av en enskild komponent till en hel produkt som tillverkas av något annat bolag.


Försäljning

Bolaget hade en stigande försäljning mellan 2010 och 2013 för att sedan under de senaste åren haft en blandad utveckling med både positiva och negativa försäljningsresultat. Försäljningen som nådde sin topp under 2013 landade på strax över 6,1 miljoner kronor för att sedan gå ned till cirka 4 miljoner under 2014. 2015 sjönk försäljningen ytterligare och då till knappa 3 miljoner kronor och under 2016 så förbättrades försäljningen igen och landade då på 3,5 miljoner kronor. Under det första kvartalet för 2017 så ser vi att mönstret som bröts under 2016 håller i sig och försäljningen uppgick till 998 Tkr.

Då det kommer till försäljning så måste man även om jag inte vill se det så ändå räkna året 2013 som en parentes. Och tyvärr så är detta bolag även väldigt känsligt finansiellt och mycket av detta till följd av att de är väldigt beroende av om de får en ny kund eller tappar en gammal. En stor order kan få en väldigt stor påverkan på bolagets sista rad och frågan är egentligen när försäljningen ska börja ta fart. Om vi som sagt bortser från 2013 så har mer eller mindre försäljningen stått stilla på runt 3-4 miljoner och differensen kan många gånger bero på en enskild order eller avtal. 2017 har visserligen börjat bra vad det gäller försäljningen och den landade på (998 Tkr) för det första kvartalet. Vad jag vet så beror denna ökning i försäljningen främst på grund av försäljning av utrustning som kommer att användas till lindring av sömnapné och för alkoholmätning. Om vi även ser till resultatet så har även detta börjat bra och då är även de extra kostnaderna för listbytet medräknade och en avgift om en tulldeposition på 228 Tkr för produkter som ska omarbetas till en kund inräknade. Denna deposition förväntas dessutom att betalas tillbaka till Xavitech under början av Q3. Men det finns som sagt mycket att bevisa under året. Förhoppningen är såklart alltid att det ska bli minst en till ny stor kund och ett antal nya avtal med befintliga eller gamla kunder.


Försäljning 2017

Om trenden som bolaget har hamnat i fortsätter under året så bör vi förvänta oss en försäljning som hamnar på runt 4-4,5 miljoner. Det finns dock mycket förspänt under året och om det kommer in någon eller några större ordrar så kan vi även få en försäljning som påminner om 2013. Det är dock mycke förhoppningar och jag tror man ska se detta som ett nygammalt företag som fortfarande utvecklar och förfinar sina produkter(försäljningen kommer). Det är även en nischmarknad som det handlar om och en ny stor kund kan göra att försäljningen drar iväg snabbt. Jag ser dock 2018 eller 2019 som möjliga kandidater till en större utväxling för försäljningen.

Framtiden

Detta är ett ganska gammalt företag om man jämför med de andra bolagen i denna miniserie och bolaget har verkat ända sedan 2005 vilket gör att bolaget som har drivits i cirka 12 år är i vissa aspekt ett gammalt företag men om man ser till deras bransch och deras teknik så är de väldigt nya och innovativa. Kanske en av de yngsta rent av. Det som även pekar på att det är ett ungt företag som fortfarande utvecklas är det att bolaget än idag lägger stora resurser och kapital på forskning och utveckling. Därför har ett genomgående tema varit att denna kostnad har haft en väldigt stor påverkan på den sista raden. Vissa år så ligger denna kostnad på så mycket som halva kostnaden för bolagets totala kostnader och om man skulle bortse från detta så skulle bolaget ligga på plus minus noll i resultat för vissa kvartal.

Jag tror dock inte att bolaget kommer att gå med vinst under 2017 utan 2018 eller 2019 ser ut som att bli det stora genombrottet. Men som nämnt mycket beror på hur det ser ut med ordrar och en enskild order har möjligheten att även under 2017 ta bolaget över denna magiska gräns(positivt resultat). Annars tror jag på bolaget och det finns även en möjlighet att detta är ett bolag som i framtiden kan bli ett intressant uppköp tack vare sin teknik och att det då kan löna sig att äga några aktier på grund av denna option.

Mina tankar

Även om bolaget inte har gått med vinst ett enda år sedan 2010 då jag har gjort min genomgång så måste jag säga att bolaget har hela tiden krupit närmare och närmare.

Resultat 2010-2017 (miljoner)
2010- Minus 4,3
2011- Minus 4
2012- Minus 3,8
2013- Minus 2,7
2014- Minus 2
2015- Minus 1,6
2016- Minus 860 Tkr
2017- Minus 155 Tkr (Kvartal 1)

Bolaget har även sakta men säkert ingått avtal och knutit kontakter med distributörer världen över och med tanke på att bolaget har några intressanta projekt och tester med implementering av deras produkter så bör vi förhoppningsvis även se ett lyft i både försäljning och resultat när dessa ska avslutas och inköp ska göras. Självklart skulle det vara roligt att se detta under 2017 men det lutar dock mer mot att något sådant kommer ske som tidigast under början av 2018. Men vem vet, bolaget kanske redan under hösten i år får in en större order.


Det är dock svårt att säga med ett bolag som detta, det finns otroligt mycke teknik och kunnande i bolaget men som vi bevisligen har sett så har inte bolaget lyckats gå med vinst och frågan är egentligen hur länge kan ett bolag fortsätta innan det är dags att ta sig en fundering om man verkligen ska fortsätta. Man kan alltid göra en till emission eller ta ett lån för att fylla på kassan men ibland kanske det är bättre att sälja bolaget. Detta kanske är ett sådant bolag. Eller så kanske ska man köpa sig en liten post och hoppas att någon lägger bud på det inom en överskådlig framtid, för tekniken i sig är ju intressant. Eller så kanske vi ser en försäljning som går från enstaka miljon till några tjugotals miljoner under ett kvartal. Det är i alla fall ett intressant bolag och jag hoppas att de lyckas med sina satsningar.


Intressanta nyckeltal för Xavitech
Ägarbild (tre största ägarna)Disclaimer
Jag vill som vanligt då jag pratar om aktier och företag lämna en disclaimer här i slutet av inlägget. Jag är ingen har ingen utbildning vad det gäller analysering eller ekonomisk rådgivning. Detta ska inte ses som en köp eller sälj rekommendation utan enbart ett inlägg där jag utvecklar personliga idéer och skriver om något som jag finner intressant. Jag är inte betald eller på något sätt kompenserad för att skriva om bolag. Detta är och ska enbart ses som mina personliga tankar.

I detta fall så har jag köpt mig en liten post aktier i detta bolag under den tid som jag har skrivit denna serie och den uppgår till en liten del i min portfölj på knappa tiotalet aktier. Utöver detta så har jag inga kopplingar eller intressen i företaget.

Med detta så får ni ha det gott

//RJE

söndag 21 maj 2017

Miljonbolagen i Höga Kusten del 3 (Peckas Naturodlingar AB)Peckas Naturodlingar(Notering NGM 9 Juni)
Det här är kanske det bolag som sticker ut mest under min lilla serie av bolag från Höga Kusten och det som gör detta bolag unikt är inte några priser eller nomineringar utan det som gör detta bolag så unikt är deras affärsidé.

Det som får Peckas Naturodlingar att sticka ut från mängden är att detta är ett bolag som till 100% genomför sin verksamhet i ett kretslopp (varor, produkter och  tjänster som cirkulerar i ett slutet system). Dvs det är minimal nedskräpning och miljöförstöring av närområdet. Jag skulle vilja säga att detta är ECO 2.0.

Försäljning

Vanligtvis brukar jag i denna del gå igenom den försäljning som bolaget har men då detta bolag inte har någon inkomst/försäljning ännu så kommer jag mer att prata om de möjligheter som detta bolag har och mycket av detta kommer att självklart komma från vad bolaget själv har angett.

I deras första anläggning som placeras i Härnösand kommer de att producera ungefär 200 ton tomater och 20 ton fisk (regnbåge). Om vi då utgår från vad de själva har angett så gäller följande.
40–80 kr/kg (tomater) vilket betyder ett pris till kund på 80–160 kr/kg i butik. Motsvarande siffror för fisk är 70 respektive 140 kr/kg i butik. ( 200 000x 40 + 20 000x 70)= 9,4 miljoner kronor. Baserat till att de får ut 65 kg tomater per kg/m2

Detta är det exempel som de använder för att beräkna vilka intäkter de kommer att ha för den första anläggningen som kommer att ligga på 4000m2 där ¾ är avsett för tomatodling och resterande är för fiskodling. Om vi då använder oss av deras andra exempel vilket gäller en/flera stora anläggningar som de har planerat att bygga så hamnar vi på en yta av 100 000m2 och med samma fördelning så borde detta ge en omsättning på totalt 234 Mkr, varav tomater 195 Mkr och fisk 39 Mkr.

Då beräknas detta baserat på att priset till grossist blir lägre och landar på 30kr/kg för tomaterna och 60kr/kg för fisken. Men i detta exempel är även produktionen effektivare och inköp av foder och varor billigare.

Beräknad försäljning
För den första anläggningen har de räknat med en vinstmarginal om 15% vilket gör att bolaget landar på 1,4 miljoner. Rörelseresultat (EBITDA): 45% motsvarande 4,1 Mkr (exkl bidrag fr Jordbruksverket).

Vad det gäller den andra och de följande anläggningarna så har de räknat enligt följande: vinstmarginal 15-30% och det motsvarar då 35–70 Mkr.

Vad är deras affärsidé?
Alla kanske inte riktigt förstår hur bolagets affärsidé ser ut eller vad tomater har med fiskar att göra och därför kommer jag att i denna lilla del försöka att förklara detta. Deras affärsidé bygger på en ändå relativt gammal idé om att man kan odla grönsaker och andra produkter i ett kretslopp ( akvaponi ) utan att behöva släppa ut några gifter eller andra utsläpp. Allt är slutet inom samma system och inget går förlorat. För att göra det så tydligt som möjligt så tar jag även med bolagets egna beskrivning.

1. Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng och ett växthus
2. Foder tillförs till fisken
3. Det näringsrika vattnet från fisken leds över till en grusbädd med tomatplantor.
4. Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet
5. Det renade vattnet syresätts och återförs till fisken
6. Det sker inga som helst utsläpp av avloppsvatten. Däremot dunstar en del av vattnet bort samt att växterna tar upp vatten. Totalt sett behöver ytterst lite vatten tillföras systemet.
7. 1 kilo fiskfoder ger 1-1,1 kilo fisk och 10-12 kilo grönsaker.

Detta sker dessutom i ett växthus vilket gör att under vintern så kan Peckas Naturodlingar jämfört med många andra svenska``bönder´´ fortsätta att producera närproducerade och miljövänliga grönsaker utan uppehåll. De kan därför tekniskt sett odla ekologiska meloner mitt under den svenska vintern i Sverige. Detta är väldigt unikt, spännande och faktiskt väldigt tekniskt om man jämför med traditionell odling.

Framtiden
Det finns mycket som talar för ett företag som Peckas Naturodlingar och en av de kanske främsta anledningarna till varför jag tror att bolaget kommer att lyckas är den ökade efterfrågan av miljövänlig och närproducerad mat. Bolaget har även en gedigen erfarenhet av just kretsloppsodling tack vare Pecka Nygård som själv har jobbat och testat sig fram under 20 års tid med denna typ av system.

Det som dock talar emot detta företag och som jag kommer att täcka lite mer utförligt i mina egna tankar är det att bolaget kommer att få det väldigt svårt att expandera utan att söka mer kapital. Bolaget kommer även att få det svårt att pressa upp marginalerna jämfört med många andra företag. Det går även inte att skala av delar av företaget eller öka effektiviteten så mycket mer än vad deras nivå kommer att ligga på vid start. Men trots detta så ligger bolaget rätt i tiden och jag tror att bolaget kommer att lyckas även om man inte ska förvänta sig någon raket. Just nu bygger de sin första anläggning som kommer att finnas i Härnösand och är beräknad att vara klar under september i år. Sedan kommer även arbetet med att finna en geografisk plats för den större anläggningen att sätta igång senare under året. Just nu siktar bolaget på att etablera denna anläggning i anslutning till någon följande städer, Göteborg, Stockholm och Malmö. Den anläggningen kommer att ligga på runt 40 000m2 och innan 2021 så har de beräknat att de ska vara uppe i 100 000m2 av odlingsbar yta.

Ett gott tecken är att redan nu är hela årsproduktionen från den första anläggningen uppbokad av Delta Grönt AB som levererar till de stora livsmedelskedjorna ICA, Coop och Axfood. De första to­materna beräknas att skördas i november 2017 och den första skörden från fiskodlingen sker förhoppningsvis i mars 2018.

Mina tankar

I denna del kommer jag att denna gång dela upp det i två delar och sedan får vi se vad det leder till. Det fanns helt enkelt mycket att fundera kring vad det gällde detta företag och eftersom det är mina tankar så kör vi bara på.

Det negativa
Jag har haft svårt att riktigt se det ekonomiska värdet i denna investering och det jag ständigt kommer fram till är att detta är ett konsumentföretag. Det är som ICA eller vilket annat företag som sysslar med produktion eller försäljning av mat och ska därför värderas därefter. Tillväxten kommer troligtvis vara god för företaget de närmaste 5-6 åren då det är under en uppbyggnadsfas men sedan kommer de att komma till en gräns där det är svårt att finna någon ytterligare tillväxt och det som då finns kvar att göra är att dela ut vinsten. Anledningen till detta är att även om efterfrågan för ekologisk mat kommer att öka så kommer det vara svårt att konkurrera med de billigare utländska alternativen. Jag tror helt enkelt inte på att människor kommer att betala 20-30% mer för en tomat, jag vet att jag personligen kommer inte att göra det.

Det som jag även har svårt med vad det gäller detta företag är att en stor del av värdet kommer att finnas i deras byggnader. Det kommer knytas upp en otroligt stor klump kapital de anläggningar som de bygger. Även om man betalar av dem under 20 år eller längre så kommer en betydande del av bolaget vara fastlåsta i fastigheter ett exempel på detta är följande. Till denna första anläggningen har bolaget köpt  mark  för 2,4 Mkr och beställt växthus för 16 Mkr. Detta sett till att bolaget är idag värderat till 55 miljoner. Det är en betydande del av företaget i en enda fastighet och då är det den lilla fastigheten på 4000m2.

Det som jag slutligen har svårt med i detta fall är risken med att hantera fisk i en större skala. Bolaget och dess nyckelpersoner har en god kunskap om kretsloppsodling, men då i mindre skala. Nu ska man göra detta i en skala som är gånger 1000 större. Det finns en risk där som kanske är underskattad, vad händer om själva skalan är ett problem? Vad händer om det visar sig att det system som de kommer använda sig av inte är lika effektivt eller lönsamt som det har varit i mindre system? Vad sker om olyckan är framme och fisken i en anläggning måste kasseras på grund av någon lus eller bakterie?

Det positiva
Nu har det varit en hel del negativt om detta företag från min sida i föregående sektion så nu är frågan finns det inget bra med detta företag? Jodå det finns en hel del saker som jag även gillar.

Jag ser detta företag som nämnt ovanför som ett konsumentföretag som t.ex. ICA. Behöver detta vara en dålig sak ? absolut inte, alla gillar ju stabila företag som oavsett konjunktur säljer sina produkter. Alla människor måste äta och varför inte då äta en tomat eller en regnbåge eller varför inte äta dem tillsammans? Så därför anser jag att detta bolag är ett bolag som bäst passar sig till den långsiktiga portföljen. Den kommer inte att ha den största tillväxten men den kommer att vara stabil och kanske växa med 4-5% procent per år och jag skulle tro att detta kommer att i framtiden bli en stabil utdelare.

Det jag även tycker om är det initiativet som man som företag tar. Man är trots allt först i Europa med detta koncept. I Asien och USA finns det dock liknande anläggningar och företag som riktar in sig på kretsloppsodling. Jag har länge följt ett kanske inte exakt liknande koncept men i alla fall väldigt nytänkande och det är http://www.plantagon.com/. Jag tror att i framtiden så kommer alla större städer ha sitt eget eller sina egna ``växthus´´ som försörjer dem med mat och kanske är Pecka en del av den framtiden. Tänk er att placera ett växthus i anslutning till varje stad med över 50 000 invånare, odla tomater, grönsaker, frukter och fisk. Allt på ett sätt som inte påverkar naturen på ett negativt sätt och som inte utsätter människor för onödiga gifter och kemikalier.

Sammanfattning
Jag tycker om tekniken och konceptet bakom Peckas Naturodlingar men just nu känner jag personligen att jag vill vänta innan en investering blir aktuell. Om den första anläggningen blir en succé så kommer jag att åter utvärdera min ståndpunkt och efter det möjligtvis köpa några aktier. Främsta argumentet jag skulle ge någon idag till att köpa denna aktie är nog följande, detta är en investering i framtiden och förhoppningen om att man då kommer att odla och försörja de större städerna via detta eller liknande system.

Intressanta nyckeltal för Peckas Naturodlingar AB

Ägarbild (tre största ägarna) innan nyemission
Disclaimer Jag vill som vanligt då jag pratar om aktier och företag lämna en disclaimer här i slutet av inlägget. Jag är ingen har ingen utbildning vad det gäller analysering eller ekonomisk rådgivning. Detta ska inte ses som en köp eller sälj rekommendation utan enbart ett inlägg där jag utvecklar personliga idéer och skriver om något som jag finner intressant. Jag är inte betald eller på något sätt kompenserad för att skriva om bolag. Detta är och ska enbart ses som mina personliga tankar.

I detta fall vill jag även påpeka att informationen som jag har att tillgå vad det gäller ägarbilden inte är uppdaterad sedan nyemissionen. Denna information är hämtad från deras Memorandum som de tog fram till emissionen och därför kommer denna bild idag se annorlunda ut. Företaget har även bara ett år med finansiellt underlag och bolaget har ännu inga intäkter.
Jag äger inga aktier i Peckas Naturodlingar och har aldrig gjort det. Jag har även ingen personlig koppling till företaget och har aldrig ätit någon tomat eller fisk från en kretsloppsodling.
Med detta så får ni ha det gott
//RJE

lördag 6 maj 2017

Miljonbolagen i Höga Kusten del 2 (Hernö Gin)

Hernö Gin (Onoterad)
Hernö Gin är inte bara ett bra gin utan kanske även världens bästa gin med utmärkelser som (World’s Best Gin 2017, World Drinks Awards), årets ginproducent (Gin Producer of the Year 2016, IWSC) och världens bästa gin och tonic (Gin & Tonic Trophy 2016, IWSC). Hernö Gin är även under de senaste fyra åren den mest prisbelönta europeiska ginproducenten. En ganska imponerande historik med tanke på att Hernö Gin grundades så sent som 2011.
Verksamheten för Hernö Gin ligger i det lilla samhället Dala utanför Härnösand. Hernö Gin grundades och drivs av Jon Hillgren och tillverkningen sker med ekologiska råvaror och framställs i en traditionell svensk herrgård målad i falurött.
Försäljning
Hernö Gin har haft en väldigt expansiv tillväxt och vad det gäller försäljning under 2016 så ökade försäljningen via Systembolaget med 30%, exporten ökade med 113%, försäljning till grossister och barer ökade med 137% och besökare på mässor och till Dala ökade med 71%. Även intäkterna ökade med 71% under 2016 jämför med 2015.
Hernö Gin säljer jämfört med Box Whiskey ingen volym på fat eller liknande utan samtliga intäkter sker genom försäljning av flaskor via Systembolaget, till konsumenter/grossister och försäljning på mässor. De har även en viss inkomst via sitt lilla besökscentrum som ligger i Dala där människor kan besöka dem på plats eller boka evenemang och provningar. De har även utöver deras ordinarie sortiment på systemet även speciella släpp som riktar sig mot besökare på mässor eller deras aktieägare. De brukar även närvara på Box Whiskeyfestival med en nyhet varje år.


Nyemission och aktien
En av anledningarna varför jag skriver om Hernö Gin eller tar med dem i denna serie är bland annat på grund av att de just nu genomför en aggressiv nyemission om högst 2 miljoner kronor. Du kan mellan perioden den 24 april och den 12 maj därför just nu teckna aktier till kursen 50 kronor per aktie för ett minimum om 100 aktier (5000 kronor).
Handel med aktien är idag inte möjlig då den inte är noterad utan om du måste sälja delar eller hela ditt innehav så måste du själv göra detta eller med hjälp av Hernö Gin finna en köpare. Detta kan innebära svårigheter i den formen av att det kan finnas få köpare och att priset på kan variera. Det innebär att en tvångsförsäljning kan i värsta fall bli till väldigt låga nivåer. Nog om detta.

Framtiden
Hernö Gin är som Box Whiskey ett otroligt ungt destilleri och är just nu under en uppbyggnadsfas. Trots detta så ser framtiden otroligt ljus ut för företaget och om det håller i sig som det har gjort hittills så skulle det inte förvåna mig om Hernö Gin skulle bli nästa svenska stora export inom sprit. Jag ser även den pågående nyemissionen som ett gott tecken, den syftar till att öka expansionen men även kanske främst så erbjuder den fler att ta del av resan. Vi brukar kalla sådana här nyemissioner som aggressiva nyemissioner och kort förklarat innebär detta  att ett företag inte gör en emission för att de måste få in pengar(konkurs) utan för att de vill satsa och få in nya ägare. Det ger alltså en positiv signal.


Mina tankar
Detta kanske är det företag som jag finner mest spännande i min portfölj och då jag deltog i den senaste emissionen så värderades en aktie till 12,5 kronor. Detta var 2015. Det innebär att idag på ungefär 2 år så har värderingen på bolaget stigit med ungefär 4 gånger och värdet ligger idag på 116 896 000 kronor innan nyemissionen. Det är redan nu en otrolig resa som vi ``bara´´ cirka 450 aktieägare har haft.
Hernö Gin har idag trots sin korta historia redan etablerat sig som en av de främsta ginproducenterna i Europa och om Jon kan fortsätta att utnyttja detta positiva momentum så lovar det gott även i framtiden. Under 2016 så destillerade Hernö Gin cirka 30 tusen liter gin eller 60 000 tusen flaskor. Vilket kanske låter imponerande men Hernö Gin har redan idag en möjlighet att höja denna kapacitet till 195 tusen liter gin per år och mycket av detta tack vare den kopparpanna som de använder idag. Det betyder att investeringar för att kunna höja tillverkningen till denna nivå  kommer att vara begränsade till utbyggnad av lokaler för efterproduktion ( buteljering, etikettering, etc.). Det är en väldigt lovande ekvation om de skulle nå dessa nivåer.
Det negativa som jag ändå finner med Hernö Gin är att det just nu är en väldigt stor hype runt märket och det kommer därför vara oerhört viktigt att inom de kommande åren att fortsätta och vårda märket. Gin handlar mycket om image och den trovärdighet som man utstrålar och just nu har Hernö en otroligt bra image men om denna försvinner så kan det bli jobbigt. Det jag inte heller gillar är faktiskt utdelningen. De flesta har nog missat det men Hernö Gin lämnar faktiskt utdelning och under de två senaste åren har denna legat på 25% av vinsten. Detta är inget som jag gillar hos unga företag, utdelning ska komma då företaget har tagit över världen och inte halvvägs. Jag kan även tycka att det är dags för en notering av bolaget inför nästa steg, kanske inte satsa på Stockholmsbörsen utan på Alternativa som Box. Då skulle värdet enligt mig på aktien stiga ytterligare och risken för inlåsning skulle försvinna.


Intressanta nyckeltal för Hernö Gin
Henrnö gin 1.PNG

Ägarbild (tre största ägarna)


Hernö gin 2.PNG

Disclaimer
Jag vill som vanligt då jag pratar om aktier och företag lämna en disclaimer här i slutet av inlägget. Jag är ingen analytiker och jag har ingen utbildning vad det gäller analysering eller ekonomisk rådgivning. Detta ska inte ses som en köp eller sälj rekommendation utan enbart ett inlägg där jag utvecklar personliga idéer och skriver om något som jag finner intressant. Jag är inte betald eller på något sätt kompenserad för att skriva om bolag eller aktier. Detta är och ska enbart ses som mina personliga tankar och uppfattningar.

I detta fall har jag ett ekonomiskt intresse i den form av att jag äger andelar i Hernö Gin. Jag samlar även på flaskor som är tappade av Hernö Gin.

Med detta så får ni ha det gott

//RJE