söndag 24 oktober 2021

Uppdatering min Premiepension 2021

Ibland sker det saker i världen som tyvärr är svåra att se innan de sker och när de väl sker så verkar alla tecken vara så tydliga. Detta gör att jag nu redan skriver ett nytt inlägg avseende min PPM-Portfölj. En uppdatering av mina innehav och varför jag har gjort mina förändringar.

Ytterligare 9% upp
Ni som läste mitt senaste inlägg vet att jag låg kring 20,3% upp för året och totalt 12,7% genomsnittlig avkastning och att mitt övergripande mål är 15%/år.

Sedan dess har främst Länsförsäkringar Fastighetsfond A och inte minst Swedbank Robur Technology A fortsatt sin klättring uppåt vilket har gjort att den totala avkastningen för året är 29,8% och med en total genomsnittlig avkastning om 13,6%.

Detta i kombination med lite ändringar på den globala scenen har gjort att jag just nu utvärderar portföljens allokeringen för resten av 2021.

Att komma ihåg är att då jag ännu är relativt ung kommer enskilda bra år få en större effekt procentuellt än någon som har sparat under 20 år.

Mina förändringar och varför
Nedan kommer jag att deklarera mina förändringar och förklara varför jag har gjort dem. Dels för att dela mina tankar men även för att rationalisera mina egna val i skriftlig form.

1. Länsförsäkringar Fastighetsfond A ( Såld )
Delen i denna text kommer att vara till stor del baserad på vad jag kände och upplevde under september innan korrektionen som skedde under slutet av september och början av oktober.

Denna gång tackar jag och bugar för lunchen. Nästan 50% upp får mig att fundera kring risken för en eventuell korrigering nedåt då de flesta fastighetsbolagen på börsen handlas kring eller till All Time High.

Jag anser att möjligheten för 10% upp och risken för 10% ned är snart runt 50/50 och när det gäller odds som dessa väljer jag att sälja .

Jag har dock valt att inte lämna fastighetsbolagen helt då värderingen för enskilda fastighetsbolag jämfört med andra aktiebolag inte kan ses som övervärderade, vilket säger en del om marknaden. Detta även om diskussionen kring substansvärdet har tagit fart under sensommaren. Substansvärdet är det aktuella värdet på fastigheterna i relation till bolagsvärdet, normalt vill man köpa fastighetsbolag med en stor substansrabatt då detta innebär att det finns mer värde i bolaget än vad marknaden värderar det till.

Sedan jag började skriva detta inlägg har fonden gått från nästan upp 49% i år till att nå botten 29% för att sedan svänga tillbaka precis strax under 46%. En korrektion som jag önskade skulle inträffa men som jag tyvärr inte tog chansen att köpa tillbaka fonden i. Nu när fonden börjar närma sig all-time high igen ser jag ingen anledning att rusa in i fonden och helst inte innan rapportperioden är över.

Min tes kring svenska fastigheter står dock kvar även om jag inte nödvändigtvis tycker att du bör köpa en fastighetsfond idag.

2. AP7 försiktig ( Köpt )
Då jag inte vet ännu vad jag ska ersätta fastighetsfonden med eller om marknaden hinner att genomgå en korrektion (text som nu är ganska gammal) innan jag trycker på köpknappen av en annan fond har jag för tillfället valt en fond som jag aldrig trodde skulle dyka upp i min portfölj. AP7 försiktig. I detta fall får det anses som en kontant placering varav risken för en större rörelse upp eller ned får anses vara mycket låg.

Tanken är dock att denna fond ska vara utbytt innan årsskiftet och beroende på hur fastighetsmarknaden utvecklas under senare halvan av 2021 kanske det blir ett återköp av fastighetsfonden. Detta låter jag dock vara osagt medan jag utvärderar alternativ.
Med facit i hand kom mitt köpläge i början av oktober och då jag inväntade ännu lägre nivåer vilka aldrig infriades sitter jag kvar i detta innehav tills det att jag har kunnat gå igenom rapporterna från den aktuella rapportperioden.

3. Handelsbanken Global Tema A1 ( Såld )
Försäljningen av denna fond har inte något med själva fonden eller dess fondförvaltares kapacitet att göra bra placeringar.

Utan jag säljer den för att minska exponeringen mot Kina. Då Kina nyligen började att slå ned på utbildningsbolag, spelbolag, nyhetsbolag och bolag som är noterade utomlands så känner jag att det inte längre är säkert att investera i Kina. Att inte glömma är fastighetssektorns härdsmälta vilket utspelar sig just nu.

Visserligen finns risken att jag går miste om en hel del avkastning via detta val men så länge diktaturen agerar irrationellt och kväver sin egen ekonomi och sina egna bolag genom inskränkningar som bara tjänar till att få mer makt över folket och placera partimedlemmar i positioner där de själva kan berika sig på vad Alibaba, Tencent, WeChat, Didi och andra kinesiska bolag har skapat går det inte att investera i Kina.

Min uppfattning har länge varit att Kina kommer tillslut tvingas att överge sin diktatur då kapitalism kräver en viss form av statsskick för att kunna utvecklas och växa. Tyvärr ser det ut som att Kina hellre väljer att riskera offra hela sin ekonomi och framtid för att öka sin kontroll över kinesiska bolag och landets invånare. Och när partiet plötsligt kan bestämma sig för att en VD, bolag eller bransch är en fienden för staten och allmänt välstånd, ja då är det svårt att göra kloka investeringar.

4. Skandia Time Global ( Köpt )
Istället för Handelsbanken Global Tema A1 blev det Skandia Time Global en fond som har som huvudfokus teknik och kommunikation. Den är definitivt inte lika bred som Handelsbankens fond men den innehåller de bolag och delar som jag tror kommer att tjäna på digitaliseringen och tillverkningen av komponenter för mobiltelefoner, datorer, bilar, kylskåp m.m.

Under perioden jag har ägt fonden har den dock gått ned från att passera toppen om 28,5% i augusti till idag 21,7% i oktober. En stor del av detta är till följd av en stor exponering mot Facebook, ett bolag som tycks alltid hamna i någon form av skandal eller under utredning av någon amerikansk myndighet. Jag kommer dock sitta kvar även om vi nu kanske ser en sektorrotation bort från teknikfonder.

5. Swedbank Robur Technology A (Behåll)
Jag fortsätter att behålla trotjänaren i portföljen. Då fonden har gått bra historiskt och även i år får den stanna även om den har vissa kinesiska innehav. I detta fall rationaliserar jag mitt val att behålla denna fond med att jag har ägt denna sedan 2018 och detta har gjort att den är min grund i portföljen. 2018 är visserligen bara 3 år men för mig som är aktiv och genomför byten var 6-12 månad och ibland under kortare intervaller är 3 år en lång tid.

Det finns ingen anledning att sälja även om fonden skulle under en period underprestera. Innehaven tror jag kommer övertid gå bättre än övriga marknaden och om vi tittar tillbaka om 5-6 år är jag säker på att fonden kommer att kunna slå 15% om året.

Med detta sagt är mina innehav idag://RJE

Disclaimer
Jag får ingen kompensation för de produkter redovisade i detta inlägg. Detta är inte i någon form finansiell rådgivning utan inlägget är skrivet i utbildningssyfte där jag redovisar mina innehav, hur jag har valt dem och varför jag har valt dem. Det är enbart mina personliga åsikter som delas i detta inlägg och dessa kan ändras över tid. Ni bör inte basera era investeringsbeslut enbart på denna text utan gör alltid er egen analys innan ni utför en köp- eller säljorder.