söndag 5 juli 2020

Mackmyra Frihet


Jag fick i dagarna post från Mackmyra med ett blad angående deras nya serie vid namn Frihet. Då detta handlar mer än om bara sälja några flaskor i en limiterad serie tänkte jag skriva lite kort om initiativet bakom Frihet och vad detta betyder för egentligen alla som säljer alkohol i Sverige.
Svenska lagar kring försäljning och annonsering
Sverige har idag väldigt stränga och komplexa regler kring hur ett företag eller tillverkare av alkoholhaltiga produkter får eller kanske främst inte får göra reklam via olika medier.
I kort innebär lagen kring marknadsföring av alkoholhaltiga drycker att svenska tillverkare inte får visa något annat på sina bilder än själva flaskan och råvaran eller råvarorna som används vid tillverkningen. Eventuellt får dem visa en bild på produkten med en text vilket beskriver hur man kan tillreda en drink med deras produkt som bas. Inget utöver det är lagligt.
Detta innebär att ingen natur, människor, mat eller i princip någonting annat får visas på bilden. Vilket kan tyckas självklart men vad händer när varumärken som Mackmyra vilket har en stor del av sin försäljning på internationella marknader och där reglerna inte är lika strikta gör reklam via sociala medier som Facebook.
Svenska producenter kontra åldrande lagstiftning

Svenska producenter har sedan slutet av 90-talet fram till idag fått en renässans och i mångt och mycket har detta skett i samspel med sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter för att nämna några plattformar. Plattformar som inte existerade då dagens lagar och regler kring annonsering och försäljning av alkohol antogs 1979.
Detta gör att svenska producenter som Mackmyra, Hernö Gin, High Coast, Stockholms Bränneri, Spirit och Hven, Smögen med mera alltid kämpar i en uppförsbacke jämfört med sina konkurrenter på den internationella marknaden då svenska lagstiftare har tagit ställningen att svenska producenter inte kan göra skillnad på reklam riktad mot enbart svenska kunder och sin internationella kundbas. Detta oavsett om reklamen är på svenska eller engelska.
Stämningen Konsumentombudsmannen (KO)

Stämningen vilket Mackmyra förlorade mot KO på den första instansen tingsrätten, vilket har överklagats från Mackmyras håll gäller 6 bilder vilka Mackmyra har använt på de två sociala medierna Instagram och Facebook.
Ni kan nedanför se dessa bilderna som stämningen avser:


Detta är alltså de bilder vilka har brutit mot svensk lagstiftning och oavsett vad man tycka om dem har jag svårt att se vilken skada de kan göra för att inte glömma hur detta skulle kunna strida mot svensk måttfullhet. För om dessa bilder strider mot svensk alkohollagstiftning då bryter alla svenska producenter idag på ett eller flera sätt mot svensk lag.
Dessa producenter kan glömma göra reklam för sina evenemang, sin restaurang/välkomstcenter, samarbeten med restauranger, vackra svenska sommarnätter, svensk natur och svensk innovation vilket om svenska lagstiftare har glömt troligtvis är de största dragningskraften bakom Sverige som varumärke internationellt, det förutom svenska köttbullar.
Denna dom om den skulle hålla skulle innebära att utländska tillverkare av Gin, Whisky och annan alkohol skulle kunna fortsätta göra reklam via sociala medier som Facebook och Instagram som når svenska konsumenter utan någon rättslig åtgärd eller konsekvens drabbar dem. Detta trots att våra egna svenska producenter skulle vara bakbundna av svensk dumhet.
Skotska destillerier kan nå svenska kunder
Som spelreglerna ser ut idag kan skotska producenter marknadsföra sina produkter via Facebook eller Instagram mot svenska konsumenter med bilder och annonser vilka skulle om det var en svensk producent enligt KO skulle strida mot svensk lag. En anledning för detta är att det är omöjligt att reglera vem eller vilka som tar del av bilder på sociala medier.
Ta bara Facebook som ett exempel, det finns inget idag som stoppar mig från att söka upp, gilla och följa Ardbeg och Macallan. Däri ligger även problemet med argumentet som svenska KO använder i fallet mot Mackmyra. Hur ska Mackmyra kunna konkurrera på samma villkor som sina europeiska konkurrenter om svenska lagstiftare anser att Mackmyra inte kan nå ut till sina konsumenter på den europeiska kontinenten även om reklamen är på engelska på grund av att ``alla´´ svenska förstår engelska. Skotska destillerier kan göra reklam för svenska konsumenter helt oreglerat eftersom alla svenskar kan engelska utan att bryta mot lagen.
För att inte glömma använder skotska destillerier naturen och bilder vilka ska framhäva innovation för att sälja sina produkter till bland annat svenska konsumenter. Då ska KO även börja stämma utländska producenter eftersom svenskar kan läsa och förstå engelska och därav ta del av reklamen på Facebook. Eller är det så att KO inte kan stämma eller hindra dem från att nå mig med deras reklam eftersom de inte är svenska? Är denna stämning därför bara ett sätt för KO att via någon lömsk plan skada den svenska spritbranschen och i längden minska möjligheten för dem att växa utanför våra svenska gränser?
Argumentet mot Mackmyra och andra producenter
Det enkla argumentet mot allt detta är ju att Mackmyra bara behöver följa svensk lagstiftning. Vilket är korrekt men det är svårt att följa en lag vilket antogs 1979 och där ``bildlagen´´ från 2010 likställer medier som fysiska tidningar med sociala medier som Facebook.
Detta är absurt inte bara då sociala medier ofta når kunder över fysiska gränser medan fysiska tidningar normalt endast når ut till ett specifikt område. Men även då en bild på Facebook kan nå konsumenter i hela världen där inte alla potentiella kunder talar svenska till skillnad mot en bild i den lokala tidningen i Gävle vilket bara når en liten grupp svenskar.
Jag tycker det inte är korrekt att svenska tillverkare ska kämpa mot svenska myndigheter kring en fråga vilket i längden enbart kommer hindra dem från att växa, skapa jobb och bidra till finansministerns lador.
Alternativet är ju att låta europeiska konkurrenter göra reklam riktad mot svenska konsumenter och därav konkurrera ut våra egna svenska producenter vilket i slutändan kommer drabba den svenska ekonomin och jobbmarknaden negativt . För att inte glömma, skotska destillerier behöver inte vara lika eftertänksam eller måttfull då de direkt eller indirekt vet att deras reklam når svenska konsumenter. Bevis på att skotsk alkoholreklam når Sverige är inte svår att upptäcka, den finns överallt på sociala medier och jag som är medlem i ett antal olika grupper tillägnad Whisky nås troligtvis av ett par hundra olika annonser varje vecka vilket om det var svensk reklam skulle vara olaglig.
Varför Mackmyra?
Just varför Mackmyra har hamnat i den heta stolen är att svenska myndigheter behöver ett pilot case och där är Mackmyra med sin historia, storlek och internationella popularitet ett väldigt bra föremål för en stämning.
De 6 bilderna är bara några exempel på bilder som Mackmyra har lagt ut på sina sociala plattformar vilka om denna dom skulle hålla skulle göra dem alla olagliga. För att inte glömma alla andra svenska producenter som har gjort samma överträdelse. Även dessa skulle bli tvungen att ta bort eller i alla fall rensa merparten av sitt digitala bibliotek.
Varför Frihet
Låt oss bara först och främst erkänna att denna produkt Frihet vilket avser 6 flaskor där varje etikett för varje enskild flaska är en av de 6 bilder som just nu Mackmyra är stämda för är en trevlig pik mot våra svenska myndigheter och lagstiftare. För när och om Mackmyra förlorar sin överklagan kommer dessa bilder troligtvis för alltid vara förbjudna att använda i reklamsyfte och produkten, det vill säga de 6 flaskorna kommer även de vara förbjudna.
Då produkten just nu går att boka och det har ännu inte framkommit några ytterligare klagomål från till exempel Systembolaget kommer det vara höjden av ironi när denna produkt inom kort kommer hamna på den olagliga svenska andrahandsmarknaden. Jag undrar vad svenska myndigheter kommer säga om detta? En förbjuden produkt som säljs olagligt med etiketter vilka är förbjudna enligt svensk lag, är det en olaglig handling eller 3?
Mer specifikt är Frihet ett sätt för Mackmyra att öka intresset för denna smått bisarra stämning men även ett sätt för dem att kunna finansiera i alla fall en del av rättegångskostnaderna då 1 000 kronor går direkt till domstolsprocessen. Jag vet i alla fall att när nyheten om denna produkt kom ut och spreds i olika grupper på Facebook att det startade en ganska ensidig debatt kring Sveriges lagar, vilket kanske är själva tanken med denna produkt.
Mackmyra förlorar
Om jag inte har varit tydlig i denna text än så länge tänker jag försöka göra det lite tydligare. Om Mackmyra förlorar denna överklagan kommer detta enbart vara en nackdel, en förlust, ett nederlag för svenska producenter medan makten och inflytandet över svenska konsumenter återigen tippar över till fördel för de europeiska producenterna.

Vilket verkar vara vad våra svenska myndigheter och lagstiftare allra helst önskar varav de sedan skyddar sig med argumentet om svensk måttfullhet. Jag kan inte tänka mig att utländska spritjättar bryr sig ett skit om svensk måttfullhet då de kränger sin mediokra sprit till svenska konsumenter.

Sedan undrar jag vad det skulle innebära om svenska producenter säljer sitt varumärke och sociala medier till ett dotterbolag placerat på Skottland. Vad jag förstår från denna dom är att detta bör inte nödvändigtvis bryta mot svensk alkohollag då andra skotska bolag kan annonsera fritt och relativt ostört mot svenska konsumenter då dessa kan förstå engelsk text. Därav skulle det vara intressant att se hur svenska myndigheter och lagstiftare tacklar denna fråga.

Slut på min lilla raljanta text och här får ni länken till Mackmyra:
https://mackmyra.se/mackmyrafrihet/
Disclaimer
Jag äger idag aktier i Mackmyra, Box (High Coast), Hernö Gin och några andra tillverkare av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Därför bör det vara relativt enkelt att lista ut att jag inte bara skriver denna text för att vara snäll, jag har ett intresse av att bolagen kan marknadsföra sig.