söndag 10 juni 2018

Att värdera en värdering

Vad är en rättvis värdering?

Som ni säkert vet så finns det en oändlig uppström av olika modeller och nyckeltal som används för att sätta ett korrekt värde på ett bolag. Frågan är dock som alltid vad är en rättvis värdering eller kanske mer korrekt hur värderar man värde.


Är värderingen på börsen korrekt?
Då börsen är en öppen handelsplats där två eller fler parter kan träffas och handla med aktier så kan man ju tänka sig att det pris eller värde som en aktie handlas till alltid är korrekt. Eller? Jag skulle generellt säga att börsen är en plats där två olika viljor träffas för att finna en mittpunkt, en jämnvikt där priset är symbolen för där båda sidorna är relativt nöjda med vad det är som de får i utbyte. Inom nationalekonomi kallas just denna punkt där utbud och efterfrågan möts för jämnvikt. Denna jämvikt består av sidan som värderar bolaget och dess aktier till ett högt värde och den andra sidan som värderar aktierna och bolaget till ett lågt värde. Så länge dessa viljor är relativt överens om att den information som finns tillgänglig och att de siffror som de jämför är liknande så kommer även aktien handlas till en förhållandevis jämn nivå. Vad som skiljer sidorna åt då är främst hur man väljer att tolka denna information och vilka tal som anses mer viktiga eller har störst påverkan på värderingen.

När informationen dock är svårtolkad eller siffrorna som används för att sätta en värdering mellan dessa sidor skiljer sig mer än normen så får ofta en aktie och dess värdering många toppar och bottnar. Kursen för avsaknad av ett annat ord är en bergodalbana. Människor är då väldigt osäkra på vad som är en korrekt värdering och därför blir även handeln i aktien volatil.

Hur värderar man ett bolag
I dess enklaste form så gör man en analys av bolagets rapporter och försöker därigenom värdera bolaget efter vinst, omsättning, kassa, kassaflöde, soliditet, avkastning, utdelning, skulder/ eget kapital, marginal och en rad andra siffror som kan vara viktiga att undersöka eller granska för att förstå hur hälsosamt bolaget är. I vissa fall använder man sig av enklare nyckeltal som har för avsikt att jämföra en relation med en annan. Som min favorit P/E eller Price/Earning (aktiekurs/vinst per aktie). Det finns dock för alla nyckeltal och modeller även svagheter och styrkor. Den kanske tydligaste svagheten med att använda P/E är att det inte går att använda om ett bolag går med förlust eftersom talet då blir minus. I andra fall är de modeller som används för att värdera ett bolag så avancerade att du bör vara en raketforskare för att överhuvudtaget förstå vad som kommer ut i andra änden av ekvationen.

Därför kan det ibland vara svårt eller kanske rent av omöjligt att sätta en korrekt värdering på ett bolag. Det blir som det amerikanska talsätet In the ball park. Du har inte rätt men du har i alla fall en relativ uppfattning om vad som är korrekt. Egentligen kan man utan att känna någon större dumhet påstå att ingen värdering egentligen är korrekt, för även om bolaget precis har släppt sin rapport så har det troligtvis redan skett förändringar inom bolaget som inte marknaden kommer att känna till innan nästa rapport. Det finns helt enkelt inget sätt att sätta ett korrekt värde i realtid, det enda man kan göra är att uppskatta det. Det är även därför analytiker brukar uppskatta bolagets vinst eller omsättning till ett intervall och inte alltid till en bestämd siffra.

Tillväxtbolag
När det kommer till tillväxtbolag och deras värdering så är detta en intressant historia. Jag får om inte dagligen relativt ofta olika erbjudanden på investeringar i små men väldigt spännande företag. Det som dock verkar vara gemensamt med dem är att de är marknadsledande på sitt område och att de inte är i närheten av att gå med vinst. Så då kommer funderingar, varför värderas dessa till miljoner och åter miljoner? Vad är det exakt som bestämmer att ett bolag som har ett patent på en ny tuff vattenflaska ska vara värt 2 miljarder kronor trots att bolaget enbart säljer flaskor för 2 miljoner kronor.

Min uppfattning är att många av dessa bolag värderas efter vad deras potentiella marknad kommer att vara värd om låt oss säga 2 år (2020) och deras potentiella marknadsandel. För vem har inte läst ett investeringserbjudande där en av anledningarna till att varför man bör investera i bolaget är att de idag är marknadsledande i sin del av marknaden och att marknaden innan 2020 kommer att vara värderad till 20 miljarder. Sedan att det finns 20–30 konkurrenter bara på marknaden i Sverige som erbjuder samma produkt och att marknaden för 20 miljarder anser hela den globala marknaden brukar inte lyftas fram lika tydligt. Så frågan är, är det rättvist att värdera ett bolag som idag har 60% av den svenska marknaden till en värdering som möjligtvis visar sig korrekt flera år ner i framtiden då bolaget är globalt?

Amazon
Jag lyssnade nyligen på en amerikansk Ekonomipodd som just behandlade Amazon och hur man ``egentligen´´ borde värdera bolaget korrekt. Det var tydligen något fel på det sätt som marknaden just nu värderade bolaget, vad som var fel? Det förklarades inte riktigt, inte mer än att människor såg på bolaget på fel sätt. Personen som var på podden föreslog nämligen att Amazon skulle värderas efter den procentuella andel som Amazon har av den totala amerikanska konsumenthandeln. Det vill säga om all konsumtionshandel i USA uppgick till 1000 kronor och Amazon stod för 4% av detta så skulle värdet vara 40 kronor. Detta innan en multipel som han ansåg var korrekt om 20–30 gånger marknadsandelen var adderad. Omvandlat i riktiga pengar så skulle detta kräva en högre värdering än den som Amazon har idag på 823 miljarder dollar. För lite kontext så var den totala amerikanska marknaden 2017 värderad till cirka 5.7 trillioner dollar. Varar Amazon stod för 4% av den totala handeln och cirka 42% av den digitala handeln. Detta innebär enligt hans exempel att en korrekt värdering skulle ligga på runt 4.6 trillioner dollar. Eller i ett annat perspektiv så ansåg han att Amazons värdering trots bara en total andel av handeln på 4% skulle värderas till nästan 81% av samma marknad.

Nu var detta ett extremt exempel men vissa gånger undrar man vad får människor sina siffror ifrån. I detta fall var hans tes att Amazon inom 10 år skulle stå för runt 40% av all handel i USA och merparten av all digitalhandel i västvärlden. Jag säger inte att det är omöjligt men ändå. Vad är värdet på en sådan värdering?

Notera: Amazon har inte enbart verksamhet i USA.

Vad hände med värderingen?
Ni som läser detta inlägg har nog hört talas om 3D-printers, 3D-tv, VR och MP3-spelare men frågan är har ni någonsin funderat kring vad som hände med de bolag eller marknader som existerade runt dessa produkter. Nu är visserligen inte alla dessa tekniker döda och vissa av dem har till och med kanske inte fått sin gyllene era ännu men frågan är ändå vad hände med värderingarna?

3D-tv
Några av er kanske minns denna fluga. Under en kort period efter släppet av filmen Avatar 2009 så exploderade marknaden för produkter med 3D möjlighet och en av marknaderna var just TV apparater. Men faktum är att de flesta tillverkare redan 2016 slutade helt med sin tillverkning om de inte redan hade gjort det innan av denna produkt. Nu 2018 är denna produkt mer eller mindre utdöd och det är svårt att se att den kommer att återuppstå inom de kommande åren. Denna marknad har fått se sin värdering att rasa med över ¾ sedan 2012 och kommer troligtvis även fortsätta att minska under de kommande åren.

MP3 spelare
Detta var och är inte en dålig produkt i sig och det finns fortfarande en relativt stor marknad för smarta produkter som tillåter dig att lyssna på musik medan du tränar men dessa är i många anseenden inte en traditionell MP3 spelare som de var under slutet av 1990 och början av 2000-talet. Klart är dock att denna produkt idag är en del av den digitala historian och om du skulle vara tveksam till detta så slutade grundaren av filtypen MP3 stödja filformatet 2017. Denna marknad är idag värd 0 kronor förutom ett möjligtvis samlarvärde av de gamla spelarna. För att inte glömma om du har en låt nedladdad på en MP3 spelare så kommer du kunna lyssna på den för evigt utan att betala en krona.

3D-printers
Detta är visserligen en produkt som fortfarande är under utveckling och jag tror att den har en lovande framtid. Men vi ska inte glömma att för några år sedan under hypen av denna produkt så var förhoppningen att människor skulle ha en varsin printer i sitt hus för att tillverka de produkter och varor som hushållet behövde. Allt som skulle krävas var lite råmaterial för printern och en ritning från internet. Resultat än så länge är att vissa bolag använder dem för prototyper och proof of concept, forskare använder dem och att entusiaster eller ``nördar´´ använder dem. Jag känner ingen privatperson som använder dem hemma för att tillverka nya möbler eller produkter för hushållet. För att jämföra siffror lite snabbt var det beräknade värdet för amerikanska bolag inom 3D printing satt till cirka 20 miljarder dollar innan 2020. Under 2016 var den totala marknaden beräknad till runt 6.05 miljarder dollar och värdet för den totala marknaden ser ut att värderas till 20–35 miljarder dollar 2025–2030. Detta har inte så konstigt gjort att bolag som 3D systems, Stratasys och Voxeljet har förlorat i runda slängar runt 90% av sitt värde sedan toppen 2014.

Så vad är en värdering värd?
Inte konstigt nog kommer jag inte att lämna något definitivt svar idag. När det kommer till värderingar så är detta en väldigt komplicerad fråga. Olika branscher kan värderas olika beroende på hur människor anser att de ska värderas och även bolag inom samma bransch kan värderas väldigt olika. Det som brukar spela en avgörande roll är bland annat hur moget ett bolag är eller om det fortfarande växer väldigt mycket.

Som jag har nämnt i detta inlägg och även i tidigare inlägg så tycker jag om att värdera bolag enligt P/E. Betyder detta att min värdering enligt 15–20 gånger vinsten för ett bolag är korrekt? Historiskt sett har detta varit en relativt sund syn på börsen då medianen för den amerikanska börsen har varit P/E enligt 16,8 men betyder detta att alla har fel idag då börsen i USA värderas till över 30? Detta är en fråga som är mer eller mindre omöjlig att besvara. För om vi tar hänsyn till den generella globala tillväxten så kan ett P/E om 30 faktiskt vara lågt. Detta även om det är en historiskt hög värdering.

Mer generellt kan man dock påstå att en korrekt värdering eller en som är inom den så kallade bollparken är ovärderlig men en felaktig kan vara en väldigt kostsam historia. Som regel skulle jag alltid rekommendera investerare att läsa analyser och rekommendationer med ett kritiskt öga. Helst bör du göra din egen analys och i alla fall jämföra din värdering med den som marknaden just nu har för bolagetsaktier. Delar du samma syn som de andra eller är det möjligtvis något som de har missat som du har upptäckt? Att veta något på börsen som ingen annan vet brukar generellt ge gott betalt.

Med det sagt så tror jag att vi känner oss nöjda för denna gång.
Fick vi svar på vad en värdering är värd eller vad som är en korrekt värdering? Absolut inte men kanske ger detta inlägg dig som investerar i aktier en funderare kring ordet värdering.

Mvh
RJE