tisdag 24 mars 2020

Vad är värde

Vad är värde och kan ett föremål ha olika värden för olika grupper och individer ? Det korta svaret är ja, ett föremål kan ha olika värden och i mångt och mycket är det upp till individen eller gruppen som individen tillhör att gemensamt bestämma värdet på ett föremål. Utöver det påverkas värdet på föremål av marknadskrafter vilket tvingar oss att ständigt omvärdera värdet på föremål och tillgångar. Men nog sagt om det låt oss gå igenom 5 olika typer av värden.


Socialt värde
Vad är ett föremål med socialt värde? Enligt min uppfattning är föremål som ger en individ ett högre socialt värde ett föremål som anses vara dyrt eller ger bilden av att individen är framgångsrik. Ett föremål med högt socialt värde kan vara en Ferrari eller en kungakrona då dessa signalerar utåt att individen som äger dessa föremål är viktig eller har uppnått någon form av framgång.

Ett exempel utöver att köpa en Ferrari är bland annat om du skulle åka 3000 år tillbaka i tiden och ta med dig en tändare eller ett modernt vapen. Dessa föremål skulle troligtvis föra dig till den yttersta toppen av samhället även om du som individ inte skulle vara speciell på något sätt ut över dina magiska föremål.

Socialt värde är även ett värde som är svårt att beräkna då det normalt är samhället som stort som bestämmer vilka föremål som ger ett högt socialt värde. Dessa värden kan dessutom förändras över tid, trots att regeln väldigt ofta är bestämt av det monetära värdet på föremålet.

Att äga mycket mark eller bära dyra smycken har till exempel genom historien visat sig att vara väldigt uppskattat när det kommer till socialt värde. Detta till skillnad mot att bära vita peruker eller att importera okända kryddor från exotiska länder. Vilket säkert kan anses uppskattat i mindre grupper, men mer generellt ger inte detta lika mycket socialt värde av samhället i stort som det en gång gjorde.


Monetärt värde

Vad kostar ett föremål, fastighet eller tillgång i pengar, Bitcoin, klistermärken, stenar och eller snäckor.

Detta är normalt det som är enklast att beräkna när det kommer till frågan om vad ett föremål är värt. Det är tyvärr även det värde som vi i vårt samhälle idag sätter mest vikt vid nämligen värdet beräknat i kronor.

Det enklaste sättet att finna det monetära värdet för ett föremål är att vända sig till en öppen marknad/handelsplats där det finns en eller flera köpare och säljare. Om värdet är för högt vill ingen köpa och om värdet är för lågt vill ingen sälja (i en perfekt värld). Därav är det mycket enklare att kvantifiera eller fastställa ett värde om vi enbart ska värdera det i kronor än att till exempel försöka bestämma ett socialt, historiskt eller emotionellt värde.

Dock är det monetära värdet oftast det värde som ifrågasätts mest av de värden som jag idag går igenom och om man tittar på börsen så kan ett värde på ett bolag från en period till en annan vara som natt och dag. Därav är monetära värden alltid i flux och kommer alltid att vara till grund för kontinuerlig förändring allt medan marknaden försöker finna ett ``korrekt´´ värde. Man säger att värdet bestäms genom utbud och efterfrågan.

Att notera är att ett föremål med ett högt socialt värde även av regel har ett högt monetärt värde då efterfrågan bör vara högt. Ett föremål av lågt monetärt värde bör därför även ha ett lågt socialt värde. Dock bör vi vara medvetna om att det även här finns undantag från denna regel och att man inte bör utgå från att en relationen alltid är 1:1.


Historiskt

Detta är ett värde som normalt stiger över tid oavsett vad som sker med föremålets sociala och monetära värden. Historiskt värde ökar smått chockerande nog i takt med att föremålet åldras och att tiden har sin gång.

Dock innebär inte ett högt historiskt värde att du kommer att bli monetärt rik på det eller att du får en hög social status på grund av historian som föremålet bär med sig. Dock kan föremålet bringa, för att använda lite svengelska kred i vissa kretsar som finner det specifika föremål av intresse.

Historiskt värde brukar även detta variera beroende på hur samhället i helhet ser på perioden eller händelsen som föremålet representerar och ibland går detta intresse i vågor beroende på mode, trender och influenser i olika media.

Ett exempel på föremål med historiskt värde kan vara gamla sedlar. Du kan inte köpa något för dem och ingen skulle uppmärksamma dig om du skulle flasha med dem på sociala medier men ändå kan dessa sedlar på grund av deras historiska värde göra dem värda mer än de nya och allmänt accepterade sedlarna. Se bara på det amerikanska kopparmyntet från 1943 som egentligen inte skulle existerat till följd av att koppar som metall enbart skulle användas till krigsmateriel under andra världskriget och enbart mynt gjorda av järn under denna period skulle präglas. Dock råkade några få mynt präglade i koppar leta sig ut till det fria och dessa är idag värda upp mot 100 000 kronor.

Ett annat exempel kan avse ett föremål med kopplingar till Nazism Tyskland, som en fångdräkt. Detta klädesplagg har ett oerhört stort historiskt värde vilket inte går att mäta i ekonomiska termer för den delen socialt då få skulle finna det socialt accepterat att äga ett föremål med en sådan stark historia.


Emotionellt
Emotionellt värde är normalt ett värde som är väldigt personligt även om en större grupp gemensamt kan värdesätta ett föremål väldigt högt.

Då vi pratar om emotionellt värde så pratar vi om känslor och detta är något som är väldigt svårt att förstå om du personligen inte har en känslomässig koppling till ett föremål. Därav är det väldigt svårt att sätta ett marknadsvärde på ett föremål med ett väldigt högt emotionellt värde.

Ett bra exempel på föremål med högt emotionellt värde är föremål som har gått i arv eller som har funnits med sedan barndomen. När dessa föremål sedan ska värderas på till exempel det populära programmet Antikrundan finns det anledning för konflikt mellan emotionellt och monetärt värde. Experten försöker sätta ett värde som är baserat på föremålets objektiva värde efter vad det kan vara värt för en potentiell köpare medan personen som har tagit med föremålet allra helst vill värdera föremålet enligt vilka känslor föremålet framkallar.

Därför kan ett föremål vara ``ovärderligt´´ för en individ medan föremålet för en annan kan vara av ett väldigt lågt värde. Allt handlar om i grund och botten om vilka känslor ett föremål framkallar.


Nytto
I detta fall menar jag att värde är det värde som kanske inte vad själva produkten själv skapar utan vad det producerar som slutprodukt. Inte för att utesluta att många produkter av sig självt är just nyttiga.

En hammare är av sin natur ganska värdelös om du inte hamrar in en spik i en planka men ändå skapar en hammare ett väldigt högt värde då slutprodukten kan vara ett hus eller en möbel som i sin tur kan tillföra värde under en lång tid. Hammaren är därav ett nyttigt redskap vilket tillför mycket värde om det används på ett nyttigt sätt.

Ett annat exempel är ett frö. Ett frö kan vara litet och obetydligt men ändå kan ett enda frö föda en hel nation om man sår det och sedan fortsätter att sprida de nya fröna. Därför kan ett enda frö ha ett högre värde än alla kungar, kronor och diamanter som finns. Detta eftersom det är svårt att äta kronor, det är svårt att bli mätt på diamanter och även om det går att äta en kung så är det bara en tillfällig lösning.

En Ferrari tillför inget mer värde i samhället än ett frö, detta till trots att det ibland kan verka som att det är så världen fungerar.


Varför allt detta med värde ?
Nu kanske ni undrar varför jag har babblat på om ordet värde och anledningen varför jag gör det är att det just nu ser ganska mörkt ut i världen. Det är virus, det är oljekris och det är en härdsmälta på världens börser. Då tycker jag att det är viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera kring vad som egentligen är viktigt för mig som person.

Det finns enligt ovanför en rad olika typer av värde och i dessa tider kanske vissa värden, värden som inte nödvändigtvis är mätbara i kronor är viktigare än hur mitt bankkonto ser ut. Visserligen kommer många lida ekonomiskt av denna period men då ska man inte glömma dem som har en vän, kollega eller familjemedlem som drabbas av viruset och i värsta fall kanske stryker med. Det finns som sagt olika värden och dessa kan över perioder kräva en viss omvärdering.

Jag personligen har ännu inte drabbats av viruset utan just nu följer jag enbart med utvecklingen som en passagerare längst bak i bussen. Dock har jag sålt av lite aktier och köpt några som jag tror kommer att gå igenom denna period stärkta eller i alla fall mindre drabbade. Ett av dessa köp är vår gamla trogna folkaktie Telia som jag tror kommer gynnas av denna kris då många fler nu använder sina datorer och telefoner för att surfa, arbeta och allmänt hålla sig uppdaterad.

Med det sagt och ganska plötsligt nyper jag av där och önskar er en god fortsättning,

//RJE