torsdag 18 augusti 2016

Aktier eller räntor?

Vi har nu levt med en låg eller till och med en negativ ränta och det är snart dags att börja göra en utvärdering av vad denna nya ekonomi faktiskt har bidragit med. Men den intressanta frågan som jag kommer tillägna dagens inlägg till är ska du köpa aktier eller räntor?

Aktier
En av konsekvenserna av en väldigt låg ränta är att många traditionella investeringar i räntor blir mer eller mindre investeringar som inte har en möjlighet att skapa någon speciell avkastning. Detta gör att investeringar i aktier kan ses som de enda vettiga alternativen. Detta i sig bäddar för en olustig situation då vinsttillväxten i många fall är liten eller ibland till och med helt frånvarande för vissa företag eller sektorer. Människor köper därför mer för att man är tvingad att köpa aktier än att själva aktierna i sig ser intressanta ut.

Det som får mig att titta lite tvivlande på aktier är förutom att vi har en negativ ränta som gör pengar i princip grattis är även det faktum att vi har väldigt låga råvarupriser på t.ex. olja och kol. Detta borde ge positiva effekter för de företag som är verksamma inom t.ex. flygindustrin men även skapa en hel del positiva effekter på industrier som är mindre råvaruintensiva men ändå är beroende av löpande konsumtion då dess kunder kan spendera mer. Den låga räntan borde iallafall ha en oerhört positiv effekt på de företag som har en hög belåning och detta borde synas på den sista raden i böckerna. Så frågan är varför kan inte företag prestera bättre? Det är inte och går inte att motivera att vi har en orolig omvärld. Efter Brexit har samtliga av världens börser inte bara återhämtat sig efter den första chocken utan även fortsatt uppåt. Har vinsten i företagen haft samma utveckling? Inte direkt utan resultaten har varit ok men inte mer i många fall. Inte sämre än förväntningarna men inte direkt bättre heller.


Räntor
Räntor har egentligen enda sedan deras uppkomst ansetts som säkra investeringar. För denna säkra investeringar har du fått en liten avkastning på ditt kapital i form av en ränta. En av de största utgivarna av räntor oavsett land är staten eller centralbanken beroende på hur eller vem som styr landets ekonomi. I Sverige är det främst Staten eller riksbanken som ger ut räntebärande papper och detta för att bland annat som i statens fall finansiera byggen eller reformer varav det första är vanligast. Då det gäller riksbanken så handlar det främst om att ``styra´´ mängden pengar som finns i systemet genom att antingen slå på kranen eller genom att vrida av den. Låg ränta mer pengar, hög ränta mindre. Eller rättare sagt vid låg ränta vill riksbanken att du ska slösa pengar och vid hög att du ska hålla i plånboken.

Så frågan är nu vad ska man göra som investerare om du vill köpa säkra räntebärande papper? Ska du låta bli? eller ska du köpa aktier? Detta är faktiskt inte alltid ett val som alla förvaltare kan göra utan en person som förvaltar en räntefond eller en blandfond måste alltid äga en viss mängd räntepapper. Det finns visserligen räntepapper som fortfarande ger en positiv avkastning men då är detta främst sådant som i vanliga fall skulle anses som skräp jämfört med andra värdepapper. Det finns trots allt en skillnad mellan svenska statsräntor och de som är utställda av någon institution i Venezuela även om det är samma typ av papper.

En ny företeelse som kan vara värd att uppmärksamma är att spekulationen i räntebärande papper har tagit en ny form. Det finns idag människor som köper räntepapper som garanterar 0,9 av en krona om t.ex. ett år och som sedan säljer dessa vidare till ett pris av 1,1 av en krona. Vilket betyder att eftersom pappret aldrig löper ut först om ett år att den första innehavaren gör en fin vinst på ca 20 öre genom att spekulera om att det finns människor som är villiga att köpa detta räntepapper. Varför man gör det? Se det som en säker förlust på 10 öre och inte som en förlust. Risken finns trots allt att om du köper aktier så kan utvecklingen bli ännu sämre. Fast vi måste fortfarande komma ihåg att vissa förvaltare måste fortfarande köpa dessa räntepapper oavsett om de skulle vilja köpa något annat.

Obligationer
Som vissa av er kanske redan känner till så är obligationer ett räntebärande skuldebrev som allmänt har en relativt lång löptid och ger en trevlig avkastning till portföljen. Det som dock ska noteras vid dessa tider då räntan står på noll eller till och med minus är att obligationer är väldigt beroende av den rådande räntan. Detta betyder i sin tur att när räntan är låg så ökar obligationens värde och när den är hög så sjunker obligationens värde. Vilket betyder att om utvecklingen håller i sig framöver och om räntorna börjar sakta men säkert krypa uppåt så borde obligationer vara det första du säljer i portföljen.